Колко хора живеят с рак на етап 4?

Миома

Въпросът колко дълго живеят с рак на етап 4 с метастази или дори по-специфичен: „На мама (леля, баба...) е даден етап IV, колко остава за нея?“, Близките на пациентите редовно питат онколози. След като не са чули еднозначен отговор, питащите по правило започват да се оплакват от лекарите.

Защо няма и не може да има ясен отговор на въпроса колко дълго живеят пациенти с рак в стадий IV? Какво определя продължителността на живота на пациент с този много късен стадий на рак? Зададохме този въпрос на лекар от най-висока категория, ръководител на научния отдел за иновативни методи за терапевтична онкология и рехабилитация на Н.Н. Н.Н. Петрова, доктор на медицинските науки Семиглазова Татяна Юриевна.

Раковите клетки са собствени клетки на човек, върху растежа и размножаването на които тялото е загубило контрол.

Еволюцията на рака има 4 етапа - 4 етапа, всеки от които обикновено се обозначава с римски цифри от I до IV. Откриването на тумор на етап, когато метастази вече са се появили в отдалечени лимфни възли и / или тъкани и органи, автоматично определя етапа на процеса като четвърти.

Какво влияе върху продължителността на живота на пациент с рак на етап 4?

Прогнозата за живота на пациенти със стадий IV на злокачествен тумор се определя от скоростта на разпространение на тумора в околните тъкани и отдалечени органи..

Периодът на удвояване на тумора може да отнеме от 30 дни до няколко години и десетилетия. Има тумори, за които човек може никога да не знае за съществуването си в тялото си. Те се характеризират с много бавен растеж и не се проявяват клинично дълго време. Това са така наречените латентни, лениви или „добри“ тумори.

Практически пример. През 1997 г., под ръководството на професор Михаил Лазаревич Гершанович, лекувахме пациент с неходжкинов лимфом от IV стадий. Съпругът на пациента ни попита колко време трябва да живее младата му съпруга? След полихимиотерапия и лъчетерапия за останалите огнища, пациентът идва да ме види в пълно здраве от 20 години и синът й успешно постъпва в университета.

Има „зли тумори“, които се характеризират с агресивен потенциал за метастази. При привидно малкия размер на първичния фокус има бързо разпространение на процеса - бързото появяване и нарастване на отдалечени метастази в различни органи, най-често в черния дроб, белите дробове, костите, мозъка... възможно е да се поеме контрол над симптомите на заболяването и да се забави, или дори да се спре „бягането“ на самата болест.

В редица случаи съпътстващите заболявания (тежка форма на захарен диабет, хронична декомпенсирана сърдечна недостатъчност, дихателна или бъбречна недостатъчност, мозъчно-съдови и тромбоемболични заболявания, хронични инфекции и др.), Които не позволяват лечение в пълен размер, рязко влошават прогнозата за живота на пациента..

Възрастови парадокси

Съществува мнение, че за възрастните хора е по-трудно да се справят с болест, наречена рак. Всъщност голям брой съпътстващи заболявания ограничават използването на някои видове лечение, поради риска от развитие на различни усложнения. От друга страна, при възрастните хора метаболитните процеси се забавят, а ходът на самото заболяване не е активен, муден. Важно е да запомните, че днес възрастните хора и сенилната възраст сами по себе си не са противопоказание за назначаването на противоракова лекарствена терапия. Биологичната възраст на пациента е от по-голямо значение, а не тази, посочена в паспорта.

Напротив, при младите пациенти броят на съпътстващите заболявания е няколко пъти по-малък и може изобщо да няма сериозни. Но активните метаболитни процеси отчасти могат да допринесат за агресивното протичане на тумора. Така възрастта става едновременно съюзник и враг.

Продължителността на анамнезата (историята) на заболяването, както и резервите от противораково лечение са от голямо значение..

Всичко зависи от редица важни фактори, основният от които е туморният паспорт, който се определя от резултатите от хистологични, имунохистохимични + молекулярно генетично заключение.

Днес антинеопластичното лечение на рак на стадий IV може да включва:

 • всички видове лекарствена противоракова терапия (химиотерапия, хормонална терапия, насочена, имунотерапия, имуноконюгати);
 • съпътстваща терапия (остеомодифициращи средства, например бисфосфонати или денозумаб, лекарствена профилактика на най-честите усложнения на химиотерапията: гадене и повръщане, неутропения и анемия и др.);
 • лъчева терапия, главно за облекчаване на болката;
 • циторедуктивно хирургично лечение (насочено към намаляване обема на туморните маси);
 • местни физически методи - фотодинамична терапия, криодеструкция и др.;
 • симптоматична терапия (насочена към коригиране на различни симптоми на заболяването) - облекчаване на болката, седация, корекция на хранителен дефицит и др..

Следователно туморите се класифицират в 3 основни групи:

 • Силно чувствителен към химиотерапия, която може да бъде излекувана с нейна помощ (тумори на зародишни клетки, кистозен дрейф, лимфом на Ходжкин и др.).
 • Тумори, които реагират на химиотерапия, но не са напълно излекувани (неходжкинови лимфоми, рак на гърдата, дребноклетъчен рак на белия дроб, рак на яйчниците и др.).
 • Тумори, които не реагират добре на химиотерапия, като рак на стомаха, рак на черния дроб, рак на панкреаса, меланом и др...

Така че, при пациенти с меланом IV стадий, доскоро дакарбазинът се счита за най-чувствителното лекарство. Сега са получени данни, че онкоимунологичните лекарства - инхибитори на Chek-point - антитела срещу CTLA-4, PDL1, PD1 (3 лекарства вече са регистрирани в Руската федерация: ипилимумаб, пембролизумаб и ниволумаб) отново „обучават“ имунната система на организма да се бори злокачествен тумор, което прави невъзможно туморните клетки да "избягат" от имунното наблюдение. Според данните от клиничните изпитвания и програмата за разширен достъп, проведена в нашия институт, антитуморният ефект на такива лекарства се запазва дори години след завършване на лечението. Важно е да запомните, че реакцията на организма към лекарствата от тази група е специална. Следователно, за всички лекарства, принадлежащи към новия клас инхибитори на имунния отговор, лечението трябва да започне под наблюдението на опитни и квалифицирани онколози.!

Лаборатория за молекулярна онкология

Сред пациентите с рак на етап 4 е необходимо да се подчертаят палиативните пациенти.

Палиативни пациенти са тези пациенти с рак, които са изчерпали всички възможности за лечение, телата им вече не могат да се борят с болестта. Физическото състояние на такива пациенти се дължи в някои случаи на полиорганна недостатъчност. Изчерпаните възможности на противораковото лечение не позволяват продължаване на лечението. Според картината на клиничния кръвен тест може да се види, че хематопоезата е силно потисната (например ниски нива на хемоглобин, тромбоцити, левкоцити). В биохимичния анализ на кръвта, напротив, може да "изчезне", например, показатели за креатинин, билирубин и / или трансаминази и т.н..

Етапът, когато палиативният пациент изпитва силна слабост, не става от леглото и не се движи самостоятелно, не яде, той има объркване в съзнанието - нарича се термичен. Всички възможни видове лечение вече са изпробвани и са спрели да работят, възможна е само симптоматична помощ (например облекчаване на синдрома на болката). Причината за смъртта на пациенти с рак често е полиорганна недостатъчност. Туморът инхибира функциите на важни органи и системи на тялото, туморната маса расте и става несъвместима с живота. Пациентите с рак на стадий 4 обаче, които получават компетентна палиативна помощ, която сега се предоставя изцяло от квалифициран и специално обучен персонал на HOSPICE, могат да живеят достатъчно дълго и с добро качество на живот. Всеки пациент винаги има шанс да изчака нови лечения, към които ракът ще бъде чувствителен. Науката върви напред със скокове и граници!

Не трябва да забравяме за психологическите, социалните и духовните компоненти. Медицинските психолози често помагат на онкоболните да намерят своите „духовни котва“.

Какво дава психологическа помощ на онкоболен?

 • Емоционалното състояние на пациентите и роднините се подобрява;
 • тревогите, страховете, трудностите в семейните отношения са преодолени;
 • засилва се мотивацията за лечение;
 • повишава се качеството на живот на пациентите и техните семейства;
 • придобиват се умения за ефективна комуникация с медицински персонал, колеги, приятели и близки хора.

Важно е да запомните, че IV етап на злокачествения процес днес е добре контролиран процес, който с помощта на противораково лечение успешно се превръща в хроничен и муден процес. Това от своя страна дава възможност на пациентите да се придържат към ново и по-ефективно лечение. Двадесет години опит като химиотерапевт в N.N. Н.Н. Петров на въпроса: "Колко дълго живеят пациенти с рак на етап 4?" ви позволява да отговорите: „Дълго“, но подлежащо на навременно и модерно лечение.

Публикация на автора:
Татяна Юриевна Семиглазова
лекар от най-висока категория
Доктор на медицинските науки
Ръководител на научния отдел за иновативни методи за терапевтична онкология и рехабилитация на Н.Н. Н.Н. Петрова

Продължителност на живота при рак на етап 4 с метастази

Ракът сам по себе си е доста неприятно заболяване с риск за живота и ако това е рак на етап 4 с метастази, то дори и без това искате да хванете останалата част от живота си. Днес просто ще разгледаме тази трудна тема за пациенти с рак на етап 4, когато процесът на метастази вече набира скорост. Ще разберем какво е да живееш с рак на етап 4 с метастази и колко дълго живеят такива пациенти. Отивам!

Непосредствено в подкрепа на такива пациенти бих искал да кажа, че медицината оперира само със статистически данни. Следователно ниският му процент на този етап все още не казва нищо конкретно за отделен пациент. Има случаи, когато болен от рак, който вече е бил изпратен вкъщи да „умре“, е бил излекуван за една нощ и е живял дълъг и щастлив живот. А имаше и краткотрайни, но причината за смъртта нямаше нищо общо с рака. Защо е така - най-важното във всяка трудна ситуация е да продължите да се биете и да вярвате в благоприятен изход.

Нека не измъчваме читателя и веднага да изложим текущите работни цифри за рака и оцеляването. Спомнете си, че прогнозата за оцеляване тук се измерва с петгодишна преживяемост - процентът на пациентите, които са преживели 5-годишния праг, след като са били диагностицирани с това заболяване. Ето статистика за някои специфични видове:

Можете да намерите по-подробна информация за всеки вид заболяване чрез търсенето на нашия уебсайт или просто да зададете въпрос в коментарите по-долу.

 1. Главна информация
 2. Етапи
 3. Лечение
 4. Въздействие върху продължителността на живота
 5. Може ли ракът на етап 4 да бъде излекуван??

Главна информация

Всеки случай е уникален, подобно на самата болест. По-горе вече напълно разкрихме основния проблем на темата, но тук само за пореден път ще се потопим още малко в основните проблеми и характеристики, свързани със заболяването.

Досега науката не знае точните причини за заболяването. Има доста теории по този показател, но това, което остава непоклатимо, е, че лекарите идентифицират основните рискови фактори, които влияят на появата на заболяването. Ето някои от тях:

 • Наследственост - ако в семейството ви са имали хора с онкологични патологии, автоматично попадате в рискова група.
 • Тютюнопушенето и алкохолът - лошите навици винаги са в крак с болестите и още повече рака.
 • Външната среда е просто фоновото облъчване и екологията на околната среда, околната среда на работното място (например вредно химическо и радиационно излагане), както и честото излагане на ултравиолетово лъчение (слънчеви бани и солариуми).

Тези 3 основни фактора се появяват при всички онкологични заболявания, което означава, че те вероятно влияят върху мутацията на клетките в злокачествени. Аз ги контролирам, можете да организирате компетентна превенция. Но нашата статия не е за това..

Етапи

Преди да преминем към нашия 4 етап, нека първо опишем накратко всеки етап поотделно. Общо има 4 стадии на рак, където 4 стадий е последната степен.

 • Етап 1 - туморът е локализиран само на органа. Тя все още е с малки размери, не е имала време да действа върху съседните тъкани и не е променяла лимфните възли. Лечението тук в почти 100% от случаите протича благоприятно и ви позволява да се отървете от болестта.
 • Етап 2 - туморът расте, но все още не е толкова опасен за живота. Възможни са първите локални метастази.
 • Етап 3 - за разлика от етап 2, този вид тумор засяга лимфната система и органите и тъканите в близост до лезията.
 • Етап 4 е най-напредналият етап с богат брой отдалечени метастази. Обикновено лечението на този етап вече е безсмислено и лекарите провеждат само палиативна терапия, насочена към цялостно облекчаване на състоянието на пациента.

И изглежда, че няма нищо по-лесно от това да започнете лечение веднага на етап 1. Но като правило заболяването протича много тайно, тъй като не случайно се характеризира с временно „спиране“ на имунната система за борба със засегнатите клетки, а първите симптоми се появяват много по-късно. Спомнете си, че в нормално състояние нашият имунитет активно се бори срещу всякакви промени в тялото и процесът на поява на злокачествено новообразувание е точно свързан с преодоляване на празнина в нашата защита.

Болестта е особено трудна за младите хора. Дори и без това ранното напускане е плашещо, така че и бързият метаболизъм допринася за разпространението на болестта. Много често за тях болестта не завършва с благоприятен изход. Но не се отказвайте! Никой лекар няма да ви каже колко остава да живеете, защото дори и най-трудните случаи понякога завършват с чудодейно изцеление. Ние като хора в областта на математиката лично сме се сблъсквали с подобни прояви. Така че бийте се и отидете до края!

Лечение

На етап 4 рядко се използват класически радикални методи на лечение - хирургия, лъчева и химиотерапия. Обикновено действията имат палиативен характер, за да намалят болката на пациента.

Въздействие върху продължителността на живота

Сега нека разгледаме какво точно влияе върху продължителността на живота. В крайна сметка, етап 4 не винаги е един и същ.

 1. Най-важният показател е локализацията на тумора. По-горе вече сте видели списък с конкретни видове онкология и тяхната петгодишна преживяемост. Но не само локализацията е важна, но и формата на курса - например при рак на панкреаса много зависи от него..
 2. Лечение. Проведеното лечение може да зависи не само от лекуващия онколог (въпреки че те не са всемогъщи в борбата срещу такова заболяване, не трябва да ги съдите), но и от снабдяването на клиниката с необходимото оборудване и лекарства, и най-важното, от личното усвояване на лечението от организма. В крайна сметка едно и също лечение засяга всички по напълно различни начини..
 3. Вътрешно отношение. Мислех, че няма значение и вече съм готов да умра? Нищо няма да се получи, докато дойде вашето време, трябва да се биете и да вървите напред в тази трудна война. Доказаният плацебо ефект може да помогне и тук, така че е много важно да настроите пациента на правилната дължина на вълната и да го мотивирате до последния си дъх. С такъв боен дух всички болести са лесни за преодоляване..
 4. Общо здраве, заболявания и имунитет на организма. Също така е важен фактор, тъй като ракът отнема толкова много енергия, че ще трябва да изцедите целия наличен ресурс от тялото. И няма какво да се каже за имунитета - той е този, който трябва да помогне на тялото да довърши лошите клетки и да се излекува напълно. Ако първоначално всичко беше лошо с това, шансовете за успех също не са големи..
 5. Метастази - ракът на етап 4 точно се отличава с широка лезия с метастази. И това, помислете, същият рак, който отново се подчинява на основните критерии. И тук отново става важно къде са локализирани, защото от това пряко зависи успехът на общото оздравяване на организма. Така че има приблизителна продължителност на живота на органите, засегнати от метастази: мозък - 2 седмици, черен дроб - 6 месеца, бели дробове - 3 години. Но не забравяйте, че всичко това са средни числа и те могат да се отклоняват както надолу, така и нагоре.

Може ли ракът на етап 4 да бъде излекуван??

Накратко, вероятността за излекуване е много малка, но все пак е излекувана. Хората, които победиха рака, просто отидоха до целта си, за своите близки и успяха да спечелят тази война. Не се отказвайте и вие! Продължителността на живота при хората вече е кратка и с това заболяване времето започва да се затяга. Така че побързайте, преди още нищо да не се загуби.

Четвъртият етап с метастази е много сложно заболяване не само за пациента, но и за неговите роднини и лекари. Много е важно първоначално да се подготви поддържаща лечебна среда, за да се увеличи вероятността за излекуване. И не забравяйте - чудеса се случват, дори в последните етапи на най-трудния рак..

Етап 4 рак

Ракът на етап 4 е най-тежък. Човек страда не само от физическа болка, но и от морална болка. По правило пациентът и неговите роднини вече са се примирили с факта, че болестта не може да бъде излекувана, но се надяват да облекчат страданието и да намалят болката..

Характеристики на 4-тия етап на онкологията

Ракът на етап 4 е последният стадий на карцинома, когато метастазите започват да се разпространяват в съседните тъкани и органи. Раковите клетки паразитират в цялото тяло. Утежняващо обстоятелство на клиничната картина е увреждането на нервната система и мозъка, което влияе негативно на поведението и психо-емоционалното състояние на пациента.

Пренебрегваните случаи на онкология разкриват ярки симптоми:

 • Възпаление и болезненост в лимфните възли. Това са органите, при които ракът се разпространява на първо място с метастази и до 4-ия стадий на заболяването, злокачествената клетка поражда там вторични тумори..
 • Жълт тон на кожата поради чернодробни нарушения.
 • Загуба на тегло поради намален апетит, чревна недостатъчност. Гадене и повръщане. Поради патологичния процес в организма, нуждата на човек от храна и храна намалява. Веднага след като пациентът започне да отказва хранене, до леглото трябва да се установи денонощен часовник. Отказът да се яде показва началото на термичния стадий на карцинома, което прави заболяването критично. Пациентът постепенно губи способността за самообслужване и се нуждае от външна помощ.
 • Слабост, умора. Анемията води до апатия и слабост, причината за които е намален апетит. Повишената умора се причинява от дисфункция на много вътрешни органи в резултат на рак, интоксикация на тялото и вътрешно кървене.
 • На фона на ракова интоксикация и в резултат на възпалителния процес в организма се получава повишаване на температурата. Температурата е висока почти постоянно.
 • Изразен синдром на болка, причинен от компресия на вътрешните органи от обрасъл тумор. Вътрешната деформация на органите води до стагнация на жлъчката, образуване на кръвни съсиреци, проблеми с черния дроб и бъбреците. За облекчаване на болката пациентът се инжектира с морфин. В последните дни на болестта дори мощните опиати не облекчават болката..
 • Исхемия поради бъбречна дисфункция и метаболитни нарушения.

Ракът на етап 4 засяга кожата.

Пренебрегването на болестта и игнорирането на първите тревожни симптоми водят до непоправими последици.

Признаци на разновидности на онкологията

Онкологичният процес има специални характеристики, които се определят от местоположението на туморния фокус:

 1. Кашлицата с кръвни съсиреци е характерна за рак на гърлото и увреждане на белите дробове. Този симптом се наблюдава, когато ракът засяга носоглътката..
 2. Дисфагия и кърваво повръщане се появяват, когато подуването засяга червата.
 3. При меланом са възможни кожни лезии с незатягащи рани, около които има леко подуване.
 4. Изпускане от женския генитален тракт, което има остра неприятна миризма, характерна за рака на маточната шийка.
 5. Сексуалната дисфункция е характерна за карцинома на простатата.
 6. Ломота измъчва пациент с онкология в костните тъкани.
 7. Внезапна слепота и мъчително главоболие, нарушена координация на движенията и глухота, пропуски в паметта показват увреждане на мозъчен тумор.

Признаци на смърт

Ако пациентът е диагностициран с рак на етап 4, това означава, че има признаци на смърт. В последните дни от живота си пациентът спи много, като е под влиянието на мощни опиати. Неговите роднини трябва да приемат неизбежността на неизбежната смърт и да знаят предвестниците на приближаването на едно тъжно събитие:

 • Безразлично отношение към събитията от заобикалящата действителност, апатия, откъсване, безразличие, негативни мисли. Възникват в резултат на факта, че човек се примирява с неизбежна смърт.
 • Отклонения в работата на централната нервна система, които се проявяват в неадекватни емоционални реакции, липса на физическа активност.
 • Предкома и кома. Важно е в това състояние пациентите да продължат да чуват, следователно роднините трябва да им осигурят внимание и подкрепа..
 • Предагония. Състоянието продължава няколко дни и е придружено от халюцинации, рязък спад на кръвното налягане, бледност на кожата и цианоза на лигавиците.
 • Клинична смърт. Това явление се характеризира с прекратяване на работата на всички органи и системи на тялото, но метаболитният процес продължава на клетъчно ниво. Причината за клинична смърт е ограниченото снабдяване на мозъка с кислород. Ако такова състояние настъпи при други заболявания, има надежда да се върне човек към живот в рамките на 4-5 минути без допълнителни сериозни последици. При рак на етап 4 това не може да се направи. Клиничната смърт при карцином всъщност е фатална.
 • Липса на признаци на мозъчна функция и функциониране на органи и системи.
 • В резултат на кислородния глад и нарушената циркулация на кръвта има агония, която се появява преди смъртта. Кислородният глад се проявява чрез периодично дишане, което може да изчезне напълно за 1-2 секунди. Дишането става повърхностно, издишванията надвишават продължителността на вдишване. Шумотевиците и свистенето при дишане се дължат на факта, че дихателният орган е повреден от метастази.

За да се улесни дихателният процес, лекарите препоръчват използването на кислородна възглавница - по този начин кислородът навлиза незабавно в белите дробове, заобикаляйки горните дихателни пътища. Освен това можете да облекчите състоянието на човек, като намокрите устните му и вътрешната повърхност на устата му с вода..

Хората живеят в агония 3-4 часа, след това идва смъртта. Признак за смъртта е прекратяването на функционирането на мозъчните клетки. В същото време кожата на пациента се охлажда, появяват се капчици студена пот.

Дори в умиращо състояние, търсенето на медицинска помощ може да облекчи болката и да удължи живота поне с няколко седмици..

Етап 4 терапия на карцинома

На този етап е невъзможно да се предотврати патологичният процес. Дори след операцията са възможни негативни последици. Но прогнозата за заболяването се определя от локализацията на основния онкологичен фокус. Използва се палиативна терапия.

Химията и радиацията се използват за намаляване на метастазите. Спазването на препоръките на лекаря и сложното лечение, придружено от медикаментозна терапия, удължават живота на пациента с няколко години.

Важно е да запомните, че нито едно лекарство против рак не е гарантирано, че помага на пациента. Болестта не е напълно излекувана, но терапията може да помогне на пациента.

Психологическа помощ

Пациентите с рак на етап 4 се нуждаят от подкрепа от близки. Карциномът засяга тялото, всички органи - пациентът усеща момента на наближаване на смъртта и собствената си безполезност.

Роднините трябва да създадат най-удобните условия за пациента през последните дни от живота. Тихата фонова музика успокоява, а разговорът с човек за живота му му помага да преосмисли преживяното, да подчертае най-значимите постижения и да се наслади на спомените от приятни събития. Пациентите имат удоволствието да слушат, когато роднините четат на глас любимите си художествени произведения. Всичко това допринася за лесното отношение към смъртта..

Роднините не винаги са в състояние да окажат психологическа помощ на пациента, знаейки, че е невъзможно да се победи това заболяване. Следователно предоставянето на услуги за такива пациенти в хосписи - организации, в които психолози и социални работници предоставят помощ на пациента и създават условия за комфортен живот извън измерения период. Хосписите помагат не само на пациенти с рак, но и на техните близки, като ги учат как да се грижат за пациента, помагат да се намери общ език с него и спокойно да реагират на неприятни поведенчески реакции. Болестта на възрастен роднина е трудна за децата - в хосписите психолозите им помагат да приемат този неизбежен факт.

Последният стадий на рак е изключително труден. Не можете да оставите пациента сам с болките му през последните дни и часове от живота. Знаейки, че близките му не са го напуснали, чувствайки грижите и любовта им, пациентът лесно заминава за друг свят.

Прогноза за карцином от степен 4

Пациентите и техните роднини са загрижени за статистиката: лечим ли се пациент с рак от степен 4? Лекарите внимават да изразят приблизителната продължителност на живота на пациента пред роднини, като предпочитат да отговарят на въпроси за това колко дълго е оставен човек да живее с уклончивост. Това дразни роднините, защото искат конкретика. Лекарите обаче не могат да дадат точен отговор, тъй като последният стадий на рак има изключително неблагоприятна клинична картина..

Последният стадий на карцинома се характеризира с неконтролирано разделяне на раковите клетки; не е възможно да се предвиди скоростта на този процес. Скоростта на разпространение на метастазите в съседните тъкани и органи може да бъде реализирана за 30 дни и е възможно да се живее с рак в продължение на много години, ако метастазите прогресират слабо. Тежестта на агресивността в онкологията се определя от възрастта на пациента, използваната терапия и локализацията на основния фокус на рака.

Прогнозите за преживяемост на лекарите са успокояващи за някои видове карцином. Локализацията на първичния тумор е от решаващо значение при формулирането на прогнозата.

Така че, онкологичното заболяване на белите дробове на етап 4 има относително положителна прогноза: при палиативна терапия и курсове на облъчване, химиотерапия човек живее с тежко заболяване до 5 години. Ако черният дроб, част от стомаха и панкреаса са засегнати, прогнозата е неблагоприятна: човек ще продължи максимум шест месеца.

Етап 4 рак

Нормалните телесни клетки губят способността си да се диференцират и стават нетипични. Има нарушение на структурата на тъканите, злокачествените клетки бързо се делят, туморът започва да расте в околните тъкани. Попадайки в лимфните или кръвоносните съдове, злокачествените клетки се разпространяват в тялото. Спирайки се под въздействието на каквито и да било фактори в даден орган или съдове, атипична клетка започва да се дели, превръща се в тумор и с течение на времето околните тъкани нарастват - така първичният тумор метастазира и развитието на вторични ракови огнища.

Онкологичното отделение на болница Юсупов използва иновативни методи за лечение на рак, специалистите на клиниката са се доказали професионално в лечението на кожни новообразувания, рак на гърдата, рак на яйчниците, рак на червата и храносмилателната система. Специалистите на клиниката участват в различни изследвания и разработки в лечението на рак, онкологични заболявания и имат международни сертификати. Болница Юсупов е акредитирана за клинични изпитвания, което позволява използването на лекарства, които не могат да се използват от други лечебни заведения в Русия. Използването на уникални лекарства ще помогне на пациентите от болница Юсупов да увеличат продължителността на живота и неговото качество.

Ракови етапи

Злокачествените новообразувания се класифицират по етапи, по клинични признаци, по хистология, по морфологични характеристики. Създадена е система от обозначения за злокачествени тумори, която включва пълно описание на състоянието на неоплазмата: етапа на нейното развитие, реакцията на регионалните лимфни възли, наличието на метастази:

 • 0 степен на рак е неинвазивна форма на тумора. Ракът е в първоначалните граници на образованието. Ракът от степен 0 е напълно лечим.
 • Рак 1 степен - злокачественият тумор започва да расте, но не засяга лимфните възли и отдалечените органи. Изключение прави ракът на стомаха, който на първия етап от развитието засяга регионалните лимфни възли.
 • 2 степен на рак - ранното откриване на тумор играе важна роля в ефективността на лечението на втория етап на злокачествено новообразувание. Туморът може да започне да метастазира в лимфните възли (регионални), разположени близо до засегнатия орган, и растежът на клетките в първичния тумор се увеличава. Добрата прогноза зависи от много фактори - ранно откриване, вид тумор, локализация на образуването.
 • Рак 3 степен - туморът прогресира, метастази се откриват в регионалните лимфни възли, ако няма метастази в отдалечени лимфни възли и органи, прогнозата е по-благоприятна. Прогнозата за преживяемост за всеки тип тумор от рак на стадий 3 е различна. От голямо значение е не само видът на тумора, но и здравословното състояние на пациента, местоположението на тумора - колкото по-сложен е той, толкова по-малко шансове за излекуване.
 • Ракът от степен 4 е последният стадий на рак. Прогнозата в повечето случаи е отрицателна.

Четвърти етап рак

Ракът на етап 4 е терминалният стадий на рак. В повечето случаи първите етапи на рака са асимптоматични и когато се появят симптоми на злокачествен тумор, той най-често е в късен етап на развитие. Много често новообразуването се развива бързо за кратък период - определени фактори влияят върху скоростта на развитие на рака. Скоростта на развитие на рак може да бъде повлияна от бременност, стрес, травма, възраст и вида рак. Четвъртият стадий на рак вече не може да бъде излекуван с операция поради разпространението на туморния процес. Пренебрегването на процеса не позволява на пациента да бъде излекуван, но съвременната медицина може да удължи живота на пациента с няколко месеца или години.

Признаци

Признаците на рак на етап 4 са доста изразени; в зависимост от вида на тумора и мястото на локализация, те се проявяват с определени симптоми. С рак на червата в стадий 4 може да се развие чревна обструкция, запек и силна болка в корема и стомаха. Ракът на гърдата на етап 4 се характеризира с деформация на органите, ретракция на зърната, отделяне на зърната, признаци на разпадане на тумора.

Ракът от 4-та степен включва определени критерии:

 • бърз растеж на тумора.
 • всякакъв вид рак.
 • фатални видове рак: рак на панкреаса, рак на белия дроб, рак на черния дроб, рак на мозъка, меланом и други видове рак.
 • прогресивно злокачествено заболяване с метастази в органи: черен дроб, мозък, панкреас, бели дробове, с увреждане на костната система.

Възможно ли е да се победи рак от степен 4

Лечението на рак на етап 4 е почти невъзможно, туморът вече е прераснал в околните тъкани, метастазирал в отдалечени лимфни възли и органи. Лечението на рак на етап 4 е много трудно и трудно за пациент, чието здраве вече е отслабено. Въпреки това има случаи, когато тежко болни хора са побеждавали рака, защото всеки човек е уникален и всеки има различен имунитет..

Симптоми преди смъртта

Симптомите зависят от етапите, през които преминава пациентът. Етапът на преагония е състояние, причинено от тежки нарушения в работата на централната нервна система, кожата пребледнява и се появява цианоза на кожата. Пациентът е депресиран физически и емоционално. Кръвното налягане спада.

Етапът на агонията е последният етап преди смъртта при пациентите. Пациентът изпитва тежък кислороден глад, което води до спиране на кръвообращението и спиране на дишането. Агонията може да продължи до 3 часа.

Етапът на клиничната смърт - тялото престава да функционира, последните метаболитни процеси протичат в клетките на тялото. Етапът продължава няколко минути, завършва с биологичната смърт на пациента.

Болкоуспокояващи

Симптомът, който най-ясно показва развитието на злокачествен тумор, е болката. Активно нарастващият тумор най-често причинява болка. Болката може да бъде причинена от увреждане на нервната тъкан, развитието на възпалителен процес в тумора. За облекчаване на състоянието на пациента се извършва анестетична терапия. Предписва се индивидуално, като се отчита състоянието на пациента, и може значително да намали интензивността на болката. Облекчаване на болката при рак на стадий 4:

 • когато се появи лека болка, се предписват нестероидни противовъзпалителни лекарства.
 • болки с умерена интензивност се лекуват с комбинирани лекарства: кеторол и други мощни лекарства.
 • силна, изтощителна болка се лекува със силни лекарства с наркотично съдържание - фентанил, морфин, промедол.

Продължителност на живота

При провеждане на ефективно лечение, степента на преживяемост на пациентите, в зависимост от вида на тумора, е:

 • 4-ти степен рак на черния дроб - около 5% от пациентите живеят повече от 5 години.
 • рак на дебелото черво от 4-та степен - 5% от пациентите живеят повече от 5 години.
 • рак на 4-та степен на белите дробове - 10% от пациентите оцеляват повече от 5 години.
 • рак на 4-та степен на стомаха - 6% от пациентите живеят повече от 5 години.
 • рак на 4-ти стадий на панкреаса - 10% от пациентите живеят повече от 5 години.
 • рак на гърдата 4 стадий - 15% от жените оцеляват повече от 5 години.
 • рак на гърдата 4 стадий - 15% от пациентите живеят повече от 5 години.
 • стадий 4 рак на матката - в зависимост от разпространението на процеса, степента на оцеляване е от 3 до 9%.
 • стадий 4 рак на маточната шийка - 8% от жените живеят повече от 5 години.
 • рак на простатата в стадий 4 - има висока петгодишна преживяемост, около 30%.

Онкологичното отделение на болница Юсупов в Москва осигурява лечение на рак на всички етапи на заболяването. Диагностичният център и лекарите от онкологичното отделение полагат всички усилия, за да окажат навременна помощ на онкоболни. Посещението на лекар навреме може да ви спаси живота. Можете да се запишете за консултация по телефона.

Рак на етап 4: прогноза за живота

За определяне на стадия на онкологията се вземат предвид размерът на тумора, степента на неговото разпространение в лимфните възли и образуването на метастази. При онкологията на рак на стадий 4 основната мярка е наличието на вторични огнища на туморен растеж в отдалечени органи, въпреки размера на неоплазмата. Метастазите най-често включват кости, черен дроб и бели дробове. Злокачественият ход на заболяването се определя от наличието на вторични злокачествени огнища. Някои видове рак нямат характерни клинични признаци и се диагностицират само на етапа на образуване на метастази (сарком, меланом). Други, напротив, с впечатляващи размери нямат вторични тумори..

Онкологични етапи

Има няколко етапа на рак, които показват до каква степен туморът се е разпространил. За идентифициране на стадия на злокачествено новообразувание се вземат предвид наличието на метастази в други органи, увреждане на лимфните възли и големината на тумора. Ракът се класифицира, както следва:

 • Етап 0 - границите на неоплазмата остават в началото на тумора. С навременното откриване и навременното започване на лечението прогнозата е положителна.
 • 1 - появява се голям туморен възел без метастази и увреждане на лимфните възли. Пациентът може да се подобри с подходяща терапия.
 • 2 - туморът расте в съседни тъкани. Прогнозата се определя в зависимост от местоположението и хистологичните особености на неоплазмата. Повечето от пациентите са излекувани от болестта.
 • 3 - протича процесът на метастазиране. Раковите клетки се делят и пътуват в тялото с притока на кръв и лимфа. Лекарите могат да излекуват само единични случаи на заболяването.
 • 4 е най-трудното. Тумор в стадий 4 рак нахлува в много органи и има метастази в лимфните възли. Невъзможно е да се премахнат неоплазмите чрез операция. Пациентите не могат да бъдат излекувани, приемлива е само поддържаща терапия.

Продължителността на живота на пациенти с рак е ограничен брой месеци или няколко години. До голяма степен зависи от вида на тумора, психологическото настроение на пациента и неговите роднини, компетентни грижи.

Признаци на заболяване

Симптомите на рак на етап 4 включват:

 • постоянна умора, която не изчезва след почивка;
 • постоянни болезнени усещания;
 • отслабване;
 • блед цвят на кожата;
 • появата на уплътнения в тъканите;
 • постоянно повишена телесна температура;
 • нарушения във функционирането на червата или пикочния мехур;
 • необичайно кървене от пикочния мехур, ректума, влагалището, устната кухина;
 • постоянна кашлица, промяна на гласа.

Въпреки тези симптоми, не трябва да спирате борбата с болестта. С правилното лечение, дори при рак на етап 4, все още има надежда за удължаване на живота.

Диагностициране на заболяването

В напреднали случаи е необходимо задълбочено изследване, за да се установи наличието и местоположението на метастази. За целта използвайте всички налични съвременни диагностични методи, които ви позволяват да определите къде е ракът, вида на злокачествения тумор и степента на увреждане на близките органи. Повечето от информацията могат да бъдат получени чрез:

 • палпация на тумора;
 • кръвен тест за туморни маркери;
 • компютърна томография;
 • ултразвукова процедура;
 • позитронно-емисионна томография;
 • сцинтиграфия;
 • магнитен резонанс;
 • ендоскопия;
 • лапароскопия;
 • анализ на биопсия.

Лабораторните методи за изследване на биоматериали позволяват да се определи чувствителността на туморните клетки към лекарства, които ще се използват в терапията.

Характеристики на четвъртия етап и продължителността на живота

Специфичността се крие в прогресивното развитие на рака и появата на метастази в отдалечени органи: кости, мозък, черен дроб, бели дробове и лимфна система. Характеристики на развитието на рак на етап 4 с увреждане на различни органи:

 • Рак на маточната шийка. Туморът се разпространява извън таза, метастазите проникват в пикочния мехур и ректума. Само 15% от всички случаи живеят около пет години.
 • Простата. Туморът от семенните везикули прониква в ректума, лимфните възли, засяга костната тъкан, а отдалечените метастази покриват черния дроб и белите дробове. За лечение се използва лъчева и хормонална терапия в комплекс. Колко дълго живеят пациенти с рак на етап 4 със заболяване на простатата? Хирургичното лечение удължава живота на пациента от една до три години. Човешкият оптимизъм до голяма степен допринася за увеличаване на продължителността на живота. Стресът и вълнението, напротив, влошават състоянието на пациента.
 • Рак на черния дроб. В последния стадий на заболяването се наблюдава най-ниската степен на преживяемост, само при няколко пациенти продължителността на живота е до 5 години.
 • Онкология на гърдата. Ракът на етап 4 с метастази в белите дробове, бронхите, отдалечените органи (черен дроб, стомах) и увреждане на близките лимфни възли (ключични и аксиларни) се лекува с лъчева и химиотерапия. Продължителността на живота зависи от възрастта на пациента и индивидуалния подбор на лекарства. Животът с тази диагноза продължава до пет или повече години при 15% от жените.
 • Рак на дебелото черво. Когато раковите клетки метастазират в други органи, лечението не дава положителни резултати. Само 8 до 15% от пациентите могат да живеят пет години.

Колко живеят с рак на етап 4? Продължителността на живота с такава диагноза зависи от засегнатия орган и вида на рака. Това обикновено е кратък период от няколко седмици до една година. В изключителни случаи пациентите с последен стадий на рак живеят пет или повече години.

Традиционни лечения

Ракът от четвърта степен е труден за лечение, тъй като вече е започнал необратим процес. Пациентите се опитват да използват всякакви методи за изцеление, включително с традиционната медицина. Експертите смятат, че трябва да се прилагат следните традиционни методи:

 • Имунотерапия - спомага за повишаване на защитните сили на организма срещу неконтролираното разпространение на патогенни клетки. Методът е добър, защото не предизвиква странични реакции и не нарушава целостта на здравите тъкани. Лекарствата се подбират индивидуално за всеки пациент. Липса на лечение - продължителна терапия.
 • Лъчевата терапия се счита за ефективен начин за елиминиране на ракови клетки от стадий 4 с метастази. При лечение с този метод настъпва пълно унищожаване на злокачествени клетки, което води до намаляване на размера на тумора. За засегнатите кости се използва облъчване с протонен лъч. По време на лечението обаче здравите клетки също се унищожават заедно с раковите..
 • Химиотерапията се използва за намаляване на растежа на злокачествени новообразувания. Те могат да предписват няколко курса на терапия, като използват различни лекарства за повишаване на ефективността. Този метод се използва най-често при пациенти с напреднал рак..

Съвременни методи на терапия

С развитието на съвременната онкология се появяват нови методи за лечение на рак в стадий IV. Лекарите използват успешно:

 • Неутронна терапия - лъчението се извършва с помощта на неутрони. Те проникват дълбоко в увредените тъкани и ги освобождават от токсични вещества.
 • Хемоемболизация - кръвоснабдяването на тумора е прекъснато. В него се инжектира специално лекарство, което унищожава раковите клетки.

Схемата на лечение за пациенти се избира индивидуално, в зависимост от локализацията на злокачественото новообразувание и метастазите. Най-ефективното лечение се счита за комплексно, когато туморът е засегнат на имунно, химическо и физическо ниво..

Етап 4 рак на белия дроб. Симптоми

Болестта е необратима и не се повлиява от лечението. Злокачествените клетки се разпространяват в тялото, засягайки здрави тъкани, органи и лимфни възли, образувайки метастази в костната тъкан, мозъка, бъбреците и черния дроб. Скоростта на разпространение на заболяването зависи от вида на тумора и има следните симптоми:

 • Кашлицата се появява при атаки, има истеричен характер с отделянето на храчки. При пациенти, страдащи от периферна форма, този симптом може да липсва..
 • Болката в гърдите става интензивна в областта на засегнатия бял дроб поради проникването на тумора в съседни тъкани, самата белодробна тъкан не е снабдена с рецептори за болка. Особено силни болезнени усещания са в периферната форма на тумора.
 • Хемоптизата започва поради увреждане на стените на бронхите и кръвоносните съдове. Отначало се появяват ивици кръв с храчки, след това отделянето става желеобразно в пурпурен оттенък, може да има гной.
 • Задухът се появява в резултат на развитието на ангина пекторис и нарушения на сърдечния ритъм.
 • Лошо храносмилане се дължи на метастатични лезии на хранопровода и червата.

Колко дълго живеете с рак на белия дроб в етап 4? В последния стадий на рак на белия дроб са възможни животозастрашаващи ситуации: кървене от дихателните пътища, пневмоторакс, синдром на куха вена, жълтеница. Такива усложнения са особено опасни за възрастните хора. Ракът се развива много бързо и е фатален при пациенти, които не използват непрекъсната терапия. Средно броят на пациентите, които са живели в продължение на пет години с тази диагноза, варира от 5 до 15%.

Краен стадий на лечение на рак на белия дроб

Не се говори за пълно излекуване. Пациентите с рак на белия дроб от етап 4 живеят с терапия, насочена към намаляване на симптомите и поддържане на пациента жив. Лекарите помагат на пациента да се справи със сърдечна недостатъчност, плеврит, пневмония, безболезнено отстранява излишната течност, натрупваща се в белите дробове. Освен това се извършва имунна, хормонална, лъчева и химиотерапия. В израелските клиники широко се използва химиотерапия с лекарството "Avastin" и те твърдят, че този метод дава възможност да се контролира растежа на тумора и увеличава степента на преживяемост на пациентите. Колко дълго може да живее човек с рак на белия дроб в стадий 4? Този въпрос често се задава от самия пациент, както и от неговите роднини. Прогнозата е разочароваща, само някои пациенти живеят в продължение на 5 години, останалите умират много по-рано. Често, уморени от мъките, хората спират да се борят за живот и се предават на болести.

Напреднал рак на панкреаса

Такава диагноза се поставя, когато туморът нараства до значителни размери, поникването му в съседни органи, увреждане на лимфните възли и разпространението на тумора в отдалечени органи. Пълното възстановяване става невъзможно в резултат на дисфункция на панкреаса и органите, които са засегнати от злокачествени новообразувания. Най-често заболяването се открива при хора след шейсет години. Метастази на етап 4 при рак на панкреаса се откриват в бъбреците, белите дробове, костите и черния дроб. Един пациент може да има няколко вида рак в тялото.

Развитието на болестта се случва в продължение на няколко години, а в някои случаи процесът протича бързо от 6 до 12 месеца. Най-застрашени са хората с диабет, които ядат мазни храни, работят в опасни химически заводи, подлагат се на стомашна операция и злоупотребяват с тютюнопушенето. Според статистиката мъжете боледуват по-често от жените. Симптомите на рак на панкреаса в стадий 4, съставен от секреторни клетки, които произвеждат ензими за храносмилане, са както следва:

 • Настъпва интоксикация на тялото. Пациентът чувства силна слабост, губи апетит, теглото намалява, телесната температура се повишава периодично.
 • Силна болка присъства постоянно, увеличава се с промяна в положението на тялото, дава в гърдите, раменния пояс, ръцете, долната част на гърба.
 • Неизправност на храносмилателната система. Увеличаването на тумора води до изстискване на перитонеалните органи; няма достатъчно ензими за смилане на храната. Това води до подуване на корема, колики, гадене и повръщане. Лошото храносмилане води до анемия и недостиг на витамини.
 • Слезката е увеличена.
 • Черният дроб е нарушен, появява се пожълтяване на кожата и лигавиците.
 • Появява се тромбофлебит.
 • Тежка кашлица с кървави храчки.

Пациент с тежка слабост е в леглото през цялото време. Той става раздразнителен, агресивен, не спи добре, изпада в депресия.

Лечение на напреднал рак на панкреаса и прогноза

Курсът на терапия е насочен към поддържане на състоянието на пациента и неговата цел е:

 • облекчаване на здравословното състояние, намаляване на болезнените усещания;
 • подобряват храносмилането;
 • предотвратяват образуването на нови метастази.

За лечение се използват следните методи:

 • Хирургично - използва се само за възстановяване на проходимостта на жлъчния канал и червата, премахване на риска от кървене.
 • Химиотерапия - употребата на лекарства от цитостатичната група леко удължава живота на пациента.
 • Радиация - при излагане на силно активно рентгеново лъчение раковите клетки умират, което леко стабилизира техния растеж.
 • Лъчетерапия.
 • Лечение на симптоми на болестта за облекчаване на болката с помощта на болкоуспокояващи.

При рака 4 с метастази колко време могат да живеят пациентите? Това зависи от:

 • успехът на лечението - реакцията на организма към химиотерапевтични лекарства;
 • тежестта на интоксикация на тялото;
 • броят на метастазите;
 • правилна грижа;
 • настроението на пациента.

Според медицинската статистика при интензивно лечение степента на оцеляване за повече от година е само 5%. Средно хората с това заболяване живеят от няколко месеца до шест месеца..

Етап 4 симптоми на рак на стомаха

На този етап от заболяването злокачественият тумор засяга не само стомаха, но и прониква в перитонеума, големите съдове, яйчниците, черния дроб, белите дробове, панкреаса. Болестта се характеризира със следните симптоми:

 • болка в корема;
 • загуба на апетит, бързо настъпване на насищане;
 • лошо храносмилане: гадене, кърваво повръщане, киселини, тъмни течни изпражнения;
 • чревна обструкция, запек;
 • уголемяване и болезненост на лимфните възли;
 • изчерпване на тялото.

С появата на метастази в черния дроб и предната коремна стена обемът на корема се увеличава, появява се обструктивна жълтеница. Понякога в резултат на жизнената активност на туморните клетки настъпва тежка интоксикация на тялото..

Лечение и прогноза за рак на стомаха в късен стадий

За лечение на рак на стомаха 4 етап се извършват следните дейности:

 • Хирургичната интервенция на този етап от заболяването има поддържащ характер: елиминира се чревната непроходимост, може да се инсталира метална тръба за преместване на храната, образува се гастростомична тръба за хранене.
 • Химиотерапията може да помогне за намаляване на болката и подобряване на качеството на живот. Често се провежда заедно с радиация.
 • Лекарствата се използват за облекчаване на симптомите на заболяването.
 • Имунотерапията не се използва във всички клиники поради високата цена.

Колко дълго може да живее човек с последен стадий на рак на стомаха, зависи от индивидуалните характеристики на организма на всеки пациент. Отбелязва се такъв модел: младите хора, при които разделянето на раковите клетки се случва бързо, живеят по-малко от пациентите в напреднала и старческа възраст. Средно петгодишната преживяемост е 15-20%.

Заключение

Ракът на последния етап е необратим процес. По това време в тялото възниква неконтролирана пролиферация на туморни клетки, увреждат се здрави съседни тъкани и органи, както и тези, разположени далеч от локализацията на първоначалния фокус. Пациентът може да не изпитва никакви симптоми на заболяването, докато злокачественият тумор не достигне четвъртия етап.

Това се счита за една от основните причини за късното диагностициране на рака. Пациентите с рак на етап 4 (снимка по-горе), при благоприятни условия, могат да живеят до пет години, някои живеят по-дълго. По-точна прогноза дава лекуващият лекар. Той винаги ще намери начин да подкрепи пациента, за да го облекчи от болезнени симптоми и да удължи живота му..