Плоскоклетъчен карцином на лимфните възли на шията

Остеома

Код по ICD-10: С77.0

Наред с първичните тумори на лимфоидната тъкан (злокачествени лимфоми), метастатичните лезии на лимфните възли на шията представляват много значителна група. Най-честият източник на метастази е плоскоклетъчен карцином на лигавицата на горните дихателни пътища и горната част на стомашно-чревния тракт..

В допълнение, понякога има метастази на тумори от редки хистологични типове, както и тумори, локализирани извън областта на главата и шията. В специална форма метастазите в цервикалните лимфни възли се изолират с неидентифициран първичен тумор.

Лимфогенното разпространение на плоскоклетъчния карцином се случва с инвазивния растеж на първичния тумор и проникването на неговите клетки в лимфните съдове. След това тези клетки достигат до следващата група лимфни възли през съдовете, доставящи лимфните възли. Само малка част от туморните клетки са в състояние да избегнат влиянието на местните имунни фактори.

Тези клетки обикновено се размножават в субкапсулните синуси на лимфните възли, преди да се развият в микрометастази (по-малко от 3 mm), но на този етап няма клинични признаци на увреждане. С по-нататъшно размножаване на туморни клетки се формират макрометастази с екстракапсулно и екстранодално разширение на тумора и лимфогенното и хематогенното разпространение на тумора продължава..

a Лимфните възли, засегнати от метастази, приличат на плътни безболезнени тумороподобни образувания, фиксирани към околните тъкани.
b Язвата на лимфните възли, засегнати от метастази, се характеризира с появата на хеморагичен секрет и често възпалителна реакция от околната кожа.

Вероятността за лимфогенно разпространение на рак на главата и шията зависи от местоположението на първичния тумор и плътността на лимфната васкулатура. Ето защо, например, ракът на носоглътката и небните сливици метастазира по-често, отколкото ракът на гласовата гънка и ларингофаринкса. Вероятността от метастази също зависи от големината на първичния тумор и дълбочината на неговата инвазия, степента на диференциация (хистологична градация I-IV), признаци за наличие на туморни клетки в лимфните съдове (карциноматозна лимфангиоза) и туморна инвазия в нервната обвивка.

Възможно е също така, особено при средната локализация на тумора (например рак на назофаринкса, корена на езика, небцето, крикоидното пространство) и с прогресивно разширяване на тумора, двустранно и кръстосано (в контралатералните лимфни възли) метастази.

Разпространението на лимфогенен тумор се характеризира с помощта на класификацията TNM, предложена от Американската съвместна комисия по рака и Американския съюз за борба с рака. Заедно с критерия Т, който характеризира степента на разпространение на първичния тумор, и М, отразяващ наличието или отсъствието на отдалечени метастази, класификацията взема предвид и състоянието на лимфните възли, наличието на метастази в тях и степента на тяхното разпространение през лимфната система (критерий N).

Номенклатурата и топографията на цервикалните и лицевите лимфни възли са многократно модифицирани въз основа на резултатите от изучаването на особеностите на метастазирането на тумори на главата и шията в зависимост от тяхното местоположение и естеството на извършената хирургическа интервенция. В класификацията на Robbins et al. разпределени шест нива на лимфни възли.

Тази класификация не включва, наред с други неща, задните, преаурикуларните, ретрофарингеалните и тилните лимфни възли. Целта на класификацията беше да улесни хирурзите при извършване на лимфаденектомия, като се вземат предвид преобладаващите пътища на лимфогенно разпространение на тумора на горните дихателни пътища и началната част на стомашно-чревния тракт, които остават относително постоянни и предсказуеми, въпреки че, разбира се, са възможни индивидуални характеристики в характера на лимфния дренаж от определена област.

P.S. Поражението на регионалните лимфни възли с метастази значително намалява 5-годишната степен на преживяемост на пациентите, ако засегнатите лимфни възли са слети с околните тъкани и тяхната подвижност е ограничена, тогава шансовете за оцеляване на пациента са рязко намалени.

Лимфният възел на Вирхов се палпира в лявата надключична ямка при вливането на гръдния канал в левия венозен ъгъл, образуван от вътрешните яремни и субклавиални вени.

Предскабуларните лимфни възли са разположени в предскапуларната мастна тъкан, която заема пространството, ограничено отдолу от подключичната вена, медиално от вътрешната югуларна вена и странично-лопаточно-хиоидния мускул. Дъното на това пространство е предният скален мускул заедно с диафрагмалния нерв, минаващ наблизо. Броят на лимфните възли в прецефалното пространство варира от 3 до 30.

Метастазите в надключичните лимфни възли са противопоказание за хирургично лечение на злокачествени тумори на коремните и гръдните органи, както и на женските полови органи..

Лимфата, изтичаща от тъканите и органите на шията, преди да влезе в кръвния поток, преминава през три ешелона на лимфните възли.

Хирургичното отстраняване на метастатични лимфни възли на шията е важна част от лечението на тумори на главата и шията.

Типична локализация на метастатични лимфни възли на шията.
1 - субментални лимфни възли; 2 - субмандибуларни лимфни възли; 3 - паротидни и преурикуларни лимфни възли;
4 - задни лимфни възли; 5 - лимфни възли на югуларно-лицевия венозен ъгъл; 6 - дълбоки цервикални лимфни възли;
7 - лимфни възли в югуларно-ключичния ъгъл: долни дълбоки цервикални и надключични лимфни възли; 8 - претрахеални и перитрахеални лимфни възли; 9 - предларингеални лимфни възли.
b Рак на ларинкса. c Рак на езика с различна локализация. d Рак на небната сливица.
e Рак на долната устна. e Рак на външното ухо. Обърнете внимание на сегментния тип лимфен дренаж.
g Рак на околоушната жлеза (не забравяйте за метастатичните лезии на интрагландуларните лимфни възли). h Рак на подмандибуларната жлеза.

Метастатични тумори с неизвестен първичен фокус

Метастатичните тумори с неизвестен първичен фокус (CUP синдром, рак на неизвестен първичен) заемат специално място в диагностиката и лечението на злокачествени тумори на шията, които метастазират в регионалните лимфни възли. В тези случаи говорим за една или повече метастази, потвърдени от хистологично изследване, с неселектиран първичен тумор въпреки интензивно изследване в пълен обем.

Метастазите в лимфните възли са най-често в областта на главата и шията. В 50-70% от случаите първичният тумор също е локализиран в тази област. В 20-30% от случаите първичният тумор е локализиран извън ухото, носа и гърлото.

Дори след пълен клиничен преглед и образни изследвания при 3-9% от пациентите с метастатични лезии на цервикалните лимфни възли не е възможно да се идентифицира първичният тумор. Най-често това е плоскоклетъчен карцином, по-рядко - аденокарцином или недиференциран рак. В по-малко от 10% от случаите първичният тумор е латентен меланом.

Според една от хипотезите растежът на метастатичен тумор е толкова бърз, че първичният тумор няма време да се прояви клинично. Възможно е също така да говорим за рецидив на първичния тумор поради промени в местния имунитет. Очевидно при някои пациенти с метастатичен тумор с неидентифициран първичен фокус, развитието на първичния тумор се случва, "заобикаляйки" лимфогенния и хематогенния стадии, така че може да бъде трудно да се установи неговата локализация.

Диагнозата на метастатичен тумор с неидентифициран първичен фокус се поставя само след пълен преглед, включително ендоскопия на горните дихателни пътища и горните отдели на стомашно-чревния тракт под обща или локална анестезия, както и образни техники като КТ и ЯМР. Тъй като в повечето случаи на метастатичен плоскоклетъчен карцином на шийните лимфни възли първичният тумор е локализиран в небната сливица, корена на езика, фаринкса и пириформния джоб, диагностиката трябва да включва тонзилектомия, биопсия на носоглътната лигавица, дълбока биопсия на езиковия корен, както и лигавицата на ларинкса.

В зависимост от резултатите от хистологичното изследване, особено ако дълбоката верига на лимфните възли на шията е засегната от метастази, търсенето на първичния тумор трябва да се разшири до органи и тъкани, разположени под нивото на ключицата, като се допълва, ако е необходимо, с такива образни методи като КТ и ЯМР на гръдния кош и корема и също PET. В около 30% от случаите може да се открие латентен бронхогенен рак на белия дроб. Ако е необходимо, е важно да се включат други специалисти в прегледа (например пулмолог, гастроентеролог, гинеколог, уролог и др.). По принцип количеството диагностични тестове, необходими за откриване на първичен тумор, зависи от степента на туморния процес и прогнозата, както и от общото състояние на пациента..

Лечение и прогноза. Особеностите на лечението се определят от резултата от хистологичното изследване и локализацията на лимфните възли, засегнати от метастази. Ако се подозира латентен плоскоклетъчен карцином, обикновено трябва да се извърши дисекция на цервикални лимфни възли в комбинация с лъчева терапия. Обикновено след модифицирана радикална дисекция на лимфни възли се извършва лъчетерапия, включително в облъченото поле областта, която се дренира от лимфните възли, засегнати от метастази. След това комбинирано лечение 5-годишната преживяемост е средно 50-60% (ако лезията обхваща горната група на лимфните възли на шията и е оценена като N1 или N2).

Ако първичният тумор е аденокарцином, тогава наличието на метастази в цервикалните регионални лимфни възли винаги показва напреднал туморен процес и тактиката на лечение в този случай трябва да бъде избрана индивидуално, като се вземат предвид нуждите и очакванията на пациента. Ако горните шийни лимфни възли са засегнати от метастази, може да се извърши лимфаденектомия, последвана от лъчева терапия. Ако са засегнати дълбоки цервикални лимфни възли, е възможно само палиативно лечение. Петгодишната преживяемост на пациенти с такава лезия е 0-28%.

В случай на метастатично поражение на цервикалните лимфни възли със скрит меланом се извършва модифицирана радикална дисекция на лимфни възли.

Рак на лимфните възли в областта на шията: причини, симптоми, усложнения, диагностика, класификация и лечение

Лимфната система е основният защитник на човешкото тяло срещу вируси, бактерии и други причиняващи болести агенти. При наличие на такава опасност лимфните възли поемат удара. Болест като рак на лимфните възли на врата обаче може не само да остави тялото без защита, но и да провокира редица тежки усложнения на болестта, в крайна сметка водеща до смърт. Ето защо е много важно да се консултирате с лекар своевременно, след като сте идентифицирали симптомите на това заболяване..

Какво представлява ракът на лимфните възли на врата?

Първите симптоми на рак на лимфните възли са подути лимфни възли на врата.

Лимфните възли са обединени в човешкото тяло в цяла мрежа. Разположението им по цялото тяло е неравномерно: на едно място може да има само няколко от тях, а на друго - около 50. Най-голям брой възли има в областта на шията, подмишниците и слабините..

Лимфната система играе много важна функция в човешкото тяло - тя е предназначена да го предпазва от проникването на инфекциозни агенти. Това се постига поради наличието на лимфа, която циркулира през лимфните съдове.

Лимфата съдържа бели кръвни клетки или лимфоцити, които помагат на организма да се бори с инфекциите. Ако кръвните тестове показват увеличен брой лимфоцити, това показва повишена устойчивост към инфекция на която и да е група лимфни възли.

Възлите, разположени на шията, се считат за най-уязвими, тъй като те са тези, които са най-изложени, предотвратявайки проникването на инфекция през УНГ органите. Ако възпалението се появява често, тогава лимфната система на шията може да не е в състояние да се справи със задачата си. В резултат на това това може да провокира отслабването му с последващото развитие на онкологичния процес..

Ракът на шийните лимфни възли се разглежда не като единична патология, а като цял комплекс от злокачествени заболявания. Патологичният процес включва увеличаване на размера на шийните възли, което при липса на своевременно и адекватно лечение може да обхване съседни тъкани и отдалечени органи в онкологичния процес (чрез метастази).

Причините за развитието на патологията

Това заболяване може да се появи поради различни причини. Механизмът на развитие на болестта все още не е напълно идентифициран. Най-честите фактори, предразполагащи към развитието на патологията, са:

 1. Възраст. Патологията най-често се проявява на възраст 15-30 и след 50 години. По този начин младите хора и възрастните хора са изложени на риск. При хората на средна възраст болестта се развива рядко..
 2. Генетично предразположение. Ако вече има случаи на рак в семейството на пациента, тогава вероятността от развитие на болестта се увеличава няколко пъти.
 3. Расова принадлежност. Хората със светла кожа страдат от това заболяване 30% по-често.
 4. Имунни смущения.
 5. Късна бременност.
 6. ХИВ инфекция.
 7. Вирусът на Epstein-Barr.
 8. Лъчева болест.
 9. Патологични процеси, провокирани от активността на специфични бактерии (туберкулоза, сифилис и др.).

Симптоми и степен на заболяването

В началото на развитието болестта не се проявява в нищо.

Проявите на това заболяване пряко зависят от степента на неговото развитие. Съвременната медицина разграничава 4 етапа на рак на лимфните възли на шията:

 1. Патологията се простира главно до един лимфен възел, който леко се увеличава, губи своята мекота и еластичност. Болка при палпация не се наблюдава. При по-нататъшен растеж на тумора на лимфните възли на врата пациентът може да забележи силно изпотяване, особено през нощта. Други симптоми са умора и раздразнителност. В засегнатата област може да има сърбеж. С по-нататъшното развитие на патологията настъпва увеличаване на възлите..
 2. Вторият етап включва участието на още няколко лимфни възли в процеса, които могат да бъдат разположени на шията или на съседни области (подмишници, надключична област). На този етап болестта може да проникне в съседни органи и тъкани. Външно лимфните възли се увеличават и променят структурата си. Те стават по-плътни, както и кожата около тях. Пациентът отслабва бързо. Той може да има трескаво състояние, треска. Възможна загуба на апетит, депресия, промени в настроението. Пълният отказ от ядене може да бъде предизвикан от чести гадене и повръщане.
 3. На третия етап са засегнати лимфните възли в областта на диафрагмата. Засегнати са и органите до тях. Здравословното състояние на пациента рязко се влошава, появяват се слабост, гадене и висока температура. На фона на дисфункция на УНГ-органите може да настъпи развитие на допълнителни инфекции, допринасящи за влошаване на цялостната картина на заболяването..
 4. Последният и най-тежък е четвъртият етап. Характеризира се с мултифокални лезии. Онкологичният процес се разпростира върху онези тъкани и органи, които по никакъв начин не са свързани с лимфната система.

Един от най-честите симптоми на плоскоклетъчен карцином на лимфните възли на врата е постоянната болка във врата. Може да има различна интензивност..

Класификация на болестта

Онкологичните процеси в шийните лимфни възли могат условно да бъдат разделени на две групи:

 • Лимфогрануломатоза. Това заболяване се нарича още тумор на Ходжкин. Характеризира се с ярки симптоми. Развитието на болестта започва с тумор на шийните и ключични лимфни възли. С напредването на болестта малките тумори се сливат в големи с по-плътна структура. Поражението в крайна сметка достига до възлите на гръдната област. Кожата в засегнатата област става червеникавосиня. В този случай общите симптоми на рак практически не се проявяват..
 • Неходжкинови тумори. Тази група включва около две дузини патологии. Те се характеризират със следните прояви: проблеми с дишането, леко се увеличават лимфните възли, както и цервикалните вени. При натискане няма болка. Усложненията на това заболяване включват чревна непроходимост и жълтеница. Болестта прогресира бързо и прогнозата зависи от възрастта на пациента и етапа на лезията.

Усложнения

Както всеки злокачествен процес, ракът на лимфните възли на шията е изпълнен с увреждане на жизненоважни органи. Ако това заболяване не се лекува, то постепенно ще прогресира и с течение на времето ще се разпространи не само в цялата лимфна система, но и в повечето органи. Резултатът от такова поражение може да бъде само фатален..

Въздействайки върху различни органи, туморът може да причини смущения в тяхната дейност. Така че, с разпространението на онкологичния процес в тялото, е възможно да се развият различни нарушения на дихателната функция, чревна обструкция, артериална хипертония, проблеми в работата на сърдечно-съдовата система..

Диагностика

ЯМР ще ви помогне да изследвате засегнатата тъкан в лимфните възли

Следните методи ще помогнат за точното идентифициране на рак на шийните лимфни възли:

 1. Визуална инспекция. Опитен лекар ще може да определи структурата и локализацията на засегнатата област и да насочи пациента за по-нататъшно изследване.
 2. Биопсия. Позволява ви да идентифицирате раковите клетки в тъканите и възлите.
 3. Рентгенография. Техниката не е най-информативната, но помага да се определи къде се намират метастазите на шията.
 4. ЯМР. Най-информативната технология, благодарение на която е възможно да се извършва слойно изследване на възпалени тъкани и органи.

Лечение

Специфичната терапия се определя в зависимост от възрастта на пациента, стадия на заболяването и степента на участие на други тъкани в патологичния процес. За успешно спиране на патологичния процес може да се използва комбинация от няколко техники..

Консервативно лечение

Лъчевата и химиотерапията са основите на лечението. Консервативното лечение може да бъде с различна продължителност. Минимумът от такова лечение продължава две седмици, максимумът е от два до три месеца. Дори при непълната ефективност на методите, намаляването на размера на тумора дава възможност да се отстрани хирургично.

Хирургия

В момента именно операцията е най-ефективният метод в борбата с лимфома. Операцията включва следните етапи:

 1. Пациентът се поставя по гръб. Под лопатките се поставя ролка, благодарение на която шията се поддържа в спокойно състояние.
 2. Определя се зоната на намеса.
 3. Правят се Т-образни разрези за достъп до засегнатите тъкани. Разрезът се прави под пределната част на долната челюст към гръдната кост.
 4. Използвайки електрокаутеризация, специалистът спира кървенето.
 5. Мускулът се прибира максимално встрани, за да осигури достъп до лимфните възли.
 6. Възлите се изрязват в един блок.
 7. Раната се дренира и зашива с помощта на кетгутов материал.
 8. На оперираната зона се поставя превръзка под налягане.

Прогноза

С навременното лечение пациентът има всички шансове за пълно излекуване

Колко хора живеят с рак на лимфните възли на врата? Като правило, при навременно лечение, пълна ремисия настъпва при 85% от пациентите. Дори с развитието на рецидив, болестта реагира добре на последваща терапия и пациентът има всички шансове за пълно излекуване.

Симптоми на рак на лимфните възли в областта на шията. Методи за лечение и прогнози от лекари

Образуването на раков фокус започва с неконтролирано делене и натрупване на лимфоцити в кухината на цервикалните лимфни възли. Туморите имат различна структура и произход, които определят степента на прогресия, успеха на лечението и прогнозата за пациента..

 • Ходжкински и неходжкинови лимфоми на шията
 • Ранни симптоми на лимфоиден рак
 • Ако пренебрегнете ранните признаци
 • Етапи
 • Продължителност на живота

Първичният рак на лимфните възли на шията се развива от органа на самата лимфна система, а вторичният рак възниква в резултат на метастази от други части.

Ходжкински и неходжкинови лимфоми на шията

Концепцията за лимфен рак комбинира повече от 35 онкологични заболявания, които се диагностицират въз основа на резултатите от биопсия на съдържанието на лимфните възли. Те са разделени на 2 основни групи:

 • Лимфогрануломатоза (лимфом на Ходжкин). Тази патология се среща при 40% от хората с лимфен рак. Характерна особеност на заболяването е откриването в биологичния материал на променени В-лимфоцити с две ядра, които се наричат ​​гигантски клетки на Рийд - Березовски - Щернберг. В 70% от случаите са засегнати лимфните възли на шията.
 • Неходжкинови лимфоми. Среща се при повечето пациенти. Те се различават по структурата на атипичните В и Т-лимфоцити, степента на злокачественост и реакцията към лечението. Засяга всяка група възли на лимфната система, но често уголемяването на шийката на матката е първото.

Ракът на Ходжкин и неходжкин показва подобни симптоми. С напредването си той се разпространява отвъд засегнатия лимфен възел, метастази и прераства в други органи.

Вторичният лимфом се появява, когато раковите клетки навлизат в лимфните пътища от други органи, засегнати от тумора, най-често това са:

 • фаринкса;
 • гърлото;
 • челюст;
 • стомаха.

Пиковата честота на първичен лимфоиден рак на шията е на възраст 25 - 30 години и 50 - 55 години. Основната част от пациентите са мъже.

Ранни симптоми на лимфоиден рак

Безболезненото подуване на лимфните възли на шията е един от първите признаци на рак, който не може да бъде пренебрегнат, защото ранната диагностика е основата за успешното лечение. Трудно е да се пропусне образуването на тумори, тъй като те са големи и се виждат с просто око.

Успоредно с това може да се увеличи размерът на други органи на лимфната система - аксиларна, надключична ингвинална. При палпация възлите имат плътна структура и не са споени с околните тъкани.

Други първи признаци включват:

 • Периодично повишаване на телесната температура до субфебрилни стойности. Симптомът се появява на фона на възпалителни процеси или в резултат на повишена работа на имунната система.
 • Отслабване. Причинява се от метаболитни нарушения и увреждания на стомашно-чревния тракт, което причинява гадене, повръщане, нарушен апетит.
 • Слабост и умора. Възникват поради интоксикация с продукти за разпадане на тумори и намаляване на защитните сили на организма.
 • Нощно изпотяване. Свързано с ендокринни нарушения, интоксикация и компресия на вътрешните органи.
 • Сърбеж. Той се проявява в изолирани области или в цялото тяло, често придружава лимфома на Ходжкин.

Първите признаци на рак на лимфните възли на врата позволяват навременна диагноза и точна диагноза, следователно, когато се появят, среща с лекар е задължителна.

Ако пренебрегнете ранните признаци

С напредването на лимфния рак на шията вътрешните възли на коремната кухина, белите дробове, ребрата и други части участват в патологичния процес. Те засягат околните тъкани и водят до различни заболявания, в зависимост от местоположението..

Компресията на кухата вена води до вазодилатация на горната част на тялото, цианоза, оток.

Поражението на лимфоидната тъкан на мозъка е придружено от неврологични нарушения. Често туморът не напуска централната нервна система и не метастазира. Много пациенти изразяват оплаквания от световъртеж, сънливост, главоболие. Епилептичните припадъци и пропуските в паметта се появяват на по-късни етапи.

При увреждане на медиастинума се появява задух, суха кашлица, която в по-късните етапи се придружава от примес на кръв. Поражението на белите дробове протича с подобна клиника. Понякога хранопроводът участва в патологичния процес, който се проявява със затруднено поглъщане на храна.

Патологията на стомаха и съседните възли води до стесняване на лумена, нарушено храносмилане и метаболитни нарушения.

Пожълтяване на кожата, лигавиците, очните склери се появява, когато ракът се разпространи в черния дроб и жлъчните пътища.

Подуването на долните крайници, тъмните кръгове под очите и лошият дъх показват проблеми с бъбреците.

На четвъртия етап от рак на лимфните възли на шията се откриват променени лимфоцити в отдалечени органи и регионални възли, поради което признаците са разнообразни и клиниката е тежка.

Етапи

В зависимост от областта на лезията, има 4 основни етапа на рак на лимфоидната шия:

 • Първо. Онкологичният процес протича изолирано, засягайки един възел или екстралимфен елемент.
 • Второ. Засегнати са два или повече възли на лимфната система от едната страна на диафрагмата или извънлимфния орган.
 • Трето. Засегнати са лимфните възли от двете страни на диафрагмата, далак или екстра-лимфен елемент, понякога и двата.
 • Четвърто. Ракът засяга множество извънлимфни органи със или без регионални възли.

Процесът на преход от един етап към друг зависи от вида на тумора и скоростта на неговото прогресиране. При остър лимфом преминават няколко месеца от началото на патологичния процес до терминалния стадий. Хроничната злокачествена лезия на лимфната система се характеризира с продължителен ход с редуващи се обостряния и ремисии.

Продължителност на живота

Колко хора живеят с рак на лимфните възли на врата, никой няма да каже със сигурност. Прогнозата е повлияна от:

 • вид тумор;
 • скорост на разпространение;
 • етапа, на който се открива болестта;
 • възрастта на пациента и състоянието на имунната му система;
 • естеството на заболяването (първично или вторично).

Първият етап на лимфоми на шията реагира добре на терапията, така че често заболяването може да бъде напълно преодоляно.

Тъй като атипичните лимфоцити се разпространяват в съседните лимфни възли и тъкани, прогнозата се влошава. Средно 40-60% от хората живеят в продължение на пет години.

Терминалният етап се характеризира с множество лезии на вътрешни органи и разпространение на атипични клетки в тялото. На този етап е невъзможно да се елиминира болестта.

Приемането на лекарства и лъчева терапия се извършва, за да удължи максимално живота на пациента и да намали дискомфорта. Петгодишната преживяемост при рак на стадий 4 не надвишава 10%.

Ранните стадии на агресивни и силно агресивни неходжкинови лимфоми в областта на шията са по-малко чувствителни към лечението. Те включват:

 • Лимфом на Бъркит;
 • дифузен голям В-клетъчен лимфом;
 • Т-клетъчна левкемия;
 • Т-лимфобластна левкемия и други.

Ако лечението е успешно и се постигне пълна ремисия, 50% от пациентите ще живеят в рамките на 5, с рецидиви само 15%.

Хроничната лимфоцитна левкемия има по-оптимистична прогноза, тъй като патологията е мудна и реагира добре на лечението. До 5 години 90 - 92% ще живеят. При 10% от пациентите терапията не дава резултат, а самото заболяване се трансформира в дифузен едроклетъчен лимфом. Той реагира слабо на лечението и се характеризира с агресивен курс. Такова прераждане в медицинската практика се нарича синдром на Рихтер..

Подутите лимфни възли на шията и други предупредителни признаци не винаги показват развитие на злокачествен процес, но те не могат да бъдат пренебрегнати. Ранната диагностика ви позволява да се отървете напълно от болестта с минимално увреждане на здравето. Напредналият рак реагира по-зле на терапията и изисква високи дози токсични лекарства, дълги курсове на облъчване и операция.

Ще бъдем много благодарни, ако го оцените и споделите в социалните мрежи.

Онкологични заболявания

Ракът на лимфните възли (лимфом) е онкологично заболяване, при което лимфните възли се подуват. Лимфната система е отговорна в човешкото тяло за защита срещу инфекции с различна етиология. В процеса на развитие на болестта настъпва бързо разделяне на заразените клетки..

Инфектираните лимфоцити първоначално се натрупват в лимфните възли и след това започват да засягат всички вътрешни органи. На първо място, можете да забележите увеличение на лимфните възли на врата. И жените, и мъжете са еднакво податливи на това заболяване. Рискът от развитие на това заболяване се увеличава с възрастта..

Основният признак на началото на заболяването е системна промяна в лимфните възли. Картината на заболяването е особено ясно изразена в областта на ингвиналните възли, в аксиларните и цервикалните лимфни възли..

Промените могат да се появят в ларинкса, хранопровода, щитовидната жлеза и директно в самите меки тъкани. В възлите възниква образуването на метастази, което води до увреждане на лимфоретикуларната тъкан. Има промяна във формата на лимфния възел. В лимфните възли съдържанието на течности се повишава. При провеждане на ултразвук на лимфните възли се разкрива изтриване на модела на възлите.

Туморните клетки заместват здравите, което се забелязва още в началния стадий на заболяването. С инфилтрацията на капсулата, неоплазмите проникват извън границите на лимфния възел. На етапа на коалесценция на група възли се установява образуването на конгломерати.

В началния етап идентифицирането на болестта не е лесно. При сондиране на областта на цервикалните лимфни възли няма да има болезнени усещания. Също така характерни симптоми са: редовно нощно изпотяване, задух, сърбеж по цялото тяло. Появяват се и други симптоми в зависимост от това кои лимфни възли са засегнати..

При малък брой пациенти раковите клетки се намират в костния мозък. Това е придружено от намаляване на броя на здравите кръвни клетки в кръвта. Симптомите на това вътрешно състояние обикновено са задух и умора..

Рискът от развитие на инфекциозни заболявания се увеличава, по време на менструация е възможно обилно кървене. Често приемът на алкохол провокира появата на болезнени усещания в засегнатите лимфни възли.

Тъй като лимфните възли са част от имунната защита, когато са повредени, се наблюдава намаляване на имунитета. Това е причината за податливостта към инфекциозни заболявания..

Лимфогрануломатозата е основно неопластично заболяване на лимфната система. Началото на заболяването се характеризира с увеличаване на шийните лимфни възли. А размерите им варират от малък грах до тенис топка..

При палпация те не дават болезнени усещания, лесно се движат и не са свързани помежду си. Кожата над такива възли няма очевидни патологични аномалии. Това несвързано подреждане на увеличените лимфни възли може да продължи шест до осем месеца.

По-късно се наблюдава увеличаване на лимфните възли в слабините и аксиларната област. Постепенно се засягат вътрешните органи - черен дроб, бели дробове, далак. Болестта е придружена от симптоми като втрисане и треска. Някои хора развиват сърбеж на кожата над тези лимфни възли, често цялото тяло започва да сърби. Пациентът губи апетит и има безсъние.

Ако болестта започне да прогресира, тогава човек бързо отслабва.На този етап засегнатите лимфни възли стават по-плътни и стават почти неподвижни. За диагностициране на лимфогрануломатоза лекарят предписва биопсия. Когато се открият характерни клетки на Березовски-Щернберг, диагнозата се потвърждава.

Причините за развитието на тумори в тази област

Основната причина за рак на лимфните възли се счита за отрицателното въздействие върху организма на различни канцерогенни вещества и вирусни инфекции. Рискът от развитие на рак на лимфните възли се увеличава значително след късна бременност, със слаб имунитет, HIV инфекция.

Основните канцерогенни фактори, които активират рака, възникващи в цервикалната област и в главата, се считат за тези, които водят до рак на горните дихателни пътища..

Основните са следните:

 • активно и пасивно пушене;
 • пиене на алкохолни напитки;
 • наследствено предразположение;
 • вирусни инфекции;
 • професионална вреда;
 • излагане на радиация;
 • нездравословна диета.

Като използваме тютюнопушенето като пример, можем да разгледаме механизма на отрицателно въздействие върху здравето. В тютюна присъстват канцерогенни смоли. Поради тяхното негативно влияние започва да се развива плоскоклетъчен карцином на езика.

Клинична картина

Основните симптоми, показващи появата на увреждане на цервикалните лимфни възли, са забележим растеж на възли и промяна във формата (контурите са размити и неясни), както и появата на анехогенни зони.

При провеждане на ултразвуково изследване се открива промяна в съотношението на надлъжните и напречните размери на възела, разликата може да достигне 1,5 mm. Просто казано, когато лимфният възел се закръгли, е по-вероятно да бъде засегнат..

Подути лимфни възли се откриват при такива онкологични заболявания като ракови процеси на ларинкса, езика и устната лигавица, увреждане на щитовидната жлеза, ходжкинов лимфом (лимфогрануломатоза).

Ракови етапи

Лекарите разграничават 4 стадия на рака въз основа на степента на увреждане на лимфните зони.

СЦЕНАОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1-ви етапЗасягане на лимфни възли от една област
Етап 2 (рак 2 степен)Засягане на лимфните възли от две (или повече) зони от едната страна на диафрагмата
Етап 3 (рак 3 степен)Поражението на лимфните възли от двете страни на диафрагмата, придружено от увреждане на един извънлимфен орган или област.
Етап 4 (рак на степен 4)Поражението на една или повече екстралимфни тъкани или органи, лимфни възли може да участва в патологичния процес или да не бъде засегнато.

Диагностика

Палпация на лимфните възли на шията

За да се постави точна диагноза и да се установи наличието на ракови клетки в тялото, трябва да се извърши биопсия на лимфните възли. Извършва се чрез пункция или ексцизионна биопсия. Ако се открие лимфогрануломатоза, анализът показва наличието на клетка на Рийд-Березовски-Щернберг или на Ходжкин.

 • Освен това се провеждат редица лабораторни тестове. Пациентът се подлага на общ анализ и биохимичен кръвен тест, преминава през някои цитологични и имунологични изследвания.
 • Освен това се прави рентгенова снимка на гръдния кош. Понякога се изисква компютърна томография.
 • Как протича лечението

  Има няколко лечения за лимфогрануломатоза и неходжкинови лимфоми.

  • лъчева терапия е прилагането на йонизиращо лъчение. По принцип, като независим метод, използван в ранните стадии на заболяването;
  • химиотерапия - използването на различни химиотерапевтични лекарства по специална схема;
  • комбинирано лечение - комбинация от лъчева терапия с използване на химиотерапевтични лекарства. Това се счита за най-ефективното лечение;
  • химиотерапия с високи дози химиотерапевтични лекарства, последвана от трансплантация на костен мозък.

  Информативно видео

  Прогноза на заболяването

  Прогнозата се дава от лекуващия лекар, като се вземат предвид всички завършени прегледи на пациента. Той задължително обръща внимание на степента на разпространение в тялото на онкологичния процес. В зависимост от резултатите от изследването се разработва схема на лечение..

  Терапията, започната в ранните етапи, в повечето случаи дава положителен резултат и прогнозата за възстановяване е благоприятна..

  Когато се появят първите признаци на промяна в лимфните възли, е задължително да се консултирате със специалисти. Лекарят ще разбере историята на произхода и развитието на патологичните процеси, ще направи преглед и въз основа на резултатите му ще предпише необходимите диагностични тестове.

  След потвърждаване на предполагаемата диагноза ще бъде предписано лечение. Изборът на формата на терапия се определя от стадия на заболяването.

  Провеждането на сложна терапия дава голяма вероятност за добра прогноза. Особено, когато лечението е започнало на ранен етап. Следователно трябва внимателно да наблюдавате всяка проява на промени в тялото си. И ако имате някакви съмнения, трябва да преминете през диагностиката.

  Подобно отношение към собственото здраве ще направи възможно диагностицирането на началото на онкологичния процес, дори когато е възможно да се проведе лечение с минимално увреждане на здравето.

  Как да се идентифицира и премахне ракът на лимфните възли на врата

  Описание и особености на онкологията на лимфните възли

  Ракът на лимфните възли е вид онкологична патология, характеризираща се с образуването на злокачествено новообразувание в лимфната система. Най-често туморите се локализират в областта на шията. Този вид рак се счита за доста опасен и тежък, тъй като активното делене на анормални клетки провокира появата на мутирали лимфоцити, които се натрупват в лимфните възли и други органи. Увеличените лимфни възли при рак не предизвикват болезнени усещания при палпация.

  Забележка! Много хора не забравят за ранните признаци на лимфом, които се проявяват като подути лимфни възли на врата. Те са склонни да мислят, че това се дължи на настинка или възпалено гърло..

  Ракът на шийните лимфни възли може да бъде първичен или вторичен. Първичният рак се появява в резултат на мутация на лимфоцити, които след това бързо се размножават, образувайки неоплазма в възлите. Вторичните тумори възникват в резултат на увреждане на цервикалните възли поради метастази на първичния рак в последните етапи на патологията, например карцином.

  Ракът на лимфата може да се прояви като една от тридесет специфични новообразувания, които се комбинират в две големи групи: лимфом на Ходжкин и неходжкинов лимфом.

  Лимфомът на Ходжкин или лимфогрануломатозата се среща при 30% от всички съществуващи лимфоми. Болестта получи името си благодарение на лекаря Томас Ходжкин, който първи я идентифицира и описа. Патологията се характеризира с наличието на много големи клетки на Ридж-Березовски-Щренберг в рака. Това заболяване се наблюдава най-често на възраст между петнадесет и тридесет години, а също и след шестдесет години. Тази форма на рак реагира добре на терапията, поради което има благоприятна прогноза. Тя може да бъде напълно излекувана.

  Забележка! Лимфомът на Ходжкин не е инфекциозно заболяване и поради това не може да се предава от един човек на друг. Също така тази патология не се наследява..

  Неходжкиновите лимфоми включват всички други видове рак, характеризиращи се с различни етапи на развитие и симптоми. Основният признак на патология в този случай е компресията на кръвоносните съдове и органи в резултат на увеличаване на лимфните възли. С течение на времето се появява синдром на куха вена, раковите клетки могат да бъдат намерени в други тъкани и органи.

  Засягане на лимфните възли на различни места на рак

  Лекарите предупреждават, че симптомите на рак на лимфните възли рядко се появяват на ранен етап, а самото заболяване започва да се развива във всяка част на тялото. Ето защо, ако човек има възпалени лимфни възли и отокът продължава повече от месец, е необходимо да се обърнете към специалист и да направите необходимите изследвания, да извършите биопсия на възпалените лимфни възли.

  Повече от 25% от първичните злокачествени процеси при рак се диагностицират в лимфните възли, разположени близо до черния дроб и панкреаса. При късно лечение, онкологията засяга и самия орган на пациента, поради което причината за лечението е по-често оплакване за неизправност на храносмилателната система. Тази късна диагноза влияе отрицателно върху оцеляването..

  В допълнение към гореспоменатите периферни органи на лимфната система са засегнати лимфни възли, разположени в близост до следните органи, което съответства на такива видове рак:

  • онкология на костната тъкан на крайниците - засегнати са аксиларни или ингвинални лимфни възли;
  • рак на стомаха - парааортни и ретроперитонеални лимфни възли;
  • рак на тънките черва и дебелото черво - лимфни възли по коремната аорта;
  • рак на гърдата - аксиларни и надключични лимфни възли.

  От гледна точка на идентифицирането на развиващата се онкология е най-лесно да се диагностицира. Това се обяснява с факта, че лимфните възли от тази локализация се палпират най-лесно и тяхното увеличаване се забелязва дори от самия пациент, тъй като дори банално обръщане на главата е придружено от дискомфорт.

  Ракът на лимфните възли при жените често се появява след появата на първични огнища в млечната жлеза, яйчниците или матката. Понякога това е следствие от метастази с увреждане на шийката на матката или вагинални новообразувания. Увеличените лимфни възли са локализирани в тазовата област, ингвиналните гънки.

  С лимфома на Ходжкин, в 80% от случаите, увеличение на лимфните възли се проявява в тилната област, брадичката или ключицата, зад ушите на пациента. Втората най-често срещана област е подмишницата. При генерализирана форма на заболяването на цялата система, подуване се наблюдава на няколко места наведнъж.

  Как изглеждат лимфните възли при рак? Те запазват заоблената си форма, но значително увеличават обема си, надхвърляйки първоначалните параметри до 10 пъти. Разбира се, увеличаването става постепенно, с напредване на патологичния процес. В същото време засегнатите лимфни възли не само се увеличават, натискът върху тях е придружен от болезнени усещания, подвижността на лимфните възли може да бъде загубена. На последния етап започва некроза и разрушаване на периферните органи на лимфната система..

  Методи за лечение и прогноза

  Ракът е много опасно заболяване, така че лечението трябва да бъде цялостно.

  Методът за лечение на рак на лимфните възли се определя от фактори като размер, стадий, местоположение, разпространението на раковите клетки в други органи, съпътстващи заболявания и т.н..

  Ракът на лимфните възли има 4 етапа, в които четвъртият е най-опасен. Първият етап от тумор на шийния отдел на гръбначния стълб подлежи на излекуване и премахване на риска от рецидив. Ходът на заболяването също се влияе от възрастта на пациента. Възрастните хора се отърват от това заболяване по-бързо и лесно. Ако метастазите са се разпространили в други органи, тогава ракът на лимфните възли на шията е трудно да се излекува. На този етап операцията може да е безсилна..

  Лечението на рак на лимфните възли на шията може да се извърши чрез следните методи:

  • Хирургичното лечение е най-ефективният начин за премахване на тумори на лимфните възли. По време на операцията лимфните възли се отстраняват с раковите клетки. В допълнение, за да се елиминира рискът от рецидив на тумори в шийния отдел на гръбначния стълб, регионалните възли се отстраняват едновременно.
  • Лъчевата терапия е използването на електромагнитно лъчение за елиминиране на туморните клетки. Предписва се в ранните стадии на заболяването или след отстраняване на лимфните възли, за да се консолидира резултатът. Обикновено лъчетерапията продължава 3-4 седмици.
  • Химиотерапия - е лечение и използване на химикали. Те са в състояние да спрат растежа на злокачествените тумори, да сведат до минимум обема на новообразувания и да унищожат отделни ракови клетки. Този универсален метод се предписва като независим, сложен и преди или след операцията..

  Няколко метода на лечение в комбинация могат да осигурят най-ефективния резултат. Комбинацията от операция и химиотерапия ще осигури добра прогноза.

  Лекарите казват, че търсенето на помощ в ранните етапи ще премахне болестта без сериозни последици за човешкото здраве..

  Поради тази причина е необходимо да слушате тялото си и да обръщате внимание на неговите сигнали и състояние и ако възникне необходимост, да се подложите на диагностика.... Въз основа на скорошни доказателства, лечението на рак на лимфните възли на шията е успешно

  В този случай периодът на протичане на заболяването при пациенти е бил 5 години. Рецидивите са възможни само при 30%. Това се дължи на използваното лечение, възрастта на пациента и колко рано е започнала терапията..

  Въз основа на последните доказателства, лечението на рак на лимфните възли на шията е успешно. В този случай периодът на протичане на заболяването при пациенти е бил 5 години. Рецидивите са възможни само при 30%. Това се дължи на използваното лечение, възрастта на пациента и колко рано е започнала терапията..

  Етапи на развитие и класификация на рака

  Лечението на рак на лимфните възли зависи не само от вида на идентифицираните атипични клетки. Оценката на оцеляването се влияе от определението.

  Лекарите използват международната система TNM, която се основава на броя и местоположението на възпалените лимфни възли:

  • Т (от лат. Tumor - тумор) - показва обема и размера на новообразуването, изчислява се по скала от 0 до 4.
  1. ТХ - първичен тумор не е оценен;
  2. Т0 - липсват данни за наличие на първичен тумор;
  3. Това е карцином in situ;
  4. T1-T4 - увеличаване на размера и / или разпространението на първичния тумор.
  • N (от лат. Nodus - възел) - определя наличието на метастази в човешките лимфни възли. Обобщената форма се обозначава с индикатора N3.
  1. NX - регионални лимфни възли не са оценени;
  2. N0 - липсват метастази в регионалните лимфни възли;
  3. N1-N3 - увеличаване на степента на участие на регионалните лимфни възли.
  • М (от латински Metastasis - движение) - показва наличието на отдалечени метастази в други органи на пациента.
  1. M0 - липсват отдалечени метастази;
  2. M1 - присъстват отдалечени метастази.

  Етапите на рак на лимфните възли се разделят конвенционално в зависимост от разпространението на онкологичния процес и началото на метастази:

  • На етап 1 туморът е трудно да се идентифицира поради малкия си размер. В процеса участва само един възел (понякога 2, ако са близо) или орган, няма метастази.
  • На етап 2 се откриват тумори в близките лимфни възли и диафрагмата. Органът губи своята ефективност, появяват се първите симптоми, има единични метастази (не повече от 3-4).
  • На етап 3 се откриват атипични клетки в симетрично разположени лимфни възли, симптомите стават по-изразени, процесът на храносмилане се нарушава и се появява кашлица. Болката се появява при рак на лимфните възли, разположени близо до нервния сплит. Има множество метастази в тъканите, разположени в непосредствена близост.
  • На етап 4 възлите във всяка част на тялото са засегнати и увеличени, наблюдават се кървене, болка и проблеми с дишането. Процесът на метастази засяга отдалечени лимфни възли, метастази се откриват в различни тъкани и органи на тялото. Лечението е много сложно.

  Възможно е точното установяване на етапа само след поредица от изследвания и анализи..

  Продължителност на живота при рак на лимфните възли на шията

  Пациентите, при които е диагностициран рак на шийните лимфни възли, са най-притеснени колко дълго живеят с тази патология. Никой лекар не може да отговори на този въпрос. В зависимост от стадия на заболяването, възрастта, резултатите от терапията, прогнозирането на продължителността на живота е индивидуално за всеки пациент.

  Има обаче предполагаеми "изчисления":

  1. Хирургичното лечение при диагностициране на рак в начален стадий завършва с пълно излекуване. Рецидивите стават невъзможни и пациентът е напълно здрав.
  2. Диагностициран рак на стадий III в около 50% от случаите дава шанс за продължителност на живота от около 5 години.
  3. Диагностицираната онкология от четвъртия етап почти винаги завършва със смърт. Само 10% от хората оцеляват.

  Онколог, оценяващ всеки пациент поотделно, може да направи прогноза. Например, пациентите, които имат само 1 фактор, който влошава здравните показатели, според статистиката живеят още 6-10 години в 70% от случаите.

  Пациенти с 1-2 фактора, които влияят негативно на клиничната картина, в 50% от случаите живеят около 5 години. Повечето умират, тъй като болестта не реагира на лечение, възникват рецидиви и ракът се връща.

  С 4-5 фактора едновременно хората живеят 1-2 години. Само 26% от пациентите имат шанс да живеят 5 години.

  Сред факторите, влияещи върху продължителността на живота, се разграничават следните:

  1. Нива на LDH, които трябва да липсват при здрав човек.
  2. Възраст.
  3. Етап на заболяването.
  4. Състояние на пациента.
  5. Наличие на метастази.

  Например, ако 25-годишен пациент има 1-ва степен на онкологията на шийните лимфни възли, LDH отсъства, метастази не са настъпили и общото му състояние е в състояние да работи, тогава шансовете за пълно възстановяване са големи и нищо не застрашава продължителността на живота.

  • Ако 25-годишен пациент е бил диагностициран с 2-ра степен на онкология, LDH е повишен, не е имало метастази, общото състояние е в състояние да работи, тогава той има шанс да живее от 5 до 10 години.
  • Ако пациентът е на 30 години, степен 2, LDH е увеличен, метастази са се появили, състоянието е в състояние да работи, тогава той има шанс да живее от 2-5 години.
  • Ако пациентът е на 60 години, LDH се увеличава, степен 3, тежко състояние, настъпили метастази, тогава максималната продължителност на живота е 2 години.

  Навременното насочване към специалист, ако подозирате, че увеличен лимфен възел ще осигури бързо отстраняване на болестта.

  Воденето на здравословен начин на живот, способността да слушате тялото си, вниманието към здравето, ходенето на лекар при първите симптоми са верни спътници на дълголетието в здраво тяло.

  Хирургичното лечение на инфекциозни, вирусни, гъбични заболявания и превантивните мерки за повишаване на имунитета намаляват рисковете от онкологията. Трябва да помните поговорката „в здраво тяло - здрав ум“, като не забравяте да се грижите за духовния си компонент.


  Степени и симптоми

  Шийният лимфом се характеризира с 4 етапа на развитие, които се различават по интензивността на проявата на симптомите.

  1-ви етап

  На този етап от развитието в процеса на лезията участват само един или няколко възли, разположени наблизо. При първата степен е характерно леко увеличение на лимфния възел, което запазва своята еластичност и мекота и в същото време не е болезнено при палпиране.

  В допълнение, външните прояви, като правило, не се наблюдават. Но увеличаването на тумора води до функционални нарушения. Пациентът започва да страда от силно изпотяване, което е особено очевидно през нощта..

  Също така се наблюдават раздразнителност и умора. В някои случаи се появява сърбеж на кожата в засегнатата област. По-късно възлите се увеличават и придобиват подвижност..

  Етап 2

  На втория етап от заболяването в процеса участват допълнителни лимфни области, разположени както на шията, така и в съседство с нея. Например, над ключицата, в подмишниците. След това патологията обхваща съседни тъкани или органи.

  Навън лимфомът от степен 2 се проявява чрез увеличаване на лимфните възли и промяна в тяхната структура. Възлите и зоната около тях стават плътни. Човек може да бъде обезпокоен от фебрилно състояние с повишаване на телесната температура до субфебрилни нива. Пациентът бързо отслабва.

  Също така, има честа и неразумна промяна в настроението, депресия. Пациентът може да загуби апетит. Често появата на гадене и повръщане, които водят до пълен отказ от храна.

  Етап 3

  Тази степен се характеризира с участието в болезнения процес, лимфните възли, разположени в диафрагмата, както и увреждане на органите, разположени наблизо. На този етап има рязко общо влошаване, което се проявява с постоянна треска, гадене и слабост..

  Нарушаването на УНГ органите води до развитие на допълнителни инфекции, които влошават цялостната клинична картина.

  Етап 4

  Последният етап на патологията се характеризира с мултифокални лезии. Ракът обхваща различни органи и тъкани, които не са свързани с лимфоидната структура. В същото време не е необходимо поне един възел да бъде засегнат..

  Симптомите, изброени по-горе, са придружени от интензивна постоянна болка. Също така има изразено субфебрилно състояние през деня..

  Особености на терапията

  Ракът на лимфните възли включва комплексно лечение съгласно следните принципи:

  • злокачествените тумори се изрязват чрез радикална резекция, в процеса на която се отстраняват съседни регионални образувания, освен това се използват лъчева и химиотерапия;
  • с лимфом на Ходжкин обикновено се практикува химиотерапия преди операция, след това се извършва резекция, а в периода на възстановяване - лъчева терапия.

  Посочените по-горе принципи са основни и могат да бъдат преразгледани въз основа на възрастта и общото състояние на пациента..

  Хирургическа интервенция

  Операцията за изрязване на засегнатите лезии е най-ефективният начин за борба с онкологията. По време на операцията също се отстраняват регионални лимфни възли, разположени в близост до засегнатите области. Това предотвратява повторната поява на болестта. Отстранените лимфни възли се заменят с тъкани, в резултат на което има нарушение на лимфния отток, което е изпълнено с неприятни последици за пациента.

  Много онколози смятат, че лимфните възли при рак не винаги трябва да се изрязват. Бучките с малък брой анормални клетки често могат да бъдат лекувани с лъчева терапия.

  Системното елиминиране на имунните единици се извършва в онкологията на слюнчените жлези, лицето и устните. Това се дължи на факта, че злокачествените тумори с тази локализация често метастазират в съседните жлези..

  Лъчева и химиотерапия

  Лъчевата терапия се практикува в по-късните етапи на патологията. Този начин на лечение на рак на лимфните възли може да убие анормални клетки и да спре растежа на тумора. В този случай новообразуванията са изложени на рентгенови лъчи..

  Химиотерапията се състои в използването на цитостатични средства. Характеризира се със системен ефект и се извършва както преди, така и след хирургични процедури.

  Причини за рак на лимфните възли

  Има много фактори, които увеличават вероятността от развитие на рак на лимфните възли:

  • Възрастова категория - идентифицирани са два върха в зависимост от възрастта, т.е. такива периоди, когато рискът от образуване на лимфом е най-висок. Първият от тях е в интервала от 15 до 30 години, следващият започва от 50 и постепенно се издига;
  • Принадлежност към определена раса. Така че е доказано, че тези, които принадлежат към кавказката раса, са много по-склонни да получат рак на лимфните възли. Най-висок е рискът за хора със светла кожа;
  • Болести и дисфункции в имунната система като цяло;
  • Първата бременност, настъпила след 35-годишна възраст;
  • Генетично предразположение към онкологични заболявания. Тоест, присъствието на роднини от първичната линия, които са диагностицирани с рак на лимфните възли, значително увеличава вероятността от образуване на заболяване;
  • Някои заболявания от бактериален или вирусен тип. ХИВ, вирусът на Epstein-Bar и специфичните бактерии са особено опасни в това отношение;
  • Вероятността се увеличава значително от вещества от канцерогенен тип и някои фактори, например активна и ярка радиация.

  Особености на метастазите при рак на лимфните възли

  Дори първичните метастази при рак на лимфните възли са забележими дори с невъоръжено око. Представлява очевидно увеличение на лимфните възли, което може да се усети и с помощта на палпация. Най-често тези възли, които подлежат на външна проверка, са разположени на различни нива. Говорим за цервикалната област, зоната над ключиците, подмишниците и лимфните възли, разположени в областта на слабините. При нормални здравословни условия абсолютно всички възли не трябва да предизвикват болезнени усещания и не трябва да се усещат..

  Следващите прояви на наличие на тумор със злокачествен характер трябва да се считат за значителна загуба на телесно тегло, постоянна обща слабост и бърза умора. При извършване на определени диагностични или лабораторни изследвания се открива анемия, която е или във втория, или в третия етап. Многобройни злокачествени заболявания в лимфните възли са доказателство, че ракът прогресира много бързо..

  Ако се открият увеличени лимфни възли, трябва да се свържете с специалист възможно най-скоро, който да осигури квалифицирана медицинска помощ. Самолечението е забранено..

  Знаци за разширен период

  След определен период от време започва фазата на разширени клинични признаци. Пациентите с рак започват да се оплакват от постоянна ниска телесна температура, остър сърбеж и общо неразположение.

  Лимфоидната онкологична патология провокира нарушаване на функционирането на следните телесни системи:

  1. Кожата в засегнатата област става яркочервена.
  2. Лимфна система: прогресията на цервикалния лимфом води до участието на група лимфни възли в мутацията.
  3. Храносмилателните органи реагират със стомашни болки, диария или запек.
  4. Хронична бъбречна недостатъчност, която често причинява болки в долната част на гърба.
  5. Бронхи и бели дробове: Пациентите могат да получат кашлица, задух и дискомфорт в гърдите.
  6. Нервна система: в някои клинични случаи пациентите с тази патология страдат от продължително главоболие, загуба на съзнание и нарушения на двигателните функции на горните и долните крайници.
  7. Патологична хипертрофия на далака.

  Какво е включено в диагнозата?

  Диагнозата на заболяването се извършва съгласно следната схема на изследване:

  1. Изясняване на медицинската история.
  2. Визуален преглед на пациента.
  3. Палпация на регионални лимфни възли, което дава възможност да се определи подвижността и консистенцията на лимфните възли.
  4. Бипсия. Пункцията на патологичния фокус, по време на която се отстранява течното съдържание на органа, се счита за единственият надежден начин за установяване на окончателната диагноза. Диагнозата рак се основава на наличието на ракови клетки в биопсията.
  5. Рентгенова снимка на главата и гръдната кухина. Тази техника е необходима за изясняване на разпространението на процеса и навременна диагностика на съседен тумор..
  6. CT сканиране. Послойното сканиране на тялото дава ясна и подробна картина на заболяването.
  7. Ултразвуково изследване, което основно диагностицира състоянието на храносмилателната система.

  Лечение на рак на лимфните възли на врата

  Противораковата терапия за злокачествени лезии на лимфоидната система включва следните мерки:

  Препоръчително е да се предпише облъчването на тялото на пациента с йонизиращо лъчение само в началния етап. В този случай лъчетерапията се счита за независимо лечение..

  Използването на цитостатични средства следва определен модел. Дозировката и продължителността на терапевтичния курс се определят индивидуално за всеки човек, в зависимост от етапа на мутация.

  Според съвременните стандарти за онкологични грижи на онкоболните се препоръчва да преминат едновременно курс на химиотерапия и йонизиращо лъчение. Според статистиката този вид терапия е най-ефективна за връщане на човек към живота..

  Трансплантация на костен мозък:

  Използването на високи дози цитостатични лекарства и последваща трансплантация на тъкан от костен мозък. Тази техника е в процес на активно проучване. Силно концентрираните агенти имат голяма вероятност да развият странични ефекти и хирургията изисква значителни финансови ресурси.

  Колко дълго живеят пациенти с такава диагноза??

  Продължителността на живота на пациент с рак на лимфните възли на шията зависи от навременната идентификация на заболяването. Прави впечатление, че прогностичните данни не се влияят от първичния и вторичния характер на патологията..

  Продължителността на живота на пациенти с метастатично увреждане на лимфните възли на шията се определя от вида и местоположението на първичния тумор. За такава лезия, като правило, е характерно многократно и широко увеличение на лимфоидната тъкан..

  Прогноза и какво да очаквате

  Това заболяване има относително благоприятна прогноза, която в числено изражение е 35-85%. Най-висок процент на преживяемост се наблюдава при пациенти с рак в първия и втория стадий на заболяването.

  Ракът на лимфните възли на шията е злокачествено заболяване на лимфната система, при което външната проява е увеличаване на възлите, а вътрешният процес е системно нарушение на защитните сили на организма. Такова сериозно заболяване изисква много подробна диагноза и интегриран подход към лечението. Комбинация от химиотерапия и високоактивна рентгенова радиация осигурява положителен противораков резултат.