Аденокарцином на папиларната матка

Миома

Изследователите обръщат специално внимание на такъв хистологичен подтип като папиларен аденокарцином, който представлява 1-10% от всички аденокарциноми. Някои автори също използват термините папиларно-серозен аденокарцином и серозно-папиларен аденокарцином. Папиларните аденокарциноми на ендометриума са известни от много години.

Кристоферсън и сътр. представи на Кълън илюстрация на този тумор през 1900 г. Серозно-папиларният рак на матката се счита за специален, изключително агресивен злокачествен тумор. От гледна точка на два патогенетични варианта на ЕК (първият с признаци на хиперестрогения, а вторият без тях) серозно-папиларният рак се отнася до последния. За пациентите с този хистологичен тип са характерни по-напреднала възраст, липса на затлъстяване и анамнеза за раждане; туморите са силно злокачествени и бързо се разпространяват извън матката.

Степента на оцеляване е ниска. Хендриксън в началото на 80-те години обърна внимание на факта, че серозно-папиларният вариант на повече от 250 пациенти с ЕК е открит само при 10%, но те представляват 50% от всички случаи на неуспешно лечение. Хистологичната картина прилича на слабо диференциран серозен OC, който е склонен да нахлува в кръвоносните или лимфните съдове.

Добре оформените папили са покрити с неопластични клетки с ниска степен на диференциация. Необходимо е да се разграничи папиларната структура и синцитиалната метаплазия от доброкачествените лезии на ендометриума, тъй като наличието само на папиларна структура не означава наличие на серозно-папиларен рак. Макроскопски матката може да изглежда нормална, но е възможна обширна миометриална инвазия. Повечето серозно-папиларни тумори са анеуплоидни с висок процент S-фазни клетки.

По-късно в литературата се появяват много малки статии по този проблем. В една от най-големите проби, представени от Goff et al., Са представени данни за 50 пациенти с ЕК: в 33 случая това е само серо-папиларен рак, в 17 случая този рак е комбиниран с други морфологични варианти. При 36 (72%) пациенти заболяването се разпространява извън матката, което служи като доказателство за лоша прогноза.

Метастази в лимфните възли са открити при 36% от пациентите без инвазия в миометриума, при 50% с туморна инвазия под 1/2 от дебелината на миометриума и при 40% с инвазия във външната част на миометриума. Сред пациентите, при които в съдовете са открити туморни клетки, болестта се разпространява извън матката в 85% от случаите. Но дори и без признаци на съдови лезии, 58% от пациентите също са имали разпространение извън матката. Степента на диференциация и дълбочината на инвазия не са били значими предиктори за прогресията на заболяването..

Серозно-папиларен аденокарцином на ендометриума.
Очевидна е приликата със серозния рак на яйчниците.

Особено забележителен е фактът, че при 14 (28%) пациенти заболяването е ограничено до ендометриума, но 36% са имали метастази в лимфните възли, 43% са имали дисеминация в перитонеума и 50% са имали положително цитологично изследване на коремни измивания.... Тези резултати почти напълно съвпадат с данните, получени по време на изследването на пациенти с инвазия във външната част на миометриума..

В представената работа наличието на туморни клетки в кръвоносните или лимфните съдове е единственият значим прогностичен фактор за разпространението на болестта извън матката. Дори ако серозно-папиларният рак е ограничен до полип, разпространението извън матката се среща при 30-50% от пациентите. С оглед на ниската степен на преживяемост на пациенти с EC с този хистологичен тип тумор, желанието да се подобри този показател посредством адювантна терапия е напълно оправдано. Лъчевата терапия (RT) в областта на таза беше неефективна поради бързото прогресиране на заболяването и неговото разпространение извън таза.

Интересни случаи са представени от Parkash и Carcangiu: при 6 пациенти 10 години или повече (средно 16 години) след RT за рак на маточната шийка се развиват рецидиви, чието хистологично изследване разкрива серозен папиларен рак. Тези данни обхващат 7,5% от всички случаи на този морфологичен вариант на ER, диагностициран в Йейл през определеното време. Въпреки че други автори са насочили вниманието към тази връзка, RT, очевидно, не е основната причина за развитието на тези тумори. Редица изследователи за лечение на серозно-папиларен аденокарцином на ендометриума са използвали схеми на полихимиотерапия (РСТ), които се използват при ОК, като се има предвид сходството на хистологичните модели на тези тумори. Нямаше положителни ефекти..

Levenback и сътр. от М.Д. Anderson Cancer Center лекува 20 жени със серозно-папиларен аденокарцином с режим на цисплатин, доксорубицин и циклофосфамид (RAS). Тази група включва пациенти с тумори, чийто размер може да бъде определен (с изразени стадии и рецидиви на заболяването). Само 2 от 11 пациенти са постигнали обективен отговор. По време на ревизията на коремните органи при 6 пациенти, заболяването не се е разпространило извън матката; процентът на оцеляване при тази група жени е по-висок. 5-годишната преживяемост е 23% за всички пациенти.

Данни, различни от горните, са докладвани от Rosenberg et al. въз основа на анализа на 31 пациенти с клинично диагностициран стадий I серозно-папиларен ER, а в 21 случая туморите са слабо диференцирани (G3).

След хирургично лечение (радикална хистеректомия с двустранна тазова лимфаденектомия) бяха проведени адювантни RT и 4 курса цисплатин и епирубицин. Нито един от пациентите с този хистологичен тип ER не е починал и не е имал рецидив на заболяването със средно проследяване от 32 месеца. в сравнение с 16 (53%) от 30 пациенти в историческата контролна група, които са получавали по-малко интензивна терапия (p = 0,021). Не всички пациенти в групата за интензивно лечение са получили планираното лечение: само 53% са завършили терапията според протокола.

Например, 3 пациенти не са получавали RT, което предполага, че CT може да представлява по-важен компонент на адювантната терапия. За сравнение, имайте предвид, че 11 (64%) от 17 пациенти в историческата контролна група, които са получавали RT, са починали поради прогресията на основното заболяване. Можем само да се надяваме, че в близко бъдеще ще бъде определен оптималният режим на адювантна терапия за този агресивен вариант на ER..

Прогнози след операция за умерено диференциран (слабо диференциран) аденокарцином на матката на ендометриума

Аденокарциномът на матката е вид рак. Този злокачествен тумор се развива от жлезистата тъкан на органа (колонен епител). Броят на болните жени и честотата на този злокачествен тумор нарастват с годините. В структурата на женската онкологична патология аденокарциномът заема второ място, на второ място след рака на гърдата.

Заболяването се диагностицира главно на възраст 45-60 години. Често при млади момичета се открива тумор, което влошава прогнозата. Разликите между аденокарцинома и доброкачествените новообразувания на матката са възможността за метастази и агресивен растеж.

Причини

Точните етиологични фактори не са установени.

Следните фактори увеличават вероятността от образуване на аденокарцином на ендометриума на матката:

 1. Наследствено предразположение (ако близките роднини имат рак на червата, яйчниците, млечните жлези или други органи).
 2. Излагане на йонизиращо лъчение. Възможно в случай на радиационни инциденти, лъчева терапия и редовно рентгеново излагане.
 3. Наличието на соматични заболявания (захарен диабет, артериална хипертония).
 4. Затлъстяване.
 5. История на липса на раждане или бременност.
 6. Късно настъпване на менопаузата.
 7. Наличието на хормонални тумори.
 8. Използването на токсични лекарства.
 9. Дългосрочна, неконтролирана употреба на лекарства от групата на естрогените.
 10. Метаболитни и ендокринни нарушения.
 11. Хиперестрогения (повишени нива на естроген).
 12. Синдром на поликистозните яйчници.
 13. Наличието на ендометриоидни кисти.
 14. Наличието на полипи и доброкачествени тумори (аденоми).
 15. Аденоматоза.
 16. Тежки чернодробни заболявания.
 17. Въздействие върху тялото на канцерогенни вещества.

Симптоми и етапи

Болестта протича на 4 етапа. На първия етап в процеса участва само дъното или тялото на органа. Околните тъкани не са засегнати. Новообразуването последователно засяга лигавицата и мускулните слоеве. Серозната мембрана не е засегната. Няма метастази в лимфните възли и отдалечените органи. Прогнозата при навременно лечение е относително благоприятна.

На втория етап на аденокарцинома в процеса участва органната шийка. Третият етап се характеризира с участието на подкожни мазнини в процеса. Възможна е появата на вторични метастатични огнища във влагалището и лимфните възли. На този етап от развитието на рака са засегнати всички мембрани на матката (лигавица, мускулатура и сероза). На четвъртия етап туморът се разпространява в други органи (черва, пикочен мехур). Определят се отдалечени метастази. Прогнозата е неблагоприятна.

Следните признаци могат да показват жена със злокачествен тумор на шийката на матката:

 1. Маточно кървене. Те могат да се появят при жени в менопауза, когато репродуктивната функция на жената намалява. Жените в репродуктивна възраст се характеризират с менорагии (обилно и продължително циклично кървене) и метрорагии (кървене, несвързано с цикъла).
 2. Зацапване на петна.
 3. Безплодие. Жените с аденокарцином не могат да забременеят дълго време.
 4. Болка. Този симптом показва широко разпространен туморен процес и увреждане на други органи. Болката се усеща в долната част на гърба или долната част на корема. Тя може да бъде болезнена, постоянна или пароксизмална.
 5. Нарушение на уриниране и дефекация. Наблюдава се при голям аденокарцином и компресия на пикочните пътища и ректума. Възможна странгурия (болезнени вокализации), чести позиви за тоалетна, тенезми и болка по време на дефекация.
 6. Обилна и водниста левкорея (лигавица).
 7. Гнойно отделяне.
 8. Отслабване.
 9. Леко покачване на температурата. Това е отличителен белег на злокачествен процес..
 10. Симптоми на интоксикация от рак (слабост, умора, намалена работоспособност, загуба на апетит, неразположение).
 11. Увеличаване на обема на корема. Причините могат да бъдат туморен растеж и развитие на асцит (натрупване на течност в коремната кухина).
 12. Подуване на долните крайници.

Форми

В зависимост от естеството на растежа на тумора се изолират екзофитни (нарастващи навън), ендофитни (нарастващи по-дълбоко в тъканите) и смесени (нарастващи в двете посоки) аденокарциноми.

В зависимост от структурата на клетките и тяхното функционално състояние се различават следните форми на тумор:

 • силно диференциран;
 • слабо диференциран;
 • умерено диференциран.

Силно диференциран

Такъв аденокарцином се характеризира с малък брой променени клетки. Последните могат да проявяват нетипични признаци (удължаване, наличие на удължено ядро, големи размери). Характеризира се с минимална степен на клетъчен полиморфизъм.

Тази форма на аденокарцином е най-благоприятна. Вероятността за разпространение в дълбоките слоеве на матката е ниска.

Умерено диференциран

Умерено диференцираният аденокарцином на матката при момичета под 30 години рядко метастазира.

Болестта е трудна, за разлика от силно диференцираната форма.

Умерено диференцираният ендометриален аденокарцином се характеризира със средна степен на клетъчен полиморфизъм и повишено клетъчно делене. Клиничната картина няма отличителни черти. Тя може да бъде асимптоматична за дълго време..

Ниско диференциран

При тази патология прогнозата е най-малко благоприятна. При тази форма на рак голям брой клетки в матката показват признаци на атипия. Полиморфизмът е силно изразен.

Слабо диференцираният аденокарцином на матката се характеризира с най-злокачествения ход.

Диагностика и лечение

Ако имате симптоми на рак на матката, трябва да посетите гинеколог и да бъдете прегледани. Ще имаш нужда:

 1. Интервю (събиране на историята на живота и медицинската история).
 2. Физическо изследване.
 3. Гинекологичен преглед. Извършва се в акушерски стол. Лекарят използва огледала, за да изследва вагината и шийката на матката.
 4. Аспирационна биопсия. Тази процедура се препоръчва да се извършва на 25-26-ия ден от цикъла (за жени в репродуктивна възраст). По време на процедурата съдържанието на матката се взема с помощта на катетър и спринцовка.
 5. Ултразвук.
 6. Хистероскопия (изследване на матката с ендоскоп).
 7. Общи клинични изследвания на кръв и урина.
 8. Биохимичен анализ.
 9. Изследване на флуоресценция.
 10. Хистологични и цитологични анализи. Открийте анормални клетки и изключете плоскоклетъчната метаплазия.
 11. Анализ на цитонамазки.
 12. Отделен диагностичен кюретаж.

Диференциална диагноза на аденокарцином на маточното тяло се извършва с полипи, кисти, ендометриоза, ендометрит, патология на придатъците и доброкачествени новообразувания - миома на матката.

Схемата на лечение се определя индивидуално. Методите за терапия на аденокарцином са:

 1. Операция. Той е най-ефективен в първия и втория стадий на заболяването, когато няма метастази. Най-често се извършват суправагинална ампутация на матката (включва отстраняване на тялото на органа, като същевременно се запазва шийката на матката), панхистеректомия (продължителна операция, която включва отстраняване на шийката на матката и тялото на органа, фалопиевите тръби и женските репродуктивни жлези) и отстраняване на матката с аднексектомия чрез дисекция на целиакия. Често по време на операцията се отстраняват засегнатите лимфни възли.
 2. Външна лъчева терапия.
 3. Химиотерапия. При рак са показани цитостатици. Най-често се предписват Vero-Mitomycin, Ifosfamide, Holoxan и 5-Fluorouracil-Ebeve.
 4. Брахитерапия (включва въвеждане на цилиндър в кухината на органа, последвано от облъчване на тъкани).
 5. Хормонална терапия (използване на хормонални лекарства). Това е спомагателен метод за лечение. Използват се антиестрогени и гестагени.

Колко хора ще живеят

При аденокарцином на матката прогнозата зависи от разпространението на тумора, наличието на метастази, вида на тумора, качеството и навременността на лечението.

При операция в първия и втория стадий на заболяването петгодишната преживяемост се доближава до 90%. С рак на третия стадий 10-60% от пациентите живеят в продължение на 5 години или повече. Степента на оцеляване на четвъртия етап е около 5%. Повече от половината от жените рецидивират след операция.

Аденокарцином на матката

Патологията на вътрешните органи се изучава чрез патологична анатомия. Матката е репродуктивен орган, състоящ се от три слоя и три секции. Органът има врат, тяло и дъно. Състои се от ендометриум, миометриум и периметрия. Аденокарциномът е вид злокачествен процес, който засяга само жлезистите клетки на органите.

Аденокарциномът на матката е злокачествен фокус, обикновено засягащ дъното на органа, по-рядко стените, образувани от жлезистия епител. Онкологичният процес се развива при жени в репродуктивна и възрастна възраст.

Според ICD-10 болестта е изброена под кода C54.

Етиология на заболяването

Ракът на жлезата на матката може да се развие на фона на хормонални нарушения или да възникне спонтанно. При дисбаланс на прогестерон и естроген ракът се нарича хормонално зависим. Тази причина активира неконтролирания растеж на ендометриума, който причинява патологични процеси в тялото на органа. Аденокарциномът е свързан с плоскоклетъчна метаплазия на шийката на матката, тъй като доброкачественият процес често се изражда в злокачествен.

Следните фактори са свързани с началото на заболяването:

 • Прием на лекарства, съдържащи естроген, за дълго време.
 • Наднормено тегло над нормалния индекс на телесна маса.
 • Ендокринни нарушения.
 • Артериална хипертония.
 • История на рака при кръвни роднини.
 • ХИВ и СПИН.
 • Невъзможност за забременяване или раждане.
 • Белези по матката след раждане или аборт.
 • Излагане на радиация.
 • Хронични заболявания на надбъбречните жлези и черния дроб.
 • Тумори в яйчниците.

Ендоцервикалният аденокарцином на шийката на матката е свързан с метаплазия, при която диференциалният тип клетки се променя.

Агресивност на рака

Има 3 степени на злокачествено заболяване при рак на матката:

 • Силно диференциран (G1) ендометриален тумор се развива асимптоматично, не достига големи размери и остава в рамките на същия орган. Туморните клетки се различават от здравите по деформирано ядро ​​(удължена форма), но запазват първоначалната си функция. Прогнозата за живота достига 90%, тъй като туморът се лекува на всеки етап от развитието.
 • Умерено диференцираният (G2) тумор съдържа повече мутирали клетки, които се различават добре от здравите. Болестта може да е лека, но засяга лимфната система.
 • Лошо диференциран (G3) тумор е представен от напълно модифицирани клетки в неоплазмата. Типичен прозрачен клетъчен рак под формата на полипи. Целият орган участва в процеса, метастазите се разпространяват в цялото тяло. Прогнозата за живота е намалена до 15%.

Недиференцираният тумор съдържа анормални клетки с неизвестен произход. Не се повлиява от лечението. Прогнозата за живота е намалена до 0.

Папиларната форма на тумора се характеризира с агресивен ход и специална форма. Представен като капсула с папили и течност вътре.

Етапи на развитие

Етапите на аденокарцинома на матката са класифицирани според FIGO и TNM:

 • На етап 0 образуването на атипични клетки започва на фона на хиперплазия на ендометриума.
 • В етап 1А туморът се намира в ендометриума.
 • На етап 1В възелът навлиза в миометриума.
 • На етап 1С серозната мембрана на органа е засегната, но възелът остава в нея.
 • Етап 2А засяга шийката на матката в жлезите.
 • При 2В - туморът навлиза в стромата.
 • Етап на развитие 3А включва част от фалопиевата тръба в процеса.
 • Етап 3В може да представлява новообразувание, което се е разпространило във влагалището.
 • На етап 3С започва увреждането на регионалните лимфни възли.
 • Етап 4А е представен от ракови тъкани в пикочния мехур и тънките черва.
 • На последния етап 4В вторичните огнища се разпространяват активно през органите.

Според класификацията TNM ендометриозният рак се разделя на:

 • Предраково състояние.
 • Увреждане на тялото на органа от възел до 8 cm.
 • Увреждане на тялото на органа от възел над 8 cm.
 • Засегната цервикална тъкан.
 • Фокални промени се откриват в тазовите органи.
 • Стомашно-чревният тракт участва в раковия процес.

Туморът активно метастазира, започвайки от 3-тия етап.

Симптоми на онкологичния процес

Симптомите се развиват бавно, ако туморът е с висока ефективност и бързо, ако формата на рак е нискостепенна. Но отнема известно време, докато ракът се развие, за да се появи първият симптом..

Жените забелязват продължително менструално кървене, придружено от силна болка или отделяне на кафяв или алено цвят във всеки период на отсъствие на менструация.

Разрядът може да стане течен и да има неприятна гнилостна миризма. Появата им значително се различава от нормалната.

Други признаци на аденокарцином на матката:

 • Болеща болка в областта на засегнатия орган.
 • Болка в гърба.
 • Болка при уриниране.
 • Болка по време на полов акт.
 • Болка, излъчваща към ректума.

На крайния етап заболяването се представя от общите симптоми на интоксикация:

 • Висока телесна температура.
 • Гадене.
 • Слабост.
 • Сив цвят на кожата.
 • Повръщане.
 • Кървене.
 • Болка в цялото тяло.

Определение за патология

По време на бимануален преглед гинекологът може да идентифицира бучка в матката. След вземане на цитонамазка от цервикалния канал за идентифициране на патогенна микрофлора, пациентът се подлага на редица инструментални и лабораторни изследвания.

Първо се извършва трансвагинален ултразвук. Той показва възли и промени в стените на матката, състоянието на яйчниците. При ултразвук лекарят не може напълно да оцени състоянието на злокачественото новообразувание и засегнатите лимфни възли, поради което се предписват по-информативни изследвания.

Ядрено-магнитен резонанс и компютърна томография ви позволяват да детайлизирате състоянието на тазовите органи. Определят се размерът на неоплазмата, местоположението, увреждането на съседните органи и лимфните възли, начинът на кръвоснабдяване на фокуса и състоянието на задното пространство.

Ако ендометриалният слой е значително увеличен, се извършва диагностично кюретаж, за да се изследват тъканите на органа. Хистологията определя естеството на новообразуването и степента на агресивност. След изстъргването пациентът е в болница за няколко часа и се прибира вкъщи. Няма нужда от болничен режим. Анализът отнема 5-10 дни..

Новообразуването се диагностицира чрез лапароскопия. Тази минимално инвазивна интервенция през предната коремна стена ви позволява да изследвате тазовите органи и да биопсирате засегнатата тъкан.

Тестовете за нива на хормони, нива на билирубин и възпалителни процеси са важни.

Ако се подозира, че гръдният кош е повреден от метастази, се предписва рентгенова снимка.

В зависимост от състоянието и оплакванията на пациента, лекарят предписва допълнителни изследвания.

Методи за лечение на маточна онкология

Лечението е индивидуално пригодено, когато диагнозата бъде потвърдена. Женският рак изисква интегриран подход. За да се увеличи максимално отстраняването на атипични клетки, се извършва операция за изрязване на увредения орган.

При операция може да се ампутира само матката или органът да се екстирпира заедно с маточната шийка. Хирурзите премахват яйчниците и тръбите. Операцията е доста сложна, но без тези органи човек ще живее обикновен живот.

Резекцията се извършва с помощта на широк достъп през стената на перитонеума или матката се отстранява през вагината.

След операцията пациентът е хоспитализиран под наблюдението на лекар, тъй като възможен е риск от усложнения: кървене, разминаване на конците, нагнояване на белега. Пациентът приема аналгетични и антибактериални лекарства заедно с лечението на рак.

С помощта на химиотерапия пациентът постига влизане в ремисия. Лекарството се инжектира в кръвоносната система на човека и се разпространява в тялото. Делението на атипичните клетки спира, молекулите им се унищожават, разпространението на метастази се предотвратява. Методът има редица негативни последици, поради което приемането на лекарства се предписва на курсове на редовни интервали.

Препоръчва се лъчетерапия преди операция и след отстраняване на тумора. Въздействайки върху клетките на неоплазмата, йонизиращото лъчение разрушава тяхната структура и намалява обема на фокуса. Радиоактивният компонент се въвежда под формата на лекарство в злокачествения възел или лъчите се произвеждат от специално устройство и въздействат върху пациента през кожата.

Ако операцията е невъзможна или непрактична, методът на палиативна терапия се използва за подобряване качеството на живот на пациента. В този случай лъчението и химиотерапията действат като независимо лечение в комбинация с анестетици..

Целевата терапия се използва като алтернатива на химиотерапията. Действа само върху злокачествени клетки. Здравите тъкани не се влияят отрицателно.

За нормализиране на хормоналните нива на жената се предписва хормонозаместителна терапия.

Имунотерапията е ефективна при комплексно лечение. Активират се естествените защитни функции на тялото, а жената е по-добра срещу аденокарцином.

Психологическа помощ е необходима за всички пациенти с онкология. Аденокарциномът на матката не е присъда. Жената не трябва да се отказва. Без този орган можете да живеете здравословно, щастливо..

Когато се борите с рака, алтернативното лечение няма да помогне и дори да влоши състоянието на пациента. Само класическата терапия може да излекува опасно заболяване.

Действията на лекарите са насочени към постигане на ремисия. Ракът може да се повтори по всяко време. Вторичното заболяване практически не се лекува.

Възстановяване

След операцията жената следва препоръките на лекаря, преминава курсове на химиотерапия за определено време и приема предписаните лекарства.

Разходките на чист въздух са необходими за предотвратяване на сраствания. Продължителното излагане на открито слънце е забранено, тъй като ултравиолетовото лъчение има благоприятен ефект върху деленето на атипичните клетки.

Жената трябва да преразгледа начина си на живот, да се откаже от лошите навици, да се занимава с леки спортове, например плуване или йога.

В следоперативния период е важно да се изключат от диетата пушени меса, пържени и мазни храни, чипс, крекери и газирани напитки, гъби. В диетата трябва да доминират растителните храни.

Следващите 3 години стават решаващи за живота на пациента. Появата на рецидив може да бъде избегната чрез редовно посещение на прегледи и консултации на онколог-гинеколог.

Бъдещ живот

Прогнозата за оцеляване зависи от стадия на рака, степента на злокачественост, наличието или отсъствието на метастази, възрастта и състоянието на пациента..

Обикновено хормоналният аденокарцином на матката се лекува лесно и се постига пълна ремисия. По-трудно е да се постигнат положителни ефекти при автономния рак, но е възможно.

Болестта се понася по-трудно при възрастни хора. Младото тяло се справя по-добре с онкологията.

За пациенти, започнали лечение на първите етапи на заболяването, прогнозата е до 98%. Третият етап се характеризира с по-сериозен процес, поради което 30 от 100 пациенти оцеляват през първите 5 г. В терминалния стадий на онкологията степента на преживяемост е до 5%.

Предпазни мерки

Няма специфична профилактика на рака. Основното нещо е да се идентифицира новообразувание в ранните етапи на развитие. Това ще помогне на редовните посещения при гинеколога с цел превантивен преглед..

Женското тяло е уязвимо. Необходимо е внимателно да следите здравето си, да губите излишни килограми с помощта на спортни занимания и правилно хранене (строгите диети ще разклатят имунната система и ще нарушат метаболитните процеси), да се откажете от алкохола и никотина. Лекарства, включително орални контрацептиви, трябва да се избират с Вашия лекар.

Заболяването се предотвратява чрез раждането на дете и кърменето. Хормоналният скок по време на раждане има положителен ефект върху здравето на жените. Кърменето предотвратява рака на гърдата.

Аденокарцином на матката

Аденокарциномът на матката е злокачествен тумор на ендометриума. Това заболяване се диагностицира по-често от други видове рак на матката (лейомиосарком). Аденокарциномът се среща в 70% от случаите на рак на матката и е вторият най-злокачествен тумор при жените след рак на гърдата.

 1. Какво е аденокарцином на матката и къде се образува
 2. Причини за аденокарцином
 3. Симптоми на заболяването
 4. Разновидности на аденокарцином на матката
 5. Форми на аденокарцином на матката
 6. Видове аденокарцином на матката
 7. Етапи на заболяването
 8. Диагностика на заболяването
 9. Лечение на заболяването
 10. Профилактика на аденокарцином и колко живеят с такава диагноза
 11. Подобни видеа:
 12. Въпрос отговор
 13. Прегледи на пациенти

Какво е аденокарцином на матката и къде се образува

Този вид рак е способен да се развие в ендометриума, шийката на матката, тъканите на яйчниците, където се образува секрецията на лигавични секрети. Аденокарциномът (аденокарцином) на тялото на матката или цервикалния канал е тумор, който се образува от атипични клетки на жлезиста и креативна тъкан.

Защо подобни тумори са опасни? Такива тумори често имат туморни огнища в дъното на матката и се развиват асимптоматично дълго време. По-често такава диагноза се среща сред възрастовата група от 40 до 65 години, но напоследък този вид рак е значително „по-млад“ - около 40% от пациентите са жени в репродуктивна възраст.

Водещи клиники в Израел

Забележка! При млади пациенти с такава патология може да настъпи обилна менструация, а при жени в постменопауза, напротив, може да се появи нехарактерно кървене..

Когато туморът се разпространи в тазовите органи, може да започне болка в гърба, коремът започва да расте, вагинално отделяне и други неспецифични симптоми (загуба на тегло и др.).

Причини за аденокарцином

Аденокарциномът на матката (MCB10 код (NCD) - C54) се счита за хормонално зависим тип рак. Жлезистата тъкан на маточния слой се дегенерира и започва да се развива необичайно на фона на повишаване на нивото на половите хормони от стероиден тип. Ако количеството естроген се увеличи, тогава структурите на ендометриума започват да растат необичайно и това увеличава риска от рак на жлезата..

Факторите, които увеличават риска от аденокарцином, могат да включват:

 • Безплодие, което се причинява от органични репродуктивни нарушения;
 • Ановулация, нарушение на освобождаването на яйцеклетката в средата на цикъла;
 • Липса на раждане, тази категория жени увеличава риска от развитие на този вид онкология;
 • Нарушения на цикъла, които са свързани с потискане на овулацията, с намаляване на прогестерона и увеличаване на естрогена;
 • Преждевременно менархе - ранен пубертет (менструацията е започнала преди 12-годишна възраст) или късна менопауза. Увеличената продължителност на менструацията удължава естрогенния ефект върху ендометриума на матката и увеличава риска от онкология;
 • Затлъстяването, тъй като мастната тъкан произвежда естрогенни хормони;
 • Всички доброкачествени туморни процеси в яйчниците, в които се произвеждат хормони;
 • Поликистоза на яйчниците;
 • Хормонално лечение. Тук са важни продължителността на лечението и дозировката на лекарствата, използвани за терапия;
 • Диабет от всякаква степен;
 • Хипертония;
 • Всяка патология на матката;
 • Наследствено предразположение;
 • Дългосрочно лечение с тамоксифен.

Това, разбира се, не са всички рискови фактори, които провокират появата на аденокарцином на матката. Може да бъде провокирано от неправилна диета, лоши навици, работа с вредни вещества и т.н. Липсата на сексуалност също може да бъде провокиращ фактор за развитието на болестта..

Симптоми на заболяването

По правило признаците на заболяването започват да се проявяват във втория стадий на заболяването, когато туморът се разпространи в цервикалния канал. При жени в детеродна възраст менструацията може да отнеме много време, както и кървене между циклите. При жени в менопауза менструацията може да се възобнови след продължително отсъствие..

Честите симптоми на аденокарцином на матката са:

 • Нарушения на менструалния цикъл;
 • Обилно кървене по време на менструация;
 • Появата на кървене в постменопаузална възраст;
 • Постоянни болезнени болки се появяват в долната част на корема и кръста;
 • Коремът започва да расте;
 • Болезнени усещания по време и след полов акт;
 • Често и неразумно покачване на температурата;
 • Проблеми със съня;
 • Умора и раздразнителност.

С разпространението на онкологичния процес границата на матката може да изпитва болка в перинеума, която се увеличава с уриниране или сексуален контакт.

Наличието на силно кървене по време на менструация или отделяне с различна консистенция в постменопаузалната възраст не винаги показва наличието на аденокарцином, но трябва да послужи като причина за консултация със специалист. Наличието на остър и неприятно миришещ разряд вече показва значително разпространение и разпадане на тумор на матката, което е неблагоприятен признак.

Ракът на матката в по-късните й стадии води до нарушаване на работата на тазовите органи. Това се открива по болка по време на изпразване на червата и пикочния мехур, а на последния етап - 4 етапа, може да се развие асцит. Чест признак на рак на матката е оток и могат да се появят и признаци на заболявания на други органи - черен дроб, бели дробове, бъбреци, мозък (при наличие на метастатично развитие).

Разновидности на аденокарцином на матката

Аденокарциномът на матката се среща в няколко варианта. Един от неговите видове е аденокарциномът на шийката на матката. Въпреки че този тип се диагностицира рядко - в 10% от случаите други са плоскоклетъчни тумори. Аденокарциномът се развива от слузообразуващи клетки и има ендофитен или екзофитен характер. В първия вариант разпространението на тумора се дължи на въвеждането в цервикалния канал към тялото на матката; с екзофитния характер на развитието, процесът преминава към влагалището. Този тип онкология се диагностицира с помощта на Pap тест (Pap тест) и представлява изследване на цитонамазка от шийката на матката за туморни маркери. Тъй като такава патология често се развива скрито, провеждането на такова проучване позволява тя да бъде открита на ранните етапи..

Аденокарциномът на тялото на матката възниква от лигавицата и мускулните тъкани на матката и представлява злокачествен тумор. Тази формация е хормонално зависим тумор, обикновено такава формация се намира на маточното дъно, по-рядко на маточния провлак или изцяло на целия орган. Нараствайки, туморът улавя близките клетъчни структури, в резултат на което в процеса участват шийката на матката, тръбите, яйчниците и т.н. Тази форма на рак обикновено се среща в предменопаузална възраст и се определя от хистологията.

Форми на аденокарцином на матката

Аденокарциномът може да се различава в различна степен на клетъчна диференциация на раковия процес:

 1. Силно диференциран (G1);
 2. Умерено диференциран (G2);
 3. Ниско диференциран (G3).

Силно диференцираната форма се характеризира с факта, че нейните клетки практически не се различават от нормалните клетки. Такъв тумор обикновено се развива в миометриалния слой и има повърхностно разпространение. Този тип тумор не излиза извън границите на миометриума и вероятността от метастази е само 1%.

Умерено диференцираната форма има голям брой разнообразни необичайно развити клетки. Процесът на развитие и разпространение на такова заболяване е идентичен с развитието на силно диференцирана форма. Основната разлика между умерено диференцирана форма и силно диференцирана форма е, че все по-голям брой клетки са привлечени в туморния процес..

Тази форма се отличава с по-висока тежест на лезията; тук можете да наблюдавате различни усложнения и странични патологични процеси. При млади пациенти (до 30 години) метастазите не се развиват, а при други категории разпространението на метастази по лимфогенния път се случва в 9% от случаите..

Лошо диференцираната форма е третият стадий на рак на матката по отношение на хистологията. Тук има висока степен на злокачественост. Такава ниско диференцирана форма има минимално благоприятен резултат, така че вероятността от регионални метастази е висока.

Видове аденокарцином на матката

Експертите подразделят аденокарцинома на няколко типа:

 1. Ендометриоиден. То представлява около 75% от случаите на рак. Този тумор расте в повърхностния слой на миометриума (серозен слой) и има благоприятна прогноза;
 2. Плоскоклетъчният сорт се образува, като правило, на фона на цервикалната гънка от плоскоклетъчни структури и е доста рядък;
 3. Папиларният сорт се формира от папиларни израстъци (папиломи) и прилича на карфиол.

Етапи на заболяването

Аденокарциномът се класифицира според следните етапи:

 • Етап 1 се характеризира с развитието на тумор в тялото на матката;
 • Етап 2 - ракът започва да се разпространява в цервикалния канал;
 • Етап 3 - туморът се разпространява в околната тъкан и метастазите започват да се появяват в регионалните лимфни възли и влагалището;
 • Етап 4 се характеризира с разпространението на тумора извън границите на тазовите органи, той може да прерасне в пикочните и чревните тъкани и да се появят отдалечени метастази.

Диагностика на заболяването

Диагностиката на заболяването включва инструментални и лабораторни изследвания. Един от диагностичните методи е биопсията, но в началния етап на онкологията този метод се откроява с ниското си информационно съдържание - около 50% от вероятността за откриване на заболяването.

Обикновено се предписва скринингов преглед и ако се установят подозрителни моменти се предписва ултразвук на тазовите органи.

Използва се и методът на хистероскопия. За да се направи това, в матката се вкарва хистероскоп, с помощта на който се извършва изследване, целенасочена биопсия на подозрителни зони, WFD на матката и цервикалния канал и през него се взима тъкан за хистология.

Също така често се използва остъргване на маточната кухина за микроскопско изследване на този биоматериал.

Друг обещаващ метод за диагностициране на аденокарцином на матката е ендоскопията на маточната кухина с помощта на фотосенсибилизатори (флуоресцентна диагностика). Това проучване позволява визуализация на малки обемни формации (до 1 mm). След хистероскопия и флуоресцентна диагностика се извършва хистологично изследване на биопсията.

Също така CT и MRI се използват за оценка на разпространението на аденокарцином..

Искате да получите оферта за лечение?

* Само при получаване на данни за заболяването на пациента, представител на клиниката ще може да изчисли точна оценка за лечение.

Лечение на заболяването

Висок терапевтичен ефект се счита за операция, при която се предполага пълно отстраняване на матката и нейните придатъци, последвано от използването на лъчетерапия и химиотерапия..

Помня! Хирургическата интервенция има смисъл в 1-2 стадия на рака, в стадий 3 на заболяването операцията се предписва, като се вземат предвид индивидуалните параметри на пациента.

За аденокарцином на матката се използва панхистеректомия или екстирпация. Рехабилитацията след такова лечение е около 2 месеца.

Лъчевата терапия се използва преди и след операцията. Самото облъчване може да бъде както дистанционно, така и метод на брахитерапия (когато радиационен компонент се инжектира директно в областта на тумора).

Също така, след операцията може да се предпише химиотерапия и ако туморът бъде признат за неоперабилен, тогава химиотерапията действа като основен метод за лечение. Химиотерапията се извършва със следните лекарства:

 • Митомицин;
 • Доцетаксел;
 • 5-флуороурацил;
 • Цисплатин и други.

Поради факта, че аденокарциномът е хормонозависим тумор, той често се лекува с хормонална терапия, която е насочена към понижаване нивото на хормона естроген..

Най-добрите петгодишни проценти на преживяемост имат пациентите с диагноза аденокарцином на матката, които са лекувани със сложна терапия, която комбинира хирургия, лъчева и химиотерапия. Лекарят предписва назначаването на лечение, избора на тактика за неговото изпълнение и други нюанси на всеки пациент поотделно.

Лечението с народни средства също може да донесе добри резултати, но само в началния стадий на заболяването и с малък тумор. В други случаи такова лечение може да действа като спомагателно за основния метод на лечение и с разрешение на лекуващия лекар..

Профилактика на аденокарцином и колко живеят с такава диагноза

На първия етап от заболяването шансът да се отървете напълно от болестта е възможно най-висок след операцията и курсовете на лъче- и химиотерапия - около 90%.

Във втория стадий на заболяването лечението и следователно прогнозата е по-сложно. Необходимостта от премахване на матката, по-дълъг период на възстановяване дава степен на излекуване от около 75%.

На етап 3 от рак на матката прогнозата е предимно неблагоприятна, тъй като има обширни метастази. Степента на оцеляване е около половината от случаите.

Четвъртият стадий на заболяването повдига въпроса за запазване не толкова на пълноценен живот на пациента, колкото на нея като цяло. Вероятността за смърт на този етап е около 10-20%, но всичко зависи от размера на самия тумор и броя на метастазите.

Тъй като няма специфична профилактика на рака на матката, просто трябва да спазвате редица състояния, които ще помогнат в една или друга степен да предотвратят заболяването или да го идентифицират на ранен етап:

 • Подлагайте се на годишни гинекологични прегледи;
 • Провеждане на ултразвук на тазовите органи;
 • Наблюдавайте ендокринни нарушения;
 • Навреме лекувайте предракови патологии на тялото и шийката на матката;
 • Яж здравословна храна;
 • Спортувайте умерено;
 • Следете теглото си;
 • По време на лечение на диабет и хипертония.

Също така, бъдете по-внимателни към здравето на вътрешните полови органи, ако има случаи на тяхната онкология сред кръвни роднини. Навреме излекувайте инфекциозни и възпалителни патологии на репродуктивната система. Опитайте се да ограничите контакта с канцерогени.

Подобни видеа:

Въпрос отговор

Как тъмноклетъчните тумори се различават от ясноклетъчните тумори?

Те се различават по мястото на образование. Например, прозрачен клетъчен тумор има висока степен на злокачествено заболяване, дори в стадий (1а) и засяга пикочо-половите органи, тъмноклетъчен тумор има особеността да абсорбира много багрило по време на хистологично оцветяване и се намира върху простатната жлеза.

Прегледи на пациенти

Възрастна леля е диагностицирана с рак на матката T3n0m0, слабо диференциран аденокарцином, след операция е извършена лъчева терапия. След това тестовете бяха доста добри, прогнозата е благоприятна и лекарят дори отмени предписаната по-рано химиотерапия. Надявам се, че няма да ви трябва.

Аденокарцином на матката

Цялото съдържание на iLive се преглежда от медицински експерти, за да се гарантира, че е възможно най-точно и фактическо.

Имаме стриктни насоки за подбор на източници на информация и свързваме само с уважавани уебсайтове, академични изследователски институции и, когато е възможно, доказани медицински изследвания. Моля, обърнете внимание, че числата в скоби ([1], [2] и др.) Са интерактивни връзки към такива изследвания.

Ако смятате, че някое от съдържанието ни е неточно, остаряло или съмнително по друг начин, изберете го и натиснете Ctrl + Enter.

 • Код на ICD-10
 • Причини
 • Симптоми
 • Къде боли?
 • Етапи
 • Форми
 • Диагностика
 • Какво трябва да се изследва?
 • Как да се изследва?
 • Диференциална диагноза
 • Лечение
 • Към кого да се свържете?
 • Допълнително лечение
 • Предотвратяване
 • Прогноза

Аденокарциномът на матката е един от видовете злокачествени тумори на матката. Този рак се характеризира с факта, че засяга предимно най-повърхностния слой, ендометриума на матката.

Клиничните прояви на рак на ендометриума протичат под формата на кървене, което с напредване на заболяването се допълва от симптоми на болка в долната част на корема. Може да има тенденция или да се увеличава, или да се намалява размерът на матката. Развитието на патологични процеси в повечето случаи директно обхваща тялото на матката.

Код на ICD-10

Причини за аденокарцином на матката

Точните причини за рак на матката (както много други форми на рак) са неизвестни. Според някои проучвания рискът от развитие на рак на матката се увеличава:

Както понастоящем е невъзможно да се каже с пълна сигурност какво всъщност причинява рак в различните му форми, причините за аденокарцинома на матката могат да бъдат сведени само до списък от фактори, които могат да провокират или да допринесат за развитието на това злокачествено заболяване.

Възрастовият диапазон, в който има най-голяма вероятност за образуване на такъв тумор, обхваща периода в живота на жената от 50 до 65 години..

Както се вижда от резултатите от някои проучвания, особено жените са изложени на риск, когато имат метаболитни нарушения и са с наднормено тегло или затлъстяване. Особено при затлъстяване от 2-3 градуса, със значително превишаване на нормата на индекса на телесна маса.

Има голяма вероятност от аденокарцином на матката при жени, които никога не са раждали.

увеличава риска от такова заболяване късно настъпване на менопаузата, ако женската менопауза настъпи на възраст 52 години.

Причините за аденокарцином на матката също включват жена със синдром на поликистозните яйчници.

Увеличава възможността за развитие на този злокачествен тумор и рак на гърдата на жената и освен това, ако тя е пряко свързана с тези, които са имали рак на матката - от майка или брат или сестра.

Симптоми на аденокарцином на матката

Неоплазмата прилича на туморен възел, чийто процес на растеж протича според екзофитния тип, с възможност за последващо разпространение в миометриума. Но като правило такава тенденция се наблюдава в изключителни случаи, в по-голямата си част туморът има определена специфична локализация, не разширява засегнатата област до ендометриума по цялата си повърхност и не прониква в миометриума и параметриума.

Симптомите на аденокарцином на матката на етапа, предхождащ нейното начало, се проявяват като следните предракови и фонови заболявания, засягащи ендометриума.

Ендометричният полип се характеризира с появата на вътрешната обвивка на матката на ограничено удебеляване, простиращо се като израстък в маточната кухина.

Друг предвестник на злокачествено новообразувание, започващо в матката, може да бъде значително увеличеният брой ендометриални жлези, който е известен като ендометриална аденоматоза..

Предраково състояние или началото на развитието на рак се сигнализира от такива явления като наличието на продължителни болезнени симптоми от болезнен тип в лумбалната област; продължително кървене с висока степен на загуба на кръв по време на менструалния цикъл при жени в репродуктивна възраст; кървене в матката, което може да бъде предизвикано по време на настъпването на менопаузата, като подновяване на кървене след дълго време.

Проста и ефективна превантивна мярка могат да бъдат редовните посещения при гинеколог. Специалистът е в състояние да идентифицира компетентно симптомите на аденокарцином на матката и да предпише своевременно подходящо лечение, предотвратявайки прехода на болестта в по-сериозна фаза и възможната поява на всякакви усложнения.

Аденокарцином на шийката на матката

Ракът на маточната шийка е злокачествено заболяване, което в повечето случаи се развива в сквамозните епителни клетки, изграждащи лигавицата на шийката на матката. Аденокарциномът на маточната шийка, произхождащ от клетки, произвеждащи слуз, е много по-малко вероятно..

Ракът, локализиран в шийката на матката, може да бъде екзофитна или ендофитна форма на разпространение. В първия случай посоката на растеж на тумора е обърната във влагалището, докато другият се характеризира с разширяване на зоните на засегнатите области поради задълбочаване в цервикалния канал, към тялото на матката.

Трябва да се отбележи, че има и трети тип - папиларен рак на маточната шийка. При него туморът се образува от комбинация от нещо подобно на малки папили, подобни на външен вид на брюкселското зеле.

Аденокарциномът на шийката на матката се диагностицира чрез метод, който се състои в откриване на наличието на ракови клетки в цитонамазките, взети от шийката на матката, или, напротив, установяване на тяхното отсъствие. Този диагностичен метод се нарича Pap тест или Pap тест. Често раковите заболявания на маточната шийка могат да протичат безсимптомно, което прави особено важно навременното поставяне на диагноза и започване на лечението.

Аденокарцином на тялото на матката

Аденокарциномът на тялото на матката е злокачествено новообразувание, което възниква от тъканите на мускулната или лигавицата на матката.

Въз основа на факта, че ендометриумът проявява значителна чувствителност към ефектите на половите хормони, по-специално естрогена, тази онкология е хормонално зависим рак.

В около половината от случаите локализацията на тумора е зоната на дъното на матката, по-рядко може да има поражение на провлака или да бъде покрита цялата маточна кухина.

С напредването на болестта анормалните клетки са склонни да разширяват площта на засегнатите области, като се разпространяват в съседните клетки. В процесите на метастази могат да участват шийката на матката, яйчниците с фалопиевите тръби и тъканите, заобикалящи матката, както и лимфните възли и лимфните транспортни пътища до всички други органи..

Аденокарцином на тялото на матката най-често се открива при жени преди менопаузата. Диагностицира се чрез остъргване от цервикалния канал за последващо хистологично изследване. Неблагоприятен фактор, който усложнява диагнозата, е появата му в дълбоките слоеве на тъканите..

Къде боли?

Етапи

Има следните етапи на аденокарцином на матката:

 1. В първия стадий на този рак растежът от лигавицата на матката се разпространява към стената на матката. Вероятността за спиране на по-нататъшен патологичен прогрес и предотвратяване на усложнения при навременна диагностика и започване на лечението е много висока и е приблизително 87%.
 2. Вторият етап се характеризира с включването на шийката на матката в засегнатата област от тази онкология. В този случай околните органи остават незасегнати. Прогнозата за успех на лечението е благоприятна и шансът за излекуване е 76%.
 3. На третия етап от аденокарцином на матката, съседните вътрешни органи са засегнати от болестта, а лимфните възли също са засегнати в засегнатата област. Вероятността за възстановяване на този етап в сравнение с предишните е намалена до 63%.
 4. Характеристиките на четвъртия етап са, че ракът, освен че се разпространява в близките органи, е придружен и от появата на метастази. Възможността за възстановяване е посочена с вероятност от 37%.

В зависимост от етапа са подходящи определени консервативни или радикални методи на лечение, като операция за отстраняване на тумор, лъчева терапия и др..

Форми

Силно диференциран аденокарцином на матката

Силно диференцираният аденокарцином на матката е един от видовете злокачествени новообразувания, принадлежащи към групата на раковите заболявания, които могат да се развият в епитела на жлезистите тъкани. Критериите за разграничаване на тези видове се определят от степента на тяхната клетъчна диференциация..

В този случай има минимална степен на полиморфизъм. Това означава, че засегнатите клетки на определена тъкан се различават от здравите по най-малкия начин..

От очевидните симптоми и прояви, които характеризират силно диференциран аденокарцином на матката, може само да се отбележи, че в негово присъствие ядрата на клетките, претърпели патологична дегенерация, се увеличават и стават малко по-удължени. Изхождайки от това, диференциалната диагноза и поставянето на точно подходяща диагноза в този случай представлява определени трудности..

При тази форма на аденокарцином на матката се получава повърхностното му разпространение в миометриума. Рискът от значителни усложнения и появата на метастази от лимфогенен произход с неговата локализация, която не излиза извън лигавицата в тази област на матката, е минимален. Вероятността е не повече от 1%.

Умерено диференциран аденокарцином на матката

Умерено диференцираният аденокарцином на матката се характеризира с високо ниво на полиморфизъм на клетки, претърпели промени, причинени от този рак в матката, в нейната мускулна тъкан или лигавица.

Механизмът на действие на тази онкология на матката е до голяма степен подобен на развитието и протичането на силно диференциран аденокарцином. Съществена разлика в този случай е, че много по-голям брой клетки участват в патологични явления, с които протичат активни процеси на митоза и клетъчно делене..

По този начин умерено диференцираният аденокарцином на матката има по-висока тежест. По-вероятно е да доведе до развитие на всякакви усложнения и развитие на патологии в случай на късно диагностициране и започване на лечение.

Чрез разпространението на раков растеж той е предимно заедно с потока на лимфата в лимфните възли на малкия таз. Метастази от лимфен произход с умерено диференциран аденокарцином на матката се срещат при 9% от болните жени.

При млади жени под 30-годишна възраст наличието на метастази в по-голямата част от случаите не се открива.

Слабо диференциран аденокарцином на матката

Лошо диференцираният аденокарцином на матката е третият хистопатологичен клас на рак на матката. Онкологичната неоплазма е съвкупност от клетки, образувани под формата на ивици или маси с неправилна форма. Вътреклетъчният муцин се наблюдава само в един от двата случая.

В някои отделни случаи може да се появи оксифилно, леко, с голямо количество гликоген или наситено с липиди, пенесто съдържание на клетъчната цитоплазма.

Една от характерните черти, която отличава нискостепенния аденокарцином на матката, са прояви на изразен клетъчен полиморфизъм. При този вид рак на матката има явно злокачествено заболяване, което се изразява в образуването на тъкани, претърпели патологични промени.

Прогнозата в този случай изглежда най-неблагоприятната. Вероятността за дълбока инвазия в миометриума е три до четири пъти по-висока, а появата на метастази в регионалните лимфни възли е 16-18 пъти по-висока от честотата, с която се появяват на тези етапи от тази онкология на матката, които се отличават с по-висока степен на диференциация.

Ендометриоиден аденокарцином на матката

Ендометриоидният аденокарцином на матката е един от най-често срещаните злокачествени тумори в матката. Този вид рак се среща при 75% от раковите заболявания при жените..

При този тип аденокарцином възникват жлезисти структури, образуващи от един до няколко слоя тубуларни епителни клетки, които се характеризират с клетъчна атипия. Туморният паренхим се превръща в мястото на папиларните и тръбните структури и освен това е възможно образуването на плоскоклетъчна метаплазия.

Ендометриоидният аденокарцином на матката може да бъде предизвикан поради естрогенна стимулация, ендометриоидната хиперплазия също може да служи като предпоставки за нейното развитие.

Разграничават се следните сортове:

 • Изключително агресивна форма е серозният карцином, който много прилича на серозния карцином на маточните тръби и яйчниците. Като правило се среща в 7-10% от случаите и се среща при по-възрастни жени..
 • Освен това трябва да се отбележи ясен клетъчен карцином. Прогнозата в негово присъствие е неблагоприятна, поради факта, че с нея има тенденция към появата на ранни имплантационни метастази в серозните мембрани на перитонеалната кухина.
 • И накрая, секреторният аденокарцином може да се счита за най-рядък. В повечето случаи прогнозата е положителна..

Диагностика на аденокарцинома на матката

Ако една жена има кървене от матката на възраст, когато настъпва менопаузата, тя трябва незабавно да посети гинеколог, за да установи точната причина в резултат на необходимите изследвания. И ако е необходимо, провеждайте допълнителни диагностични мерки, за да изключите или, напротив, да потвърдите факта на началото на развитието на онкологията в матката.

Сред основните методи, чрез които се извършва диагностика на аденокарцином на матката, трябва да се отбележи, преди всичко, гинекологичен преглед.

По време на прегледа специалист може да открие чужда неоплазма в матката чрез палпация. В този случай се назначава допълнителна диагностика, като се използват следните методи.

Поради ултразвуково изследване (ултразвук) на малкия таз може да се твърди, че вътрешният слой на матката има увеличена дебелина. В допълнение, с вече диагностицирано и установено наличие на рак, ултразвукът ви позволява да намерите метастази.

Кюретаж на маточната кухина за диагностични цели се извършва, за да се получи ендометриума, за да се изследва впоследствие под микроскоп.

Съвременният метод е хистероскопска диагностика и биопсия на ендометриума. Хистероскопът е оптично устройство, което се вкарва в маточната кухина за вътрешно изследване и биопсия - отделянето на тъканен фрагмент за последващо изследване под микроскоп за откриване на рак в случай на съмнение.