Лечение на рак на белия дроб: насоки, тактики, схеми

Ангиома

В световната статистика сред всички злокачествени тумори ракът на белия дроб е на първо място по смъртност. Петгодишната преживяемост на пациентите е 20%, т.е. четири от всеки пет пациенти умират в рамките на няколко години след поставяне на диагнозата..

Трудността се крие във факта, че началните етапи на бронхогенния рак са трудни за диагностициране (не винаги може да се види при конвенционална флуорография), туморът бързо образува метастази, в резултат на което става невъзстановим. Около 75% от новодиагностицираните случаи вече са рак с метастатични огнища (локални или отдалечени).

Лечението на рак на белия дроб е спешен проблем в целия свят. Именно недоволството на специалистите от резултатите от лечението мотивира да търси нови методи за въздействие..

Основни указания

Изборът на тактика директно зависи от хистологичната структура на тумора. По принцип има два основни типа: дребноклетъчен рак на белия дроб (SCLC) и недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), който включва аденокарцином, плоскоклетъчен и едроклетъчен рак. Първата форма е най-агресивната, ранна форма метастатични огнища. Следователно в 80% от случаите се използва медикаментозно лечение. Във втория хистологичен вариант основният метод е хирургичният.

Операция. В момента това е единствената възможност за радикално лечение.

Целенасочена и имунотерапия. Сравнително нови лечения. Те се основават на целенасочено, точно въздействие върху туморните клетки. Не всички видове рак на белия дроб са подходящи за това лечение, а само някои видове NSCLC с определени генетични мутации.

Лъчетерапия. Предписва се на пациенти, които не са показани за операцията, както и като част от комбиниран метод (предоперативна, следоперативна радиация, химиолучева терапия).

Симптоматично лечение - насочено към облекчаване на проявите на заболяването - кашлица, задух, болка и други. Прилага се на всеки етап, е основният в терминалния етап.

Хирургическа интервенция

Оперативното лечение е показано на всички пациенти с 1 до 3 стадий на недребноклетъчен рак на белия дроб. С SCLC от 1 до 2 супени лъжици. Но предвид факта, че степента на откриване на ранен етап на развитие, степента на откриване на новообразувания е изключително ниска, тогава хирургическата интервенция се извършва в не повече от 20% от случаите..

Основните видове операции при рак на белия дроб:

 • Пулмонектомия е отстраняване на целия орган. Най-често срещаният вид хирургично лечение, извършвано с централна локализация (с увреждане на основните бронхи) на тумора.
 • Лобектомия - отстраняване на лоб, показанието е наличието на периферна формация, излъчвана от малки дихателни пътища.
 • Резекция на клин - отстраняване на един или повече сегменти. Рядко се извършва, по-често при изтощени пациенти и с доброкачествени новообразувания.

Противопоказания за операция:

 • Наличието на далечни метастази.
 • Тежко общо състояние, декомпенсирани съпътстващи заболявания.
 • Хронични белодробни патологии със съществуваща дихателна недостатъчност.
 • Близостта на тумора до медиастиналните органи (сърце, аорта, хранопровод, трахея).
 • Възраст над 75 години.

Преди операцията пациентът се подготвя: противовъзпалително, възстановително лечение, корекция на нарушения на основните функции на тялото.

Операцията често се извършва по отворен метод (торакотомия), но е възможно да се премахне лоб на органа и торакоскопски достъп, който е по-малко травматичен. Регионалните лимфни възли се отстраняват заедно с белодробната тъкан.

Адювантната химиотерапия обикновено се прави след операция. Хирургично лечение е възможно и след предоперативна (неоадювантна) химиолучева терапия.

Химиотерапия

Според СЗО химиотерапията за рак на белия дроб е показана за 80% от пациентите. Химиотерапевтичните лекарства са лекарства, които или блокират метаболизма на туморните клетки (цитостатици), или директно отровят тумора (цитотоксичен ефект), в резултат на което тяхното делене се нарушава, карциномът забавя растежа си и регресира.

Като първа линия за лечение на злокачествени белодробни тумори се използват платина (цисплатин, карбоплатин), таксани (паклитаксел, доцетаксел), гемцитабин, етопозид, иринотекан, циклофосфамид и други..

За втория ред - пеметрексед (алимта), доцетаксел (таксотер).

Обикновено се използват комбинации от две лекарства. Курсовете се провеждат на интервали от 3 седмици, броят е от 4 до 6. Ако 4 курса за лечение от първа линия са неефективни, се използват схеми от втора линия.

Лечението с химиотерапевтични лекарства за повече от 6 цикъла е неподходящо, тъй като техните странични ефекти ще надделеят над ползите.

Целите на химиотерапията за рак на белия дроб:

 • Лечение на пациенти с широко разпространен процес (3-4 етапа).
 • Неоадювантна предоперативна терапия за намаляване размера на основния фокус, въздействие върху регионалните метастази.
 • Адювантна следоперативна терапия за предотвратяване на рецидив и прогресия.
 • Като част от химиолученото лечение на неоперабилен тумор.

Различните хистологични видове тумори имат различен отговор на лекарствата. При NSCLC ефективността на химиотерапията варира от 30 до 60%. При SCLC ефективността му достига 60-78%, а при 10-20% от пациентите се постига пълна регресия на новообразуването.

Химиотерапевтичните лекарства действат не само върху туморните клетки, но и върху здравите. Страничните ефекти от това лечение обикновено са неизбежни. Това са косопад, гадене, повръщане, диария, инхибиране на хематопоезата, токсично възпаление на черния дроб, бъбреците..

Такова лечение не се предписва при остри инфекциозни заболявания, декомпенсирани заболявания на сърцето, черния дроб, бъбреците, кръвни заболявания.

Целенасочена терапия

Това е сравнително нов и обещаващ метод за лечение на метастатични тумори. Докато стандартната химиотерапия убива всички бързо делящи се клетки, целевите лекарства селективно насочват специфични целеви молекули, които насърчават разпространението на раковите клетки. Съответно те са лишени от онези странични ефекти, които наблюдаваме в случая на конвенционалните схеми..

Целевата терапия обаче не е подходяща за всички, а само за пациенти с NSCLC при наличие на определени генетични мутации в тумора (не повече от 15% от общия брой пациенти).

Такова лечение се използва при пациенти с 3-4 стадии на рак по-често в комбинация с химиотерапия, но може да действа и като независим метод в случаите, когато химиотерапията е противопоказана.

Понастоящем широко се използват инхибитори на EGFR тирозин киназа гефинитиб (iressa), ерлотиниб (tarceva), афатиниб и цетуксимаб. Вторият клас такива лекарства са инхибиторите на ангиогенезата в туморната тъкан (Avastin).

Имунотерапия

Това е най-обещаващият метод в онкологията. Основната му задача е да засили имунния отговор на организма и да го накара да се бори с тумора. Факт е, че раковите клетки са податливи на различни мутации. Те образуват защитни рецептори на повърхността си, които предотвратяват разпознаването им от имунните клетки.

Учените са разработили и продължават да разработват лекарства, които блокират тези рецептори. Това са моноклонални антитела, които помагат на имунната система да победи чужди туморни клетки.

Лъчетерапия

Йонизиращата лъчетерапия е насочена към увреждане на ДНК на раковите клетки, което ги кара да спрат да се делят. За такова лечение се използват съвременни линейни ускорители. При рак на белия дроб външната лъчева терапия се извършва главно, когато източникът на лъчение не влиза в контакт с тялото.

Лъчевата терапия се използва при пациенти с локализиран и напреднал рак на белия дроб. На етапи 1-2 се извършва при пациенти с противопоказания за операция, както и при неоперабилни пациенти. Най-често се извършва в комбинация с химиотерапия (едновременно или последователно). Хеморадиацията е основният метод за лечение на локализиран дребноклетъчен рак на белия дроб.

За мозъчните метастази в SCLC лъчевата терапия също е основното лечение. Радиацията се използва и като начин за облекчаване на симптомите на компресия на медиастиналните органи (палиативно облъчване).

Туморът се визуализира предварително с помощта на CT, PET-CT; върху кожата на пациента се поставят знаци за насочване на лъчите.

Туморните изображения се зареждат в специална компютърна програма и се формират критерии за взаимодействие. По време на процедурата е важно да не се движите и да задържате дъха си по заповед на лекаря. Сесиите се провеждат ежедневно. Съществува техника на хиперфрактивна интензивност, когато сеансите се провеждат на всеки 6 часа.

Основните отрицателни последици от лъчетерапията: развитието на езофагит, плеврит, кашлица, слабост, затруднено дишане, рядко - кожни лезии.

Кибер нож

Системата CyberKnife е най-модерният метод за лъчелечение на тумори. Това може да бъде алтернатива на операцията. Същността на метода е комбинация от точен контрол върху местоположението на тумора в реално време и най-точното му облъчване с контролиран от робот линеен ускорител.

Въздействието се осъществява от няколко позиции, потоците радиация се сближават в туморната тъкан с точност до милиметри, без да се засягат здравите структури. Ефективността на метода за някои тумори достига 100%.

Основните индикации за системата CyberKnife са стадий 1-2 NSCLC с ясни граници с размер до 5 cm, както и единични метастази. Можете да се отървете от такива тумори за една или няколко сесии. Процедурата е безболезнена, безкръвна, извършва се амбулаторно без анестезия. Това не изисква стриктно фиксиране и задържане на дишането, както при другите методи на облъчване..

Принципи на лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб

Етап 0 (интраепителиален карцином) - ендобронхиална ексцизия или резекция с отворен клин.

 • I чл. - операция или лъчева терапия. Използва се сегментарна резекция или лобектомия с изрязване на медиастинални лимфни възли. Лъчевото лечение се провежда при пациенти с противопоказания за операция или отказали го. Стереотаксичната лъчетерапия дава най-добри резултати.
 • II чл. NSCLC - хирургично лечение (лобектомия, пулмонектомия с лимфаденектомия), неоадювантна и адювантна химиотерапия, лъчетерапия (ако туморът е неоперабилен).
 • III чл. - хирургично отстраняване на резектируеми тумори, радикална и палиативна химиолучева терапия, целенасочена терапия.
 • IV чл. - комбинирана химиотерапия, целенасочена, имунотерапия, симптоматично облъчване.

Принципи на лечение на дребноклетъчен рак на белия дроб по стадии

За да се дефинират по-добре подходите за лечение, онколозите разделят SCLC на локализиран стадий (в рамките на едната половина на гръдния кош) и обширен стадий (разпространен извън локализираната форма).

При локализиран етап се прилага следното:

 • Комплексна химиолучева терапия, последвана от профилактично облъчване на мозъка.
  Най-често използваните химиотерапевтични лекарства са платина в комбинация с етопозид (ЕР режим). Провеждат се 4-6 курса с интервал от 3 седмици.
 • Лъчевата терапия едновременно с химиотерапията се счита за за предпочитане пред тяхното последователно използване. Предписва се с първия или втория курс на химиотерапия..
 • Стандартният радиационен режим е ежедневно, 5 дни в седмицата, 2 Gy на сесия в продължение на 30-40 дни. Облъчва се самият тумор, засегнатите лимфни възли, както и целият обем на медиастинума.
 • Хиперфракционният режим е две или повече радиационни сесии на ден в продължение на 2-3 седмици.
 • Хирургична резекция с адювантна химиотерапия за пациенти от етап 1.
  С правилно и пълно лечение на локализиран SCLC, в 50% от случаите се постига стабилна ремисия.

Комбинираната химиотерапия е основният метод в обширния стадий на SCLC. Най-ефективният режим е ЕР (препарати от етопозид и платина), могат да се използват и други комбинации.

 • Облъчването се използва за метастази в мозъка, костите, надбъбречните жлези, както и метод за палиативно лечение за компресия на трахеята, горната куха вена.
 • С положителен ефект от химиотерапията се извършва профилактично черепно облъчване, намалява честотата на мозъчните метастази със 70%. Обща доза - 25 Gy (10 сесии по 2,5 Gy).
 • Ако след един или два курса на химиотерапия туморът продължава да прогресира, е непрактично да се продължава, на пациента се препоръчва само симптоматично лечение.

Антибиотици за рак на белия дроб

При пациенти с рак на белия дроб се наблюдава намаляване на местния и общия имунитет, в резултат на което бактериалното възпаление - пневмония, което усложнява хода на заболяването - може доста лесно да възникне върху изменената белодробна тъкан. На етапа на лечение с цитостатици и лъчение също е възможно активиране на всяка инфекция, дори условно патогенната флора може да причини сериозно усложнение.

Поради това антибиотиците за рак на белия дроб се използват широко. Желателно е да ги предписвате, като се вземе предвид бактериологичното изследване на микрофлората.

Симптоматично лечение

Симптоматичното лечение се използва във всеки стадий на рак на белия дроб, но в терминалния стадий става основното и се нарича палиативно. Такова лечение е насочено към облекчаване на симптомите на заболяването, подобряване качеството на живот на пациента..

 • Облекчаване на кашлица. Кашлицата при рак на белия дроб може да бъде суха, хакерска (причинява се от дразнене на бронхите от нарастващ тумор) и влажна (със съпътстващо възпаление на бронхите или белодробната тъкан). При суха кашлица се използват антитусивни средства (кодеин), при мокра кашлица - отхрачващи средства. Топлите напитки и вдишването с минерална вода и бронходилататори чрез пулверизатор също облекчават кашлицата.
 • Намаляване на задуха. За тази цел се използват аминофилинови препарати, инхалация на бронходилататори (салбутамол, беродуал), кортикостероидни хормони (беклометазон, дексаметазон, преднизолон и други).
 • Кислородна терапия (вдишване на дихателна смес, обогатена с кислород). Намалява задух и симптоми на хипоксия (слабост, замаяност, сънливост). С кислородни концентратори кислородната терапия може да се провежда у дома.
 • Ефективно облекчаване на болката. Пациентът не трябва да боли. Аналгетиците се предписват според схемата за повишаване на лекарството и увеличаване на дозата, в зависимост от ефекта им. Те започват с нестероидни противовъзпалителни лекарства и ненаркотични аналгетици, след това е възможно използването на слаби опиати (трамадол) и постепенно преминават към наркотични лекарства (промедол, омнопон, морфин). Болкоуспокояващите от морфиновата група също имат антитусивно действие..
 • Отстраняване на течност от плевралната кухина. Ракът на белия дроб често е придружен от плеврален излив. Това влошава състоянието на пациента, утежнява задуха. Течността се отстранява чрез торакоцентеза - пункция на гръдната стена. За да се намали скоростта на повторно натрупване на течност, се използват диуретици.
 • Детоксикационна терапия. За да се намали тежестта на интоксикацията (гадене, слабост, повишена температура), се извършва инфузионна подкрепа с физиологични разтвори, глюкоза, метаболитни и съдови лекарства.
  Хемостатични средства за кървене и хемоптиза.
 • Антиеметични лекарства.
 • Транквиланти и антипсихотици. Те засилват ефекта на аналгетиците, намаляват субективното чувство на задух, облекчават безпокойството, подобряват съня.

Заключение

Ракът на белия дроб е заболяване в повечето случаи с лоша прогноза. Въпреки това, той може да бъде лекуван на всеки етап. Целта може да бъде пълно възстановяване или забавяне на прогресирането на процеса, облекчаване на симптомите и подобряване на качеството на живот, както при всяко хронично заболяване..

Възможно ли е да се приемат антибиотици с онкология

Могат да се приемат антибиотици срещу рак

Ракови симптоми, какво може и трябва да се пие с онкология - съвети на традиционната медицина

Какво може и трябва да се пие онкология - съвет от традиционната медицина и мога ли да приемам: антибиотици или витамини? Възможно ли е да се пие алкохол с онкология - прочетете отговорите на медицинските работници.

Възможно ли е да се пие алкохол или да се приемат антибиотици и витамини с онкология?

Въпреки полезните свойства на плодовете Goji, не се препоръчва използването им в случай на онкология, тъй като те са мощен имунен модулатор и могат да причинят непредсказуеми последици за организма. Възможно ли е да се вземат антибиотици за онкология? Поради риска от инфекции при пациенти с рак, антибиотиците се предписват дори преди точното установяване на инфекцията. Антибиотиците за онкологични заболявания се предписват от лекуващия лекар, тъй като техният избор зависи от възможните реакции на тялото. Но е нежелателно да се приемат витамини от група В в онкологията, тъй като те могат да допринесат за развитието на тумор. Но ако приемът на лекарства, които съдържат такива витамини, е показан за друго съпътстващо заболяване и е предписан от лекар, тогава е допустимо да ги приемате. Много експерти обаче съветват да се избягва употребата им при злокачествени тумори..

КАК СМЯТАТЕ.

Антибиотици за лечение на рак

Този списък съдържа най-често срещаните антибиотици за лечение на рак:

 • Atovaquon. Антипротозойно лекарство, използвано за профилактика и лечение на много сериозен тип пневмоцистна пневмония. Предписва се на хора, които изпитват сериозни странични ефекти от сулфаметоксазол.
 • Азтреони. антибиотик, използван за лечение на грам-отрицателни бактериални инфекции на пикочните пътища, долните дихателни пътища и женските полови органи и инфекции, които присъстват в тялото (системни инфекции или сепсис).
 • Цефепим, цефтазидим и цефтриаксон натрий. членове на група антибиотици, наречени цефалоспорини. Използва се за лечение на бактериални инфекции на пикочните и долните дихателни пътища, инфекции на кожата, костите, ставите, таза и корема.
 • Ципрофлоксацин. антибиотик, използван за унищожаване на някои грам-отрицателни и грам-положителни бактерии и някои микобактерии.
 • Клиндамицин фосфат. използва се за лечение на грам-положителни и грам-отрицателни бактериални инфекции при лица, алергични към сулфадиазин.
 • Гентамицин. използва се за лечение на сериозни инфекции, които не могат да бъдат лекувани с други лекарства.
 • Метронидазол хидрохлорид. използва се за анаеробни бактерии и убиване на протозои.
 • Пириметамин. антипротозойно лекарство, използвано със сулфадиазин за лечение на токсоплазмоза или в комбинация с други лекарства за лечение на лека до умерена малария при хора, които не могат да понасят стандартно лечение.
 • Триметоприм. използва се главно за профилактика и лечение на инфекции на пикочните пътища.
 • Ванкомицин хидрохлорид. антибиотик, използван за лечение на различни сериозни грам-положителни бактериални инфекции, при които други лекарства са неефективни, включително щамове стафилококи, които са устойчиви на повечето антибиотици.

Интернет портал за бърза помощ Медицински

17:28 23-05-2010 / Галя / Яренск. Приложи

Мога ли да приемам антибиотици за онкология? По-специално, след курс на химиотерапия и лъчение? Тялото е отслабено и се е появило заболяване като настинка. Или има алтернатива на антибиотиците?

Внимание! Имената на специалистите се изписват в червено с връзка към техния профил. Пазете се от измамници, не изпращайте пари на никого!

Можете да използвате Levoflaxin, най-добре, но основното внимание трябва да бъде насочено към подобряване на имунната система и увеличаване на броя на левкоцитите в кръвта.

Олег, адвокат от Лвов, обхожда интернет, за да хване богати пациенти. Освен това той е ужасен русофоб, след като наскоро се напи, тук той изрази всичко, което мисли за руснаците и Русия. Бъди внимателен.

Случайно се възстанових от рак!:

В началото на февруари падна: треска и силна болка в кръста,

Докато пулмологията лекува пневмония, те също идентифицират (ЯМР и компютърна томография) - спондилит на гръбначния стълб Т12, след което казват, че е злокачествен с метастази.

Настроението беше добро, накрая можете да си починете (не знаех всичко, болка само при движение)

Помолих жена ми да донесе електрически импулсен биостимулатор Angel-Z и Inmunoflam, просто исках да повиша имунната система.-

в болницата също ми предписваха лекарства.

Месец по-късно (анализи и компютърна томография.) Лекарят беше изненадан - метастази

и злокачествени не са открити.

Теоретично: Ангелът трябва да потиска грешните клетки, защото.

им налага ритъма на здравите клетки.

Inmunoflam (Uncaria tomentosa) - от линията на чудодейните растения с

широк терапевтичен спектър и поне добър онкологичен спектър (прочетете: в Перу, в родината й, те не умират от рак).

Между другото, това е относително евтино,

ако вместо Inmunoflam взех нещо с противораково

гъби (от опита на майка ми) - резултатът ще бъде същият

Усещането е: Angel-Z + храни, съдържащи силни противоракови растения или гъби

В ПРЕДШЕСТВАЩОТО (задължително!) Бомбата е от традиционната химиотерапия! Здраве на ВСИЧКИ!

Да, трябва да се използват антибиотици, на всеки се дава CEFAZILIN.

Сергей, здравей! Кажете ми какви точно са индикациите за употребата на ИНМУНОФЛАМ-той в аптеките често се бърка с Имунофлам. Имената са много сходни. Лекарството, което описахте, не се продава в Русия. Трябва да се търси в Украйна, очевидно.

С уважение, Наталия.

Източници: http://www.all-answers.ru/index/mediczina/mozhno-li-prinimat-pri-onkologii, http://enc.sci-lib.com/article0012912.html, http: // www. 03.ru/section/oncology/3566160

Без коментари все още!

Избрани статии
Карбапенеми антибиотици в таблетки

Цефалоспорини 4 поколения Поради факта, че повечето антибактериални средства са по-нататък.

Гранулом в основата на антибиотичното лечение на зъба

Гранулом в корена на зъба Име по-нататък.

Определяне на чувствителността на микроорганизмите към антибиотичен списък с референции

Антибиотична чувствителност Etiotropic допълнително.

Популярни статии

Възпаление на лимфните възли на врата, лекувани с антибиотици

Как да лекуваме лимфните възли на врата? Ако лимфните възли на врата са възпалени, това означава, че възпалителни процеси.

Широкоспектърен антибиотик цефтриаксон

CEFTRIAXONE Цефалоспоринов антибиотик от трето поколение с широк спектър на действие. Препарат: CEFTRIAXONE Активно вещество: цефтриаксон ATC код: J01DD04 KFG: Цефалоспорин III поколение Рег. номер: Р №000750 / 01 Дата на регистрация: 26.10.07.

Защо води човешкото антибиотично лечение

До какво водят антибиотиците? До какво водят антибиотиците? Използването на антибиотици води до нарушаване на чревната микрофлора.Лечението трябва да започне с използването на чревни антисептици..

Могат да се приемат антибиотици срещу рак

Ракови симптоми, какво може и трябва да се пие с онкология - съвети на традиционната медицина

Какво може и трябва да се пие онкология - съвет от традиционната медицина и мога ли да приемам: антибиотици или витамини? Възможно ли е да се пие алкохол с онкология - прочетете отговорите на медицинските работници.

Възможно ли е да се пие алкохол или да се приемат антибиотици и витамини с онкология?

Въпреки полезните свойства на плодовете Goji, не се препоръчва използването им в случай на онкология, тъй като те са мощен имунен модулатор и могат да причинят непредсказуеми последици за организма. Възможно ли е да се вземат антибиотици за онкология? Поради риска от инфекции при пациенти с рак, антибиотиците се предписват дори преди точното установяване на инфекцията. Антибиотиците за онкологични заболявания се предписват от лекуващия лекар, тъй като техният избор зависи от възможните реакции на тялото. Но е нежелателно да се приемат витамини от група В в онкологията, тъй като те могат да допринесат за развитието на тумор. Но ако приемът на лекарства, които съдържат такива витамини, е показан за друго съпътстващо заболяване и е предписан от лекар, тогава е допустимо да ги приемате. Много експерти обаче съветват да се избягва употребата им при злокачествени тумори..

КАК СМЯТАТЕ.

Антибиотици за лечение на рак

Този списък съдържа най-често срещаните антибиотици за лечение на рак:

 • Atovaquon. Антипротозойно лекарство, използвано за профилактика и лечение на много сериозен тип пневмоцистна пневмония. Предписва се на хора, които изпитват сериозни странични ефекти от сулфаметоксазол.
 • Азтреони. антибиотик, използван за лечение на грам-отрицателни бактериални инфекции на пикочните пътища, долните дихателни пътища и женските полови органи и инфекции, които присъстват в тялото (системни инфекции или сепсис).
 • Цефепим, цефтазидим и цефтриаксон натрий. членове на група антибиотици, наречени цефалоспорини. Използва се за лечение на бактериални инфекции на пикочните и долните дихателни пътища, инфекции на кожата, костите, ставите, таза и корема.
 • Ципрофлоксацин. антибиотик, използван за унищожаване на някои грам-отрицателни и грам-положителни бактерии и някои микобактерии.
 • Клиндамицин фосфат. използва се за лечение на грам-положителни и грам-отрицателни бактериални инфекции при лица, алергични към сулфадиазин.
 • Гентамицин. използва се за лечение на сериозни инфекции, които не могат да бъдат лекувани с други лекарства.
 • Метронидазол хидрохлорид. използва се за анаеробни бактерии и убиване на протозои.
 • Пириметамин. антипротозойно лекарство, използвано със сулфадиазин за лечение на токсоплазмоза или в комбинация с други лекарства за лечение на лека до умерена малария при хора, които не могат да понасят стандартно лечение.
 • Триметоприм. използва се главно за профилактика и лечение на инфекции на пикочните пътища.
 • Ванкомицин хидрохлорид. антибиотик, използван за лечение на различни сериозни грам-положителни бактериални инфекции, при които други лекарства са неефективни, включително щамове стафилококи, които са устойчиви на повечето антибиотици.

Интернет портал за бърза помощ Медицински

17:28 23-05-2010 / Галя / Яренск. Приложи

Мога ли да приемам антибиотици за онкология? По-специално, след курс на химиотерапия и лъчение? Тялото е отслабено и се е появило заболяване като настинка. Или има алтернатива на антибиотиците?

Внимание! Имената на специалистите се изписват в червено с връзка към техния профил. Пазете се от измамници, не изпращайте пари на никого!

Можете да използвате Levoflaxin, най-добре, но основното внимание трябва да бъде насочено към подобряване на имунната система и увеличаване на броя на левкоцитите в кръвта.

Олег, адвокат от Лвов, обхожда интернет, за да хване богати пациенти. Освен това той е ужасен русофоб, след като наскоро се напи, тук той изрази всичко, което мисли за руснаците и Русия. Бъди внимателен.

Случайно се възстанових от рак!:

В началото на февруари падна: треска и силна болка в кръста,

Докато пулмологията лекува пневмония, те също идентифицират (ЯМР и компютърна томография) - спондилит на гръбначния стълб Т12, след което казват, че е злокачествен с метастази.

Настроението беше добро, накрая можете да си починете (не знаех всичко, болка само при движение)

Помолих жена ми да донесе електрически импулсен биостимулатор Angel-Z и Inmunoflam, просто исках да повиша имунната система.-

в болницата също ми предписваха лекарства.

Месец по-късно (анализи и компютърна томография.) Лекарят беше изненадан - метастази

и злокачествени не са открити.

Теоретично: Ангелът трябва да потиска грешните клетки, защото.

им налага ритъма на здравите клетки.

Inmunoflam (Uncaria tomentosa) - от линията на чудодейните растения с

широк терапевтичен спектър и поне добър онкологичен спектър (прочетете: в Перу, в родината й, те не умират от рак).

Между другото, това е относително евтино,

ако вместо Inmunoflam взех нещо с противораково

гъби (от опита на майка ми) - резултатът ще бъде същият

Усещането е: Angel-Z + храни, съдържащи силни противоракови растения или гъби

В ПРЕДШЕСТВАЩОТО (задължително!) Бомбата е от традиционната химиотерапия! Здраве на ВСИЧКИ!

Да, трябва да се използват антибиотици, на всеки се дава CEFAZILIN.

Сергей, здравей! Кажете ми какви точно са индикациите за употребата на ИНМУНОФЛАМ-той в аптеките често се бърка с Имунофлам. Имената са много сходни. Лекарството, което описахте, не се продава в Русия. Трябва да се търси в Украйна, очевидно.

С уважение, Наталия.

Източници: http://www.all-answers.ru/index/mediczina/mozhno-li-prinimat-pri-onkologii, http://enc.sci-lib.com/article0012912.html, http: // www. 03.ru/section/oncology/3566160

Без коментари все още!

Избрани статии
Цефтриаксон антибиотик от кое поколение

Цефтриаксон - антибиотик от ново поколение, доказан отдавна, по-нататък.

Антибиотик на горните дихателни пътища 3 таблетки

Болести на горните дихателни пътища допълнително.

Изплакване на носа с антибиотичен синузит

Масив ([/components/com_jcomments/js/jcomments-v2.3.js?v=12] = Масив ([mime] = текст / javascript допълнително.

Популярни статии

Възпаление на лимфните възли на врата, лекувани с антибиотици

Как да лекуваме лимфните възли на врата? Ако лимфните възли на врата са възпалени, това означава, че възпалителни процеси.

Широкоспектърен антибиотик цефтриаксон

CEFTRIAXONE Цефалоспоринов антибиотик от трето поколение с широк спектър на действие. Препарат: CEFTRIAXONE Активно вещество: цефтриаксон ATC код: J01DD04 KFG: Цефалоспорин III поколение Рег. номер: Р №000750 / 01 Дата на регистрация: 26.10.07.

Защо води човешкото антибиотично лечение

До какво водят антибиотиците? До какво водят антибиотиците? Използването на антибиотици води до нарушаване на чревната микрофлора.Лечението трябва да започне с използването на чревни антисептици..

Какво е позволено и забранено в онкологията?

Има мит, че всякакви храни или лекарства са противопоказани за рак..

Препоръчителни храни за рак

По принцип въпросът за храненето е от значение при злокачествени новообразувания на стомашно-чревния тракт, където храната е в пряк контакт с тумора..

Следните хранителни компоненти са полезни:

Важно! Доматите и броколите са научно доказани противоракови храни. Трябва да бъде в диетата на онкоболен всеки ден.

Какви храни трябва да се избягват в онкологията?

Всичко, което винаги се е смятало за „неправилна диета“ или небалансирана диета, с излишък на мазнини, въглехидрати или протеини, с голям брой канцерогени, с липса на витамини и минерали, естествено остава забранено при хора с рак..

Тези продукти включват:

Интересен факт! СЗО през годината представи всички полуфабрикати от червено месо (говеждо, свинско, агнешко), както и колбаси и колбаси с присъствието на различни стабилизатори, консерванти от групата на канцерогените, които причиняват рак на стомаха и червата. Очевидно при наличие на тумор тези продукти само ще ускорят растежа му..

Колко вода можете да пиете с онкология?

Човешкото тяло се нуждае от течности постоянно, а при ракови заболявания по време на лъчева и химиотерапия необходимостта от вода и електролити се увеличава значително. Често по време на лечението се появяват усложнения под формата на повръщане и диария.

Голямо количество течност се губи, поради което е необходимо:

Съвет! Различни компоти без захар, пресни сокове (само не на гладно), електролитни разтвори от аптеката (рехидрон), бульони с постно месо, за предпочитане приготвени във втори бульон (първия), ще помогнат за запълване на дефицита на вода и хранителни вещества, включително соли, витамини, микроелементи, изсипете бульона в мивката).

Витамини и рак. Възможно ли е или не?

Освен това, много от витамините и биологично активните вещества са мощни антиоксиданти, които действат в борбата срещу рака със своите антиканцерогенни свойства..

Тези витамини и елементи включват:

 • токоферол (витамин Е);
 • ретинол (витамин А);
 • аскорбинова киселина (витамин С);
 • цинк;
 • селен;
 • калций;
 • магнезий;
 • незаменими аминокиселини;
 • каротеноиди (ликопен), флавоноиди, изофлавони;
 • полиненаситени мастни киселини (рибено масло).

Още 5 въпроса за това какво можете и какво не можете да правите с рак

 1. Възможно ли е да се използва мед за онкология?

Отношението към млечните продукти сред онколозите е двусмислено. От една страна, той е източник на протеини и калций, а от друга страна, някои видове рак растат по-бързо, когато се консумират. Ето защо би било разумно да се посъветва да се изключи ежедневната употреба на мляко и когато то е включено в диетата, оставете избора за нискомаслени млечни продукти.

Масажът за пациенти с рак ще позволи малко облекчаване на болката, но при условие, че масажистът е професионалист и лекар, а мястото на масажа не съвпада с локализацията на злокачествения процес.

Локалното стимулиране на кръвообращението може да провокира растежа на тумора, поради което масажът, подобно на физиотерапията, не се препоръчва при рак или при наличие на висок риск от онкология.

По-добре е да отговорите на въпросите „какво е позволено“ и „какво не“, по-добре е да отговорите конкретно на всеки, защото всички пациенти с рак имат огромен брой проблеми.

Популярни статии

Популярен

Благодаря за въпроса

Въпросът ви е получен и изпратен до нашия специалист.

Как да лекуваме пневмония при рак на белия дроб?

Пневмонията при рак на белия дроб е много често срещан проблем. Понякога се диагностицира по погрешка, като погрешно се объркват признаците на рак с пневмония. Но най-често тя наистина се развива в тяло, отслабено от рак и допълнително усложнява протичането на рака. Типът пневмония, който се развива при рак на белия дроб, се нарича параканкротичен.

 • Диагностични методи за определяне на заболяването
 • Особености на пневмонията при пациенти с рак

Признаци за развитието на патологията

Доста е трудно да се определи развитието на пневмония в онкологията на белите дробове, тъй като и двете заболявания имат сходни симптоми. Поради тази причина, за да се диагностицира пневмония, е необходимо постоянно да се анализира състоянието на пациента..

Ракът се характеризира с постепенно влошаване на състоянието на пациента, тъй като туморът се развива и се появяват метастази. Телесната температура обикновено рядко се повишава над 38 градуса и не може да бъде понижена с антибиотици.

И с развитието на пневмония, състоянието на пациента рязко се влошава, тъй като това заболяване се характеризира с остро начало. В същото време телесната температура може да достигне 39 градуса и е доста лесно да я свалите с антибиотици..

Тъй като фокусът на инфекциозно заболяване е в тъканта, засегната от тумора, това значително усложнява лечебния процес и пациентът започва да се уморява много повече и постоянно да се оплаква от силна слабост. Също така, с появата на тази патология, пациентът може да изпита силен задух и повишено изпотяване..

Ясен признак на пневмония е силната кашлица, пристъпите на която могат да доведат до задушаване. Тези атаки са трудни за спиране. Доста често гной и кръв могат да се видят в секретите при онкоболни с пневмония по време на отхрачване. Появата на хемоптиза показва, че болестта е преминала в напреднал стадий..

В допълнение, с развитието на пневмония, пациентът започва да има болки в гърдите, които могат да се появят както в фокуса на тумора, така и в раменете, лопатките и корема. Ако възпалителният процес засяга тръстиковите сегменти, тогава пристъпите на болка могат да причинят развитие на ангина.

Какво да направите, ако пневмонията започне с рак на белия дроб?

Ако открият признаци на пневмония в себе си, всеки човек трябва незабавно да информира лекаря за това, особено ако е диагностициран с рак на белия дроб. Възпалението на белите дробове е много сериозно състояние, което изисква лечение под наблюдението на лекар. И е необходимо да се лекува пневмония с метастази в белите дробове при спазване на цял набор от мерки.

Трябва да се каже, че пневмонията при рак на белия дроб е много сериозно усложнение на заболяването. Ето защо за положителна прогноза е много важно да диагностицирате пневмонията навреме и да изберете правилната тактика на лечение..

Диагностични методи за определяне на заболяването

Ако се развият признаци на пневмония, трябва да посетите лекар, който ще предпише всички необходими прегледи. Когато пациентът е диагностициран с рак в белите дробове и метастази, тогава обичайните тестове, предписани за съмнение за пневмония, няма да бъдат достатъчни. Пациентът трябва да премине през цял цикъл от изследвания, включително лабораторни тестове и инструментални методи за изследване.

На първо място, на пациента се назначава общ кръвен тест. При наличие на пневмония тя ще разкрие не само наличието на анемия, но и увеличен брой левкоцити и неутрофилия.

Също така, за да получи достатъчно разбиране за развитието на болестта, лекарят може да предпише анализ на храчки, който отшумява при кашлица. Това проучване трябва да покаже не само атипичните клетки, които се наблюдават при всички пациенти с рак, но и увеличен брой микроорганизми, както и голям брой вени на белодробната тъкан..

Също така, лекарят трябва да предпише рентгенова снимка на пациента. На рентгенова снимка, направена на специален апарат, ако има пневмония, лекарят трябва да види наличието на ексудат - течност, която показва наличието на възпаление. Ексудатът може да се локализира както в самата злокачествена формация, така и до нея.

Такъв ефективен и модерен диагностичен метод като мултиспирална компютърна томография, който перфектно определя онкологията и метастазите, няма да покаже правилния резултат, тъй като веществото, използвано в изследването, се натрупва в злокачествената формация и няма да покаже фокуса на възпалението.

В допълнение, лекарят може да провежда перкусии и аускултаторни изследвания. При перкусия той трябва да чуе тъп звук, а при аускултация - доста силни хрипове и симптоми на крепитация, което показва, че стените на алвеолите са много влажни.

Особености на пневмонията при пациенти с рак

Пневмонията при рак има свои специфики и е достатъчно лесно да се обясни. Тялото на пациент с рак е много по-слабо от това на друг пациент без такава диагноза. След като се подложи на лечение с химическа и лъчетерапия, той губи способността да се противопоставя на патогени на инфекциозни заболявания.

Виновниците за тази напреднала имунна недостатъчност са:

 • изчерпване на тялото,
 • анемия (анемия),
 • хирургическа интервенция,
 • тежка интоксикация на тялото с тумор и лекарства,
 • дисбиоза,
 • облъчване.

Можете да хванете тази белодробна инфекция както у дома, така и в болницата. "Болничната инфекция", която се характеризира с комбинация от бактерии и гъбички от различен тип, е по-трудна за лечение.

Според статистиката пневмонията представлява около 39% от всички други инфекциозни усложнения на пациенти с рак..

Това прави възстановяването на пациента още по-трудно след операцията за отстраняване на тумора, значително намалява стандарта на живот и често е причина за самата многократна операция. По време на лечението е много важно да се определи кой метод на терапия е причинил това усложнение, тъй като пневмонията след лъчева и химическа терапия се лекува с напълно различни методи - с радиационна пневмония се използват глюкокортикоиди, а с химични, цитостатични лекарства.

Как да лекуваме пневмония при рак на белия дроб?

След като всички диагностични процедури, проведени в болницата, точно потвърдиха наличието на фокус на пневмония, тогава незабавно си струва да започнете да се лекувате. Не си струва да се отлага, тъй като и ракът, и пневмонията изискват незабавно лечение. Но въпреки това не си струва да ги лекувате едновременно, тъй като двойната терапия ще нанесе голям удар на тялото, което вече е сериозно отслабено от тумора и метастазите..

Ето защо първата стъпка е да насочите всичките си усилия, за да се отървете от инфекцията, която е усложнила протичането на рака и е причинила пневмония. Обикновено в такива случаи лекарите се опитват да направят всичко възможно, за да се справят с това заболяване с терапевтични методи и да избегнат операция..

За да направите това, преди да предписват на пациента антибиотици, които могат да помогнат да се справи с инфекцията, лекарите му предписват бактериологичен анализ, който е тест за чувствителност към тези лекарства. Това е задължителна мярка.

В повечето случаи антибиотиците, принадлежащи към групите на пеницилин, тетрациклин, сулфаниламид и 8-хидроксихинолин, се използват за лечение на пневмония при рак на белия дроб, а именно:

 • Тетрациклин.
 • Левофлоксацин.
 • Офлоксацин.
 • Еритромицин
 • Сулфадиметоксин.

Всички изброени по-горе лекарства трябва да се приемат в продължение на 2 до 4 седмици. През това време всички признаци на пневмония трябва да изчезнат и в анализа на културата не трябва да има следи от инфекция. Приемът на тези антибиотици може да причини отравяне на тялото. За да се избегне това, лекарите предписват осмотични диуретици и пият много течности..

Ако пневмонията е довела до усложнение като плеврит, лекарите извършват процедура за дрениране на плевралната кухина. Това е необходимо, за да можете да изплакнете кухината със специални разтвори с антисептик и антибиотик за облекчаване на възпалението.

Както бе споменато по-горе, пневмонията възниква поради понижен имунитет. А самата болест води до още по-голяма загуба на имунитет. За да помогнете на тялото да поддържа нормално състояние, е наложително да приемате цяла гама витамини..

Тумор, метастази, пневмония - всички тези заболявания изискват прием на антибиотици, което може да доведе до такова неприятно състояние като дисбиоза. Ето защо, в цикъл с противовъзпалителни лекарства, трябва да приемате пробиотици и еубиотици..

Пневмонията при рак на белия дроб е много сериозно състояние, което изисква незабавно лечение. Но всеки пациент трябва да помни, че в над 50% от случаите, с правилния избор на лечение, тя е излекувана. След излекуването на пневмонията ще бъде възможно да се започне лечение на самия рак..

Антибиотици, но не същите. Как се използват тези лекарства в онкологията?

Антинеопластичните антибиотици действат в онкологичната област: предписват се при различни ракови състояния, като се избира най-подходящото лекарство за един или друг вид рак. За това какви са тези средства и как те работят - материал AiF.ru.

Характеристика на наркотиците

Противораковите антибиотици са лекарства, използвани за лечение на рак. По своя състав те са от микробиологичен произход. Тяхната основна задача е да потискат еукариотните (т.е. да имат ядро) клетки (клетките на бактериите и вирусите нямат ядро).

По отношение на ефекта им върху живия организъм те са доста силни, поради което се препоръчва да се избягва комбинация от такива антибиотици с други антинеопластични агенти поради повишения им токсичен ефект. Освен това не трябва да използвате два различни продукта от тази серия заедно поради повишеното токсично въздействие върху сърцето. Също така, с точност, те трябва да се комбинират с други лекарства, които изглеждат познати и безвредни за мнозина, но в неуспешни комбинации с противоракови антибиотици могат да причинят унищожаване на активните вещества на лекарствата, което ги прави безполезни. Всички комбинации от лекарства трябва да бъдат съгласувани с лекари със задължителна оценка на рисковете и последиците.

Има лекарства от този спектър и на хормонална основа. Те се предписват на тези, които имат хормонално зависими тумори, които са се появили на фона на хормонален дисбаланс в организма. На фона на приемането на лекарства от този вид човек може забележимо да промени баланса на хормоните в тялото. Също така, тези антибиотици имат специфичен ефект върху туморните клетки. Такива лекарства се предписват например за изглаждане на хормоналния дисбаланс..

Съществуват и антинеопластични средства на растителна основа.

Работен механизъм

Активните компоненти на такива лекарства проникват в сърцето на засегнатите клетки, свързват се с тяхната ДНК и образуват необратими комплекси, поради което процесите на синтез започват да се нарушават в клетката. Такива лекарства се използват в случаите, когато се наблюдават хемобластоми и истински тумори.

Ефектът на растителните антибиотици от този спектър се постига поради способността на растителните компоненти да блокират митозата (индиректното делене) на клетките. Тоест такива средства имат антимитотичен ефект. Лекарствата от тази група се използват или външно, например за рак на кожата с все още липсващи метастази, или вътрешно за миелосаркома, остра левкемия и др..

Тежка артилерия

Такива антибиотици не могат да се нарекат леки: много от тях са силно токсични. Има такива, които инхибират хемопоезата, а много лекарства имат и кардиотоксичен ефект, тоест влияят негативно на работата на основния мускул на тялото. Докато приемате такива средства, може да настъпи косопад, но ако си спомните, че това всъщност е химиотерапия, тогава този резултат е съвсем естествен. Често лечението с този вид средства също дава имуносупресивен ефект..

Естествено, техните странични ефекти могат да бъдат доста тежки:

 • Гадене;
 • Повръщане;
 • Чупливи нокти и коса;
 • Главоболие, проблеми с уринирането;
 • Намален апетит;
 • Стомашни болки;
 • Кожни прояви и др..

В края на курса на терапия отрицателните прояви изчезват и състоянието, доколкото е възможно (в зависимост от това как туморът реагира на терапията и какви дози са използвани), се възстановява.

Показания за назначаване

Индикациите за назначаването на определени лекарства са индивидуални във всеки отделен случай. Необходимостта от използване на конкретно лекарство се определя от неговата химическа структура, индивидуалния му ефект върху определен вид рак и възможностите за неговото елиминиране от организма. Но трябва да се разбере, че тъй като такива антибиотици се характеризират с ниска селективност, е малко вероятно страничните ефекти да бъдат избегнати..

Естествено, противораковите лекарства не са от онези лекарства, които можете да закупите по собствена инициатива в аптека и да използвате активно в съответствие с инструкциите. Решението се взема от лекуващия лекар, воден от строгата необходимост да се използват точно такива средства.

Лечение на ракова пневмония

Пневмонията при рак на белия дроб е много подобна на пневмонията. Много случаи на лечение завършват трагично, само защото пациентите не отиват в болницата навреме, терапията е предписана неправилно и диагнозата е неправилна. Предвид приликите между пневмония и пневмония при рак, съвременните пулмолози трябва да работят в тясно сътрудничество с онколози, за да постигнат добри резултати при лечението на заболяването..

 • Причините за заболяването
 • Симптоми на пневмония и рак на белия дроб
 • Диагностични методи
 • Особености на лечението на пневмония при рак на белия дроб
 • Противоракова терапия

Причините за заболяването

Тъй като белите дробове са единственият орган, който е пряко свързан с външната среда, те са тези, които са пряко засегнати от частици във въздуха непроменени. Вдишани микрочастици сякаш се придържат към стените на лигавицата на белите дробове. На лигавицата има естествени филтри:

 • микровили, които са вътре;
 • епител, който произвежда слуз и рецептори за кашличния рефлекс.

Епителните клетки влизат в контакт с въздуха, който съдържа прах, прашец от растения, отработени газове от автомобили, тютюнев дим, прах от фабрики и ТЕЦ. Всичко това всяка секунда излага епителните клетки на патологични мутации и развитие на новообразувания в клетките..

Диагнозата на пневмония при рак на белия дроб е трудна, тъй като и двете заболявания имат сходни симптоми. Пневмонията при рак е придружена от постепенно влошаване на здравето на пациента. Това се дължи на постепенното развитие на тумора и метастази..

Телесната температура не се повишава над 38 градуса и практически не се заблуждава. Честата пневмония се характеризира с рязко влошаване на здравето. Температурата може да бъде много висока и да бъде избита от наркотици..

Симптоми на пневмония и рак на белия дроб

Параканкротичната пневмония се изразява във факта, че белодробната тъкан около тумора се възпалява. Следователно това заболяване се проявява само при наличие на онкологичен процес в белите дробове. Имунитетът при пациентите е значително намален, което прави заболяването трудно за лечение. Параканкрозата се характеризира с:

 • тежка кашлица и задух;
 • виене на свят и главоболие;
 • бърза умора, сънливост;
 • слабост и загуба на апетит;
 • повишаване на температурата до 39 градуса.

Кашлицата става постоянна и е невъзможно да се отървете от нея. Той е придружен от:

 • мукопурулентен храчки;
 • болка в гърдите;
 • хемоптиза.

Пневмонията от параканкроза може да бъде разграничена от специалист при наличие на рентгенова снимка на белите дробове, томография и лабораторни изследвания. Пневмонията започва с доста бързо и остро начало и се лекува с антибиотици. Възстановяването се наблюдава след 10-14 дни.

Диагностични методи

За да се установи правилно диагнозата и степента на заболяването, на първо място е необходимо да се направят клинични тестове и биохимични изследвания, които да покажат степента на възпалителния процес и анемията..

След това е необходимо да се направи изследване на храчките, които могат да са ръждясали или набраздени с кръв. Съдържа патогенни организми, които са патогени. Те се търсят в бронхиална лигавица и тъканни биопсии. Такива диагностични методи помагат за откриване на рак в ранен стадий..

Рентгенографията се извършва на специален апарат в две проекции. Снимки показват:

 • наличието на течност, която показва възпалителен процес;
 • на снимките сенките на тумора имат ясни очертания по ръба;
 • процесите са видими на по-късни етапи.

Ако лекарят има съмнения, тогава линейната томография няма да е излишна. Ако по някаква причина е невъзможно да се извършат лъчева диагностика, тогава на помощ идва бронхоалвеоларният лаваж. Това е диагностична процедура, при която неутрален разтвор се инжектира в белите дробове и бронхите, след което се отстранява и се изследва състоянието на дихателните пътища и състава на извлечената течност..

В течността, получена в резултат на изследването, се откриват патогени. Лекарят поставя правилната диагноза, ако има силна постоянна кашлица и болка в гърдите. Пациентът може да изпита загуба на тегло. Ако вече е проведена противовъзпалителна терапия и не е имало подобрение, това показва наличието на рак на белия дроб.

Особености на лечението на пневмония при рак на белия дроб

Конвенционалната форма на лечение на пневмония е абсолютно неподходяща или дори безсилна при лечение на пневмония, свързана с рак. Тъй като е невъзможно да се победи пневмонията без борба с рака, терапията също трябва да се координира от онколози и пулмолози..

Лечението се извършва с помощта на:

 • антибиотици;
 • инфузионна терапия;
 • муколитични, бронходилататорни и отхрачващи лекарства;
 • противоракова терапия;
 • хирургическа интервенция.

Антибиотиците за лечение на пневмония с белодробни метастази са необходими за спиране на възпалителния процес, както и за предотвратяване на неговото по-нататъшно разпространение. Те веднага започват да използват антибиотици с широк спектър на действие:

 • пеницилини;
 • флуорохинолони;
 • макролиди.

Конкретният вид антибиотик, към който бактериите се оказаха най-податливи, се избира след получаване на резултатите от изследването на храчките. В тази ситуация не трябва да забравяме за приема на пробиотици и еубиотици, за да не навредим на тялото с дисбиоза..

Следващата стъпка в лечението е детоксикация. Провежда се на пациенти, за да се намали интоксикацията и да се проведе доста интензивна инфузионна терапия заедно с диуретици.

Необходимо е да се подобри дренажната функция и по този начин да се осигури прочистването на бронхите от храчки. За целта използвайте муколитични, бронходилататорни и отхрачващи лекарства. С тяхна помощ храчките се втечняват и излизат по-лесно, освобождавайки дихателните пътища. След това бронхите се изчистват от бактерии..

Противоракова терапия

Когато основните прояви на пневмония се елиминират и пациентът почувства облекчение, се използва противоракова терапия.

За да намалят размера на тумора и да предотвратят растежа му, онколозите използват лъчева и химиотерапия. Но на фона на пневмония в онкологията, тяхното използване увеличава пневмонията, тъй като имунната система е силно потисната. Следователно, лекарите правят тези процедури само след като премахнат проявата на остър параканкротичен процес..

Ако е възможно да се премахне туморът, тогава лекарите предприемат тази стъпка. Условието за такава операция е липсата на метастази и разпадане на тумора. Лекарите нямат друг избор, освен да премахнат тумора заедно с белия дроб. Разбира се, това е доста сериозна и радикална операция, но целта й е да удължи живота на човека. Ако ракът не е бил открит на първия етап, тогава най-често е невъзможно да се направи без операция..