Диагностика и лечение на рак на ректума в болница Юсупов

Карцином

Ракът на ректума е злокачествено новообразувание, свързано с повишен риск от локален рецидив. Голямата сложност се обяснява със сложните анатомични характеристики на ректума:

 • Ограничение на костните структури на таза;
 • Местоположение близо до мускулите на тазовото дъно и други органи;
 • Наличието на анален сфинктер, няколко нива на кръвоснабдяване и изтичане на лимфа в различни посоки.

Влошава прогнозата след лечение на заболяването..

Лекарите от болница Юсупов диагностицират рак на ректума, ранни метастази и рецидиви, използвайки най-новото оборудване от водещите световни производители. Онкологичните хирурзи извършват радикални операции, резецират тумора в здравите тъкани.

След операцията се предписват най-новите химиотерапевтични лекарства, които унищожават раковите клетки. Основният фокус и пътищата на метастази се облъчват с помощта на съвременни апарати за лъчетерапия. Всичко това в комбинация може да подобри прогнозата за преживяемост след операция за рак на ректума етапи 2,3 и 4.

Особености на лечението на рак на ректума

Лекарите в болница Юсупов осигуряват мултидисциплинарно лечение на рак на ректума. Извършва се радикално или локално лечение, извършват се операции за запазване на сфинктера или коремно-перинеална екстирпация на ректума от отворен достъп или лапароскопски. За прогнозата на заболяването са важни следните фактори:

 • Опитът на хирурга;
 • Хирургична техника;
 • Оценка на разпространението на тумора в предоперативния етап.

Хирурзите на болница Юсупов имат богат опит в извършването на хирургически интервенции на ректума, майсторски извършват всички операции, разработени днес. Преди началото на хирургичното лечение се извършва цялостен преглед на пациента. Включва анализ на оплакванията и анамнеза за развитието на заболяването, дигитално изследване на ректума, сигмоидоскопия. За определяне на регионални и отдалечени метастази се извършват ултразвук, компютърно и магнитно резонансно изображение.

Съгласно препоръките на Националния институт по рака се извършва предоперативна или следоперативна лъчетерапия, главно в комбинация с химиотерапия. Той подобрява локалния туморен контрол, въпреки че не винаги увеличава общата преживяемост при рак на ректума.

За да се подобри прогнозата за преживяемост при рак на ректума в болница Юсупов, по време на операцията се определя проксималната граница на ректума (мястото на сливане в сянка). Ендоскопското определяне е най-важно за предписване на неоадювантна терапия, ако туморът е разположен на 15 см над ръба на аналния канал според белезите на ригидния ректоскоп.

Класификация на рак на ректума tnm

В Русия е приета TNM класификацията на ректалния рак. Има 4 стадия на рак на ректума.

Критерият Т означава „тумор“. Tx се установява, когато няма достатъчно данни за оценка на първичния тумор. Tis е преинвазивен карцином. При Т1 туморът се разпространява в субмукозния слой на чревната стена. Т2 означава, че неоплазмата се разпространява до мускулния слой на ректума и не нахлува в стената му. Ако туморът нахлуе във всички слоеве на чревната стена и се разпространи в мастната тъкан, без да засяга съседни органи, онколозите използват обозначението Т3. За новообразувания, разположени в горната ампуларна част на ректума и ректосигмоидните части на дебелото черво (покрити с перитонеума), символът Т3 характеризира разпространението на рака в субсерозния слой. Не покълва серозната мембрана.

На стадия Т4 неоплазмата расте в околните органи и тъкани или в серозната мембрана, когато е локализирана в горната ампуларна част на ректума и ректосигмоидните части на дебелото черво (покрита с перитонеума). T4a означава инвазията на висцералния перитонеум, T4b - покълване в други органи.

Критерий N - лимфен възел. Nx предполага, че няма достатъчно данни за оценка на регионалните лимфни възли. Ако няма регионално засягане на лимфните възли, състоянието се обозначава с N0. При N1 има метастази в 1-3 регионални лимфни възли:

 • N1a - в един регионален лимфен възел;
 • N1b - в два или три лимфни възла;
 • N1c - има дисеминати в мезентерията, без да се засягат регионалните лимфни възли;
 • N2 - метастази в повече от три регионални лимфни възли;
 • N2a - засегнати са 4-6 лимфни възли;
 • N2b - метастази в седем или повече лимфни възли.

Критерий М показва наличието на метастази:

 • МО - няма признаци на отдалечени метастази;
 • М1 - има отдалечени метастази;
 • M1a - наличие на отдалечени метастази в един орган;
 • M1b - отдалечени метастази присъстват в повече от един орган или в перитонеума.

Ракът на ректума на нулев етап е установен в случая на Tis, N0, M0. Първият етап се определя като T, N0, M0. На етап IIA ситуацията изглежда като T3, N0, M0, IIB –T4a, N0, M0, IIC - T4b, N0, M0. Ректален рак 3 етап има 3 варианта на курс:

 • IIIA - T1 - T2, N1 / N1c M0 или T1 N2a M0;
 • IIIB –Т3 - Т4а N1 / N1с, M0, Т2 - Т3 N2а M0 или Т1 - Т2 N2b M0;
 • ILC - T4a N2a M0, T3 - T4a N2b M0 или T4b, N1 - N2, M0.

Диагнозата "рак на ректума степен 4" се установява за всеки размер на тумора, независимо от броя на засегнатите лимфни възли при наличие на отдалечени метастази. За адекватно стадиране на тумора в болница Юсупов се изследват поне 12-15 лимфни възли в отстранения образец, но по-малък брой след облъчване.

Симптоми на рак на ректума

В началния стадий на заболяването ракът на ректума протича безсимптомно. Открива се по време на рутинен преглед. Най-честите признаци на рак на ректума са следните:

 • Примеси на кръв в изпражненията;
 • Промени в честотата, консистенцията и формата на изпражненията;
 • Запек, редуващ се с диария;
 • Болка в корема;
 • Тенезъм (постоянна, режеща, дърпаща, пареща болка в областта на ректума, без отделяне на изпражнения).

Болката в ректума на тазовата кухина е страшен симптом. На късен етап от развитието на рак на ректума възникват усложнения:

 • Масивно кървене;
 • Обструкция на дебелото черво;
 • Перфорация;
 • Кълняемост в други органи;
 • Образуване на ректовагинална, ректална или ректоваскуларна фистула.

Лимфоваскуларната инвазия, периневралната инвазия, наличието на туморни отлагания извън лимфните възли са отрицателни прогностични фактори. При стадий 4 на ректалния рак, продължителността на живота е малка.

Прогноза за оцеляване на рак на ректума

Определянето на стадия на ректалния рак е от първостепенно значение за развитието на индикациите за операция, тъй като няма по-добър начин за лечение. При локализираните тумори вероятността за излекуване е по-висока. Участието на регионалните лимфни възли в патологичния процес рязко намалява благоприятната прогноза. Размерът на неоплазмата и дълбочината на нейното покълване са важни показатели. Някои фактори са взаимосвързани: колкото по-голям е туморът, толкова по-голям е рискът от метастази в регионалните лимфни възли.

Ако се открие рак на ректума от първия етап или етап IIA, вероятността за пълно излекуване е 90%. В етап II Б прогнозата за петгодишна преживяемост се влошава до 70%. Ако се диагностицира рак на ректума в стадий 3, 50% от пациентите са излекувани. Дори при наличие на тумор от четвъртия етап, от 10% до 20% от пациентите имат шанс да бъдат излекувани. Ако се образуват вторични лезии в белите дробове или костите, прогнозата ще бъде изключително лоша. Ректалният рак обикновено се разпространява първо в лимфните възли, а след това и в черния дроб. Ако се открие единична метастаза в черния дроб, тя се отстранява хирургично. Когато пациентът има силно диференциран ректален аденокарцином, прогнозата е оптимистична.

Лечение на рак на ректума

Когато диагнозата и стадийът на рак на ректума не се съмняват, професори и лекари от най-висока категория на заседание на експертен съвет решават тактиката на лечение. Използват се хирургично лечение, облъчване на новообразувания преди и след операцията. Химиотерапията се провежда в съответствие с международно приетите стандарти.

Всички най-модерни методи за лечение на рак на ректума са достъпни за пациентите на болница Юсупов, включително такива като коремно-перинеална екстирпация на ректума чрез лапаротомия или лапароскопски метод, колостомия, хирургично отстраняване на метастази в черния дроб.

Коремна перинеална ректална екстирпация се извършва под обща анестезия. Първо, онкологът извършва дисекция на предната коремна стена и отрязва сигмоидното дебело черво на 10-15 см над неоплазмата. След това низходящият участък на сигмоидното дебело черво се извежда и зашива към коремната стена, образувайки колостома за последващо отстраняване на изпражненията.

След това зашива раната и осъществява достъп през перинеума. Първо се прави кръгов разрез около ануса, след което се отстраняват ректума и околната тъкан. Перинеумът е плътно зашит. Прогнозата за 5-годишна преживяемост след операцията е добра..

Колостомията е операция, при която се образува специална дупка, наречена колостомия. Чрез него фекалиите се отстраняват от тялото. Операцията се извършва след отстраняване на ректума. Ако е необходимо, се извършва ректална пластика. Операциите се извършват (в по-голямата част от случаите) по нискотравматичен лапароскопски метод.

Палиативни резекции се извършват при наличие на отдалечени метастази на рака. Те помагат за предотвратяване на усложнения като кървене от разпадащ се тумор, силен синдром на болка, зловонен, дразнещ чревен секрет в следоперативния период. Това подобрява качеството на живот на пациенти с напреднал рак..

Химиотерапията е едно от комбинираните лечения за рак на ректума. Пациентите се подлагат на адювантна (допълнителна) химиотерапия след операция, ако туморът има регионални лимфни възли. Имуномодулиращата терапия се състои в предписване на цитостатик и имуномодулатор на пациенти след хирургично лечение при липса на метастази в регионалните лимфни възли.

Лъчевата терапия се използва като предоперативно лечение на рак на ректума (за намаляване на стадирането на рака). Радиация се дава след операция за намаляване на честотата на рецидиви. Радиотерапията се използва като основно лечение на локално напреднал, неоперабилен рак на ректума.

Специалистите на контактния център ще ви предоставят пълна информация за диагностиката и лечението на този вид рак. Обадете се на болница Юсупов, клиниката работи ежедневно и денонощно. Ще бъдете записани за консултация с онколог в удобно за вас време.

Рак на ректума - прогнози за оцеляване

Напоследък се наблюдава влошаване на ситуацията по отношение на рака на ректума, особено напрегнатата ситуация в индустриалните градове, тъй като в тях живеят над 60% от пациентите. Това е свързано с промени в начина на живот, хранителните навици и условията на околната среда..

Прогнози за оцеляване и заболеваемост

Според статистиката в света ежегодно се регистрират над 1 милион пациенти с рак на ректума, от които над 600 000 умират.В повечето случаи патологията засяга хора над 40-годишна възраст, но има тенденция към подмладяване на болестта. Ракът на ректума се среща приблизително по същия начин при мъжете и жените. Делът на заболяването сред всички злокачествени новообразувания е 10%.

Според различни източници ракът на ректума заема една от основните позиции сред онкологичните заболявания. През последните години в структурата на заболеваемостта тя се е преместила от 6-то място на 3. През 2014 г. в Русия са регистрирани 25 230 първични пациенти с тази диагноза, докато в края на годината са регистрирани приблизително 143 200 пациенти. От тях 50% са живели повече от 5 години след поставяне на диагнозата, но около 24,9% са починали в рамките на една година.

Разпространението на болестта в различни страни

Честота на 100 000 население

Въз основа на наблюденията на учените се наблюдава увеличаване на честотата на рак на ректума, особено в развитите страни. Те стигнаха до заключението, че колкото по-високо е нивото на благосъстояние и икономическо развитие, толкова по-висок е рискът от развитие на тумор. Преди около век честотата на заболеваемост в Япония беше много ниска; това се дължи на факта, че населението на тази страна има висока хранителна култура и внимателно следи здравето си. През последните тридесет години честотата на ректалния рак в Япония се увеличи значително, което не е свързано с промяна в начина на живот на местните жители, а с бомбардировките в Хирошима и Нагасаки през 1945 г..

Преживяемост на рак на ректума и прогноза на етапа

Етапите на рак на ректума и прогнозата за оцеляване са взаимосвързани понятия. Има 4 етапа на туморния процес, в зависимост от размера на новообразуването и степента на неговото разпространение.

На етап 1 се открива малък тумор, той се намира в лигавицата. Прогнозата за петгодишна преживяемост на този етап е доста висока и след процедурите за лечение е равна на 93%. Като правило се извършва хирургично изрязване на неоплазмата и малко количество тъкан около нея.

Етап 2 се характеризира с увреждане на мускулния слой на червата и увеличаване на размера на тумора, но лимфните възли на този етап не участват в процеса. Терапевтичните мерки предполагат операция и химиотерапия, петгодишната преживяемост достига 75%.

Етап 3 означава разпространение на рака по цялата чревна стена, туморът го заобикаля и дава метастази в отдалечени лимфни възли. Според броя на засегнатите лимфни възли се различават етапи IIIA, IIIB и IIIC. Лечението се състои от радикална хирургия, лъчева и химиотерапия. Петгодишната преживяемост е 45%. Колкото по-малко засегнати лимфни възли, толкова по-добра е прогнозата.

На етап 4 ракът се разпространява извън ректума и засяга околните органи и тъкани, а също така дава отдалечени метастази. На този етап се извършват сложни медицински процедури, петгодишната преживяемост е не повече от 6%.

В развитите страни регистрацията на пациенти с такава диагноза се води дълго време, но в Русия информацията се събира едва от 1990 г., така че няма достатъчно данни. Средно прогнозата за оцеляване при рак на ректума достига 48%; след радикална операция този показател варира от 35 до 75%. Успехът на лечението зависи не само от етапа на процеса, но и от обема на манипулацията, тежестта, броя на метастазите и квалификацията на хирурга..

Метастазите в регионалните лимфни възли намаляват степента на преживяемост до 25-40%. Развитието на съвременни методи за лечение и диагностика не повлия на показателите; те остават непроменени в продължение на много десетилетия. Това е свързано с висок риск от рецидив, който се появява в 38% от случаите, както и късно откриване на злокачествено новообразувание..

Делът на пациентите в общия брой първични пациенти с рак на ректума в зависимост от етапа на процеса за 2004-2014 г.:

Дял на пациентите в%

Влияние на различни фактори върху прогнозите за оцеляване

Прогнозите за рак на ректума се определят не само от етапа на патологичния процес, но и от размера на тумора и неговата локализация. Ако ракът на ректума се намира само в повърхностния слой на лигавицата, тогава 85% от пациентите имат шанс за успешно възстановяване. Поражението на мускулния слой намалява показателя до 67%, ситуацията се влошава, когато серозната мембрана (перитонеум) е повредена, в този случай положителен резултат може да бъде постигнат в 49% от случаите.

Един от важните прогностични фактори е обемът на операцията, или по-скоро нивото на резекция. Изрязването на засегнатия сегмент на минимално разстояние от здрава тъкан намалява шансовете за положителен резултат и води до многократна операция. Петгодишната преживяемост в този случай достига 55%. Широката резекция подобрява производителността и постига 5-годишна степен на оцеляване от 70%.

Ефективността на терапевтичните мерки също се влияе от възрастта на пациента и състоянието му. Разбира се, в повечето случаи ракът на ректума се регистрира на възраст 40-45 години, но може да се появи на всяка възраст. Петгодишната преживяемост на хората над 45 години е доста висока, това се дължи на структурните особености на лимфните и кръвоносните съдове през този период: те са тънки, тесни и има малко от тях. Следователно раковите клетки се разпространяват по-бавно в тялото. При младите хора всичко е подредено по различен начин, до 30-годишна възраст, дисталната част на дебелото черво е заобиколена от развита съдова мрежа, следователно те имат ранни метастази и намалена степен на оцеляване.

Във всеки случай сложните терапевтични мерки не могат да дадат 100% гаранция за успех. При повечето пациенти се наблюдават рецидиви (80%). Особено често те се развиват през първите 2 години след операцията, поради което е необходимо динамично наблюдение на състоянието на пациента, тъй като навременното откриване на повтарящ се тумор подобрява ефективността на процедурите с 35%.

Влияние на рисковите фактори върху вероятността от развитие на рак на ректума

Никой не може да посочи точните причини за рак на ректума, но въпреки това, експертите са идентифицирали рискови фактори, които допринасят за неговото формиране:

Предракови заболявания: Има няколко вида предракови състояния, които могат да се развият в злокачествен тумор. Важна роля играят полипите, които се откриват при 50% от хората над 75 години и при 25% на възраст 50 години. Навременното им откриване и отстраняване значително намалява риска от развитие на тумор;

Генетично предразположение: пациентите с обременена фамилна анамнеза имат 5-6 пъти по-висок риск от рак на ректума. Около 5% от всички случаи на тумор са причинени от мутация в генетичния материал;

Особености на храненето: увеличаването на честотата на ректален рак в развитите страни накара учените да идентифицират причините за това явление. Те открили, че хората със затлъстяване и тези, които предпочитат месо и пържени храни, са по-склонни да развият подуване. В същото време растителната храна значително намалява риска от рак (40-50 пъти);

Възраст: повече от 90% от пациентите с рак на ректума са на възраст над 50 години;

Захарен диабет: патологията увеличава риска от тумор с 30-40%;

Пушенето: този лош навик причинява развитието на различни злокачествени новообразувания, включително 30-40 пъти увеличава вероятността от рак на ректума. Около 12% от смъртните случаи са свързани с тютюнопушенето;

Хронични възпалителни заболявания на храносмилателната система: дългосрочната възпалителна патология влияе неблагоприятно на метаболитните процеси и увеличава скоростта и честотата на образуване на новообразувания с до 50%.

Прогнози за оцеляване и мерки за лечение

Оцеляването при рак на ректума зависи от комплекса терапевтични мерки. Основният метод за лечение на тази неоплазма е хирургическа намеса. Според данни за 2014 г. 53% от пациентите (14184) са подложени на радикално хирургично лечение. Комбинираното лечение е използвано само при 41%. За да се проучи ефективността на извършените процедури, пациентите бяха прегледани след радикална операция и проследявани дълго време. В 53% от случаите са били подложени на щадящи сфинктери интервенции, в 42% - ректална екстирпация.

След хистологично изследване на получения материал лекарите доказаха, че 96% от пациентите имат аденокарцином. В повечето случаи (51,5%) преобладава екзофитният растеж (вътре в чревната кухина), в 12,5% - ендофитен (дълбоко в тъканите), в 36% - смесен. Метастази са открити при 36% от пациентите.

Всички изследвани пациенти бяха разделени на 3 групи:

1. Пациенти след класическа радикална операция (35,2%);

2. Пациенти след продължителни операции и лимфаденектомия (44,5%);

3. Пациенти с предшестваща лъчетерапия преди операция (20,3%).

Усложненията след лечението бяха еднакво чести във всички проучвани групи: съответно 20%, 23% и 25%. Смъртността е 3,5%, като перитонитът е основната причина за трагичния изход (58%).

Голям проблем за хирурзите е локално напредналият вид рак на ректума, който засяга околните тъкани и органи. Този тип се диагностицира в 40-50% от случаите, 30% от тях се подлагат на радикални операции, представляващи частично или пълно отстраняване на увредени органи (матка, пикочен мехур, дебело черво, черен дроб и др.). В същото време след резекция на засегнатите органи се наблюдават следоперативни усложнения в 33% от случаите поради гнойно-възпалителни процеси, при пълно отстраняване на конгломерата (изкормване), нежеланите реакции се регистрират в 50%. Последният тип операция предполага труден период на рехабилитация, който пряко влияе върху продължителността на живота на пациентите: петгодишната преживяемост е била 30,6%.

Многобройни проучвания показват, че 55% от пациентите имат чернодробни метастази след операция. Те могат да засегнат цялата чернодробна тъкан (65%), един от лобовете (24,5%) или един сегмент (10,4%). Ако те бъдат отстранени навреме, тогава може да се постигне 5-годишна преживяемост при 30-43% от пациентите. Поради това много често се извършва едновременно отстраняване не само на първичния патологичен фокус, но и на чернодробна резекция.

Прогноза за рак на ректума на етап 2

Благодарим Ви, ще Ви се обадим до 1 час по време на работното време
(от 8 до 21 московско време).

Настоящото потребителско споразумение е публичен документ на администратора на сайта www.puchkovk.ru (наричан по-долу Администратор) и определя процедурата за използване от посетителите (наричани по-нататък Посетител) на сайта www.puchkovk.ru, принадлежащи на Администратора, и обработката, съхранението и другото използване на информацията, получена от Администратора от Посетител на уебсайта на администратора. Администраторът на сайта може да промени това Споразумение с потребителя по всяко време, без да уведоми посетителя на сайта.

 • Посетителят на сайта, оставяйки всякаква информация, свързана пряко или косвено на конкретно или идентифициращо се лице (по-нататък - Лични данни), потвърждава, че е прочел това Потребителско споразумение и е съгласен с него.
 • По отношение на всички предоставени Лични данни, Посетителят дава пълно съгласие на Администратора за тяхната обработка.
 • Администраторът на сайта гарантира на Посетителя, че обработката и съхраняването на получените Лични данни на Посетителя ще се извършват в съответствие с разпоредбите на Федералния закон от 27 юни 2006 г. № 152-FZ "За личните данни".
 • Посетителят на сайта разбира и се съгласява, че е забранено да предоставя на Администратора всякаква информация, която няма нищо общо с целите на сайта. Такава информация може да бъде информация относно здравословното състояние, интимния живот, националността, религията, политическите, философските и други убеждения на Посетителя, както и информация, която е търговска, банкова и други тайни на Посетителя.
 • Администраторът гарантира на Посетителя, че използва Личните данни, получени от Посетителя, единствено за цели, ограничени до маркетингови, рекламни, информационни цели на Администратора, както и за анализ и проучване на Посетителите на Сайта, както и за да му предостави стоки и услуги, намиращи се директно, или не, на уебсайта на администратора.
 • Посетителят в съответствие с част 1 на чл. 18 от Федералния закон "За рекламата" дава съгласието на Администратора да получава рекламни съобщения, използвайки посочената информация за контакт.
 • Посетителят е единствено отговорен за нарушаване на закона при използване на уебсайта на Администратора.
 • Администраторът не носи никаква отговорност в случай на нарушение на закона от Посетителя, включително, не гарантира, че съдържанието на сайта отговаря на целите на Посетителя на сайта.
 • Посетителят на сайта носи пълна отговорност, ако правата и законните интереси на трети страни са били нарушени при използване на сайта на Администратора от Посетителя.
 • Администраторът има право да забрани използването на сайта от Посетителя, ако има правно основание.

Ректален рак 2 етап: инвазивен карцином

Започващ растеж. Ректален рак на етап 2 е прогресията на първоначалната форма на карцином: туморът расте през всички слоеве на чревната стена и се превръща в реална заплаха за живота на пациента.

Туморът започва да расте през цялата чревна стена

Рак на ректума 2 стадий

Въпреки че карциномът е с малки размери, рискът за здравето и живота се увеличава драстично. Ректален рак на етап 2 принадлежи към относително благоприятна форма на онкологията, но е важно да се разбере, че след като туморът напусне чревната лигавица, вероятността за бърз растеж и метастатично разпространение се увеличава. В процеса на диагностика винаги се извършва етапиране, в което се разграничават 2 подетапа:

 • T3aN0Mo - покълване в подсерозния слой на червата на дълбочина по-малка от 1 mm;
 • T3bN0M0 - инвазия до 5 mm;
 • T3cN0M0 - проникване в серозната мембрана на ректалния канал на дълбочина 15 mm;
 • T3dN0M0 - височина над 15 мм.
 • T4N0M0 - инвазивен растеж в съседни тъкани и органи.

Най-важното е, че ректалният стадий 2 все още не се е разпространил в отдалечени тъкани, ограничени до стената на аналния канал. Но това е временно: ако се даде шанс на карцинома, тогава преминаването към етап 3-4 ще бъде много бързо.

Как да идентифицираме тумор

При повечето пациенти аналният карцином може да бъде открит със стандартен дигитален преглед: при 70% от пациентите туморът се намира на разстояние не повече от 9-10 cm от ректалния сфинктер. Но ракът на ректума в стадий 2 може да бъде малък, така че опитът на лекаря е важен - неопитен специалист може да не забележи наличието на неоплазма по време на ректална палпация. Задължителни проучвания за съмнение за опасно заболяване са:

 • Анализ на изпражненията за окултна кръв (хемокултен тест);
 • Ендоскопски изследвания (аноскопия, сигмоидоскопия, колоноскопия);
 • Рентгенова снимка на червата (иригоскопия);
 • Ултразвуково сканиране с помощта на трансректален сензор;
 • Оценка на нивото на туморни туморни маркери (CEA, CA 19-9).

Важен елемент от диагностичното изследване е вземането на биопсия от туморния фокус. Прогнозата и изборът на метод на лечение зависят от хистологичния тип..

Тактика на лечение и прогноза

Хирургичната намеса е основата за успешна терапия. Ректален тумор на етап 2 предполага наличието на реален риск от рецидив, когато се опитва да извърши органосъхраняваща хирургическа техника, така че лекарят ще предложи радикално отстраняване на аналния канал (критерият за радикалност е резекция на червата на разстояние 12-15 cm над тумора, 2-5 cm отдолу). Изборът на хирургическа техника зависи от следните фактори:

 • Възрастта и общото състояние на пациента;
 • Местоположение на основния фокус на злокачествено новообразувание;
 • Видът на растежа на тумора;
 • Степен на кълняемост в тъканите (етапи).

Комбинираният метод на лечение (лъчева терапия и химиотерапия) след операция на етап 2 не се използва. Лъчева и медикаментозна терапия се използва, ако се открият туморни огнища в лимфните възли или раковите клетки в ръба на ректалните тъкани, отстранени по време на операцията. Прогнозата за 5-годишна преживяемост е не повече от 70%. Тази цифра показва, че аналният карцином на етап 2 е опасен вид злокачествено новообразувание..

Прогноза за рак на червата на етап 2

Ракът на червата може да продължи дълго време без никакви признаци и само на относително късни етапи те се появяват: кръв в изпражненията, запек и коремна болка с различна интензивност. Днес е известно, че повечето злокачествени тумори при това заболяване се развиват от полипи (парчета тъкан, които растат в лумена на червата). Рискът от развитие на злокачествен процес се увеличава с множество големи полипи.

Ракът на дебелото черво стадий 2 се характеризира с туморна инвазия във всички слоеве на червата, т.е.вътрешен, мускулен и външен. Не се разпространява в лимфните възли и други органи. При адекватно лечение петгодишната преживяемост на пациентите е 60 до 85%.

Какви са симптомите на това онкологично заболяване?

1) Неспецифични: обща слабост, намалена или пълна загуба на апетит, внезапна загуба на тегло, извращение на обонянието и вкуса, постоянно леко повишена телесна температура (около 37 ° C).

 • актът на дефекация е придружен от отделяне на патологични примеси (слуз, слуз с гной или кръв), в по-късните етапи - с парчета тумор. Често се случва пациентите, страдащи от хронични хемороиди, да не бързат да посетят лекар, тъй като това заболяване също е придружено от кървене. Съвсем лесно е да се разграничи това състояние от злокачествено - при хемороиди кръвта в изпражненията се появява в края на акта на дефекация, при тумор кръвта се смесва с изпражненията (кървенето се отваря в резултат на травма на неоплазмата от изпражнения);
 • „Подобни на лента“ изпражнения;
 • болка, излъчваща перинеума, сакрума, опашната кост и долната част на гърба;
 • чести, болезнени позиви за дефекация;
 • продължителен запек, който е придружен от болезнена тежест и болка в долната част на корема, подуване на корема.

Как се изследват пациенти с тези симптоми?

Рак на дебелото черво стадий 2 може да бъде потвърден, след като пациентът се подложи на определени диагностични изследвания:

 • палпация на ректума;
 • иригоскопия;
 • фиброколоноскопия;
 • Ултразвук (ултразвуково изследване) на малкия таз и коремната кухина;
 • интравенозна урография;
 • CT (компютърна томография) на таза и корема;
 • лапароскопия;
 • кръвен тест за туморни маркери.

Какви методи за лечение се използват?

Отстраняването на засегнатия от тумора орган, тоест хирургичният метод е най-приемливата тактика на лечение в състояние, когато пациентът има рак на червата в стадий 2. Всяко друго лечение е само поддържащо, временно..

При рак на дебелото черво се извършва операция. Ако злокачественият процес има значително разпространение, химиотерапията се предписва след операция.

Комбинираното лечение на рак на ректума е придружено от задължителното използване на предоперативна лъчева терапия. Желателно е то да се извършва на фона на радиосенсибилизиращи фактори. Когато се използва метод като полирадиомодификация, се постигат най-добри резултати от лечението. Полирадиомодификацията дава възможност за извършване на операции за запазване на сфинктера при повечето пациенти дори при ниски локализации на злокачествени новообразувания.

С рак на аналния канал в ранните етапи можете напълно да се справите без операция. Добри резултати от лечението се получават след комбинация от химиотерапия и лъчение.

Каква е общата прогноза?

Директно зависи от стадия на заболяването. При първоначално злокачествено развитие петгодишната преживяемост достига 90%. Ако патологичният процес се е разпространил в лимфните възли, петгодишната преживяемост е по-малка от 50%. Прогнозата е по-лоша за пациенти с рак на ректума. През първите две години след хирургично лечение се откриват до 85% от рецидивите.

Етапи на рак на червата - експерти в областта на гастроентерологията разграничават четири степени на тежест на хода на такъв онкологичен процес. Това обаче включва и предраково състояние.

Три основни фактора ще се различават в зависимост от етапа на прогресиране на заболяването. Те включват:

 • наличието и тежестта на клиничните прояви;
 • режим на лечение;
 • петгодишна прогноза за оцеляване.

Коварността на патологията се крие във факта, че тя може да бъде напълно безсимптомна за дълго време и ако се изразят клинични признаци, те често са неспецифични, тоест те са характерни за широк спектър от заболявания на храносмилателната система.

Трябва да се отбележи, че не само клиничната картина е определящ фактор за степента на развитие на ректалната онкология. Потвърдете предположенията на клиничния лекар и съмненията могат да бъдат инструментални диагностични мерки, които са сходни за всички етапи от протичането на такова заболяване..

Нулева степен

Наричано още предраково състояние, нулевата степен е най-ранният стадий на рак на червата. Характеризира се с факта, че туморът не расте извън най-външния слой на мембраната, без да засяга по-дълбоки структури. Освен това образуването на рак на този етап има незначителен размер, а също така метастазите не са присъщи за него..

Независимо от това, такива характеристики не са основните разлики между предраковото състояние и по-тежките степени на тежест на хода на заболяването, например 4 стадия на рак на червата.

Самият начален етап е различен от останалите, тъй като протича без симптоми. Това е, което причинява проблемите с диагностиката, защото на този фон:

 • няма влошаване на състоянието на пациента;
 • има некритични отклонения в резултатите от лабораторни и инструментални диагностични мерки.

Въпреки това, дори в такива ситуации могат да присъстват такива симптоми с лек израз. Симптоми за това как да идентифицирате предраково състояние:

 • намален апетит;
 • безпричинна слабост;
 • периодично нарушаване на акта на дефекация;
 • леко повишаване на температурата;
 • намалена производителност;
 • повишено отделяне на газове.

Трябва да се отбележи, че такива признаци на рак на червата в ранните стадии са характерни не само за патологиите на стомашно-чревния тракт, но и за широк спектър от заболявания, които засягат други вътрешни органи и системи..

Диагностиката на заболяването на този етап от курса много често се случва напълно случайно. Например, по време на профилактичен ултразвук или MRI сканиране, както и по време на диагностика на съвсем различно заболяване.

Диагнозата може да бъде потвърдена само с биопсия, която ще покаже хистологичната структура на новообразуването.

Лечението се състои в това, че се изрязва не само раков тумор, но и здрави тъкани, разположени на разстояние пет сантиметра от образуването, както и регионални лимфни възли.

Прогнозата ще бъде най-благоприятна, тъй като в повече от 90% от случаите се наблюдава пълно възстановяване.

начална фаза

Онкологичното увреждане на червата от първия етап се счита за такова, ако по време на инструментално изследване е открито новообразувание с обем, не по-голям от два сантиметра, не расте извън субмукозния слой и не дава метастази.

В такива случаи първите признаци на рак на червата ще бъдат както следва:

 • повишено отделяне на газ;
 • оригване;
 • често желание за дефекация - и често те са фалшиви;
 • повтаряща се коремна болка, чиято локализация ще се различава в зависимост от засегнатия сегмент на червата. Например при сигмоиден рак на дебелото черво фокусът ще бъде в лявата част на илеума, а при рака на сляпото в долната дясна;
 • промяна във вкусовите предпочитания.

Лечението ще се състои от два метода - операция и лъчева терапия. Необходимостта от втория метод е:

 • предотвратяване на метастази;
 • предотвратяване на повторно развитие на болестта;
 • намаляване на обема на новообразувания;
 • улесняване на операцията за хирурга.

При идентифициране и отстраняване на заболяване на този етап от курса, процентът на положителна прогноза достига 90%.

Умерен етап

Ракът на ректума 2 стадий, както и всяка друга локализация в червата, има няколко разновидности:

 • 2А - туморът засяга мускулния слой, но няма разпространение в близките здрави тъкани и регионалните лимфни възли. Благоприятният резултат от терапията достига 84%;
 • 2В - раковите клетки надхвърлят определена част от червата, но лимфните възли не участват в патологията. Благоприятната прогноза е над 70%.

Клиничната картина на този етап от курса практически не се различава от симптомите на рак на червата в ранните етапи. Единственото нещо, което трябва да се отбележи, е, че степента на тяхната тежест ще бъде по-силна и често те са постоянни..

В някои случаи симптомите могат да бъдат допълнени от:

 • увеличаване на размера на корема;
 • често повръщане, което облекчава състоянието на пациента само за кратък период от време;
 • запек или диария.

Ракът може да се определи с помощта на инструментални изследвания, включително:

 • иригоскопия;
 • колоноскопия и сигмоидоскопия;
 • Ултразвук, КТ и ЯМР.

Елиминирането на рака, в случаите, когато протича вторият етап на прогресия, се състои в пълно изрязване на определена област на червата и допълнително отстраняване на засегнатите тъкани и лимфни възли. Паралелно с операцията е показано преминаването на химиотерапия за рак на червата. Този метод на лечение е насочен към намаляване обема на рака и предотвратяване на метастази. Често е необходимо и след операция - като превантивна мярка.

Тежък етап от курса

Подобно на предишния етап, третият стадий на рак на червата също има няколко подвида:

 • 3А - ракът не прониква в по-дълбоките тъкани, но в раковия процес участват до три лимфни възли. Петгодишната преживяемост е приблизително 83%;
 • 3В - туморът засяга всички слоеве на чревната стена, което означава, че новообразуванието расте през него. Метастази се наблюдават в не повече от три локални лимфни възли, но не се откриват в близките органи. Положителен резултат при навременна терапия - 64%;
 • 3C - с метастази в повече от четири лимфни възли и близките органи, а прогнозата за петгодишна преживяемост е 44%.

Тази степен се характеризира с развитието на основните симптоми на заболяването. По този начин следното ще действа като клинични прояви:

 • болков синдром с различна тежест и локализация;
 • появата на патологични примеси във фекалиите - те могат да бъдат кръв, слуз или гной;
 • нарушение на процеса на изпразване и усещане за пренаселеност на червата;
 • отвращение към храната;
 • рязко намаляване на телесното тегло;
 • значително повишаване на телесната температура.

Освен това ще присъстват ранни симптоми на рак на червата. Често клиничната картина се допълва от симптоми от онези вътрешни органи, в които метастазите са се разпространили. Например, в случаи на участие в рак на черния дроб, ще има жълтеница. Ако белите дробове са били засегнати, ще има болезненост в гръдната кост..

При обилна загуба на кръв основните симптоми със сигурност ще бъдат допълнени от признаци на анемия. Как да разпознаем това състояние:

 • интензивно замайване;
 • бледност на кожата;
 • силна слабост.

Ракът на дебелото черво в третия етап предполага комплексно лечение, което ще се състои от:

 • хирургическа интервенция - в този случай отстраняването е предмет - засегнатата част на червата, регионалните лимфни възли и органи, в които са се разпространили метастазите;
 • лъчелечение;
 • химиотерапия - може да се провежда с едно или повече лекарства.

Усложнен курс

Етап 4 рак на червата има няколко вида и е разделен на:

 • 4А - има метастази в черния дроб или белите дробове. Петгодишната продължителност на живота се отбелязва само при 9% от общия брой на хората с подобна диагноза;
 • 4В - ракът засяга както регионални, така и отдалечени лимфни възли и в същото време няколко вътрешни органи, а пациентите живеят в продължение на пет години в 8% от случаите.

Именно поради наличието на горните фактори последният етап от хода на онкологията се нарича сложен.

Що се отнася до симптомите, но в допълнение към по-нататъшното засилване на проявата на горните клинични признаци, симптомите, които се появяват от засегнатите вътрешни органи и системи, засягат влошаването на състоянието на пациента.

Инструменталните диагностични мерки са насочени не толкова към разпознаване на диагнозата, колкото към идентифициране на броя и локализацията на метастазите.

Характеристика на четвъртата степен на хода на такова заболяване е, че лечението ще бъде палиативно, тоест целта на комплексната терапия няма да бъде възстановяването на пациента, тъй като това е невъзможно, а удължаване на живота на пациента и облекчаване на състоянието му.

Допълнителните терапии под формата на химиотерапия и облекчение за рак на ректума в стадий 4 или друга локализация в червата ще се фокусират върху:

 • предотвратяване на разпространението на раковия процес;
 • частично елиминиране на съществуващия тумор и метастази;
 • поддържане на нормалното функциониране на вътрешните органи;
 • предотвратяване на образуването на усложнения.

Много пациенти се интересуват от въпроса - ако се диагностицира рак на червата в стадий 4, колко остава да живее? Никой специалист няма да може да отговори на 100%, тъй като прогнозата зависи от няколко фактора. Сред тях си струва да се подчертае:

 • към каква възрастова категория принадлежи пациентът;
 • общо състояние на организма;
 • област на червата, претърпяла рак;
 • докъде са се разпространили метастазите;
 • психологическо състояние на човек;
 • на какъв етап от курса е започнала терапията.

Заслужава да се отбележи, че лекарите приблизително са установили колко дълго живеят хората при липса на терапия - от шест месеца до една година.

Здрави черва

11.04.2018 b2b

Колко живеят ракът на червата? Прогноза: колко остава да живеете

Злокачествени новообразувания се откриват в различни части на червата. Това заболяване настига хората в зряла възраст. Не се влияе от пола на човека (тежи мъжете и жените еднакво). Това заболяване има изключително висок процент на положителна прогноза..

Ако обаче се потвърди рак на червата, колко живи не могат да бъдат точно определени. Броят на годините живот с такава диагноза се определя от възрастта на лицето, което се е разболяло, от стадия на рака, размера на новообразуването и риска от рецидив. Влошаването на тумора се дължи на екзогенни и ендогенни причини.

Аспекти, влияещи върху прогнозирането на оцеляването

Както бе споменато по-горе, е трудно да се направи точна прогноза за рак на червата. Колко дълго живеят с такъв тумор, зависи от скоростта на заболяването. Тази онкологична патология се развива с по-бавни темпове, в резултат на което процентът на оцеляване на хората, обременени с рак на червата, е относително висок..

Обикновено лекарите говорят за петгодишно оцеляване след успешно лечение на болни хора. В тази посока се провеждат непрекъснати изследвания. Подобряват се медицинските техники и лекарства. За много пациенти е полезно да знаят статистика за това колко дълго живеят с рак на червата. Това им помага наистина да оценят възникналата патология и да ги подтикнат да се борят за живот..

Степента на положително предположение зависи от проведената химиотерапия, етапа на рака, размера и характеристиките на локализацията на новообразуването, шанса за рецидив, възрастта на пациента и издръжливостта на имунната система..

Рак етап

Ужасно заболяване е ракът на червата. Колко дълго изложени на него живеят в различни стадии на заболяването? Съдбоносният фактор, определящ продължителността на живота, се счита за етапа, в който се открива онкологията. Началният етап (труден за диагностициране) е гаранция, че положителен резултат ще достигне 90-95% степен на оцеляване, ако, разбира се, хирургичната интервенция е била успешна.

Във втория етап прогресията на неоплазмата и нейното разпространение в съседни органи оставя шанс за оцеляване на 75% от пациентите. Тоест за тези пациенти, които са преминали успешно операция и лъчева терапия.

На третия етап размерът на тумора е критичен; освен това той расте в регионални лимфни възли. В този случай 50% от пациентите успяват да оцелеят. Четвъртият етап практически не гарантира успешен резултат. Само 5% успяват да оцелеят със злокачествено новообразувание, което е прераснало в отделни органи и костни тъкани, което е образувало обширни метастази.

Размер на тумора

Продължителността на живота се определя от размера на новообразуването и способността му да се локализира. Туморните клетки, които са се разпространили в повърхностния слой на епитела, позволяват на 85% от пациентите да оцелеят. При засегнатия мускулен слой ситуацията се влошава - степента на оцеляване не надвишава 67%.

Серозната мембрана с израснало в нея новообразувание и разпространило метастази намалява надеждата за положителен резултат до 49%. Хората имат рак на червата, колко дълго живеят, ако имат чревна перфорация, увреждане на близките органи и патологични промени в регионалните лимфни възли? Шансовете за положителен резултат при такива пациенти са минимални..

Влияние на възрастта

Онкологията често засяга един или друг сегмент на червата при хора в зряла и напреднала възраст. Те се измъчват от проблема: рак на червата - колко живеят с него. По-голямата част от засегнатите от онкологията принадлежи към категорията на 40-45-годишните. Степента им на оцеляване от 5 години е доста висока. Червата им са облицовани с рядка мрежа от кръвоносни съдове. Следователно, кръвният поток бавно пренася злокачествени клетки в тялото..

Картината е различна за младите хора, които не са преминали 30-годишна възраст. Пациентите са склонни към ранни метастази, причинявайки бързо увреждане на лимфните възли и органи, независимо колко далеч е от тумора. Ракът прогресира с тежки усложнения. Младите хора оцеляват значително по-малко от болните на възраст.

Рецидивиращ рак на червата

Пациентите непрекъснато се опитват да разберат колко дълго живеят след рак на червата, колко са измерени. За съжаление прогресивната диагностика, хирургията и лъчетерапията не могат да се нарекат гаранция за сто процентово възстановяване. Рецидивите след края на лечението не са необичайни. Връщането на рака се наблюдава при 70-90% от пациентите.

Пациентите са особено уязвими през първите две години след операцията. Рискът от рецидив се предотвратява чрез редовен преглед на пациента. Навременното откриване на рецидивиращ тумор е окуражаващо за 30-35% от хората. Забавената диагноза значително намалява шансовете за живот..

Ефект от нивото на резекция

Когато правят прогнози, те се фокусират върху нивото на отстранения сегмент на червата. Показва степента на радикалност на извършената хирургическа интервенция. С резекция, граничеща със злокачествено новообразувание, успехът на лечението намалява.

В резултат на това е необходимо да се прибегне до многократна хирургическа интервенция. При този сценарий 55% от пациентите преодоляват петгодишната преживяемост. Резекцията на червата, извършена на значително разстояние от неоплазмата, позволява на 70% от пациентите да живеят поне 5 години след операцията.

Повторна операция

Ако трябва да се извърши втора операция, пациентите започват да се притесняват от проблема: отново рак на дебелото черво, колко време остава да живее. Надеждата за пълно възстановяване се появява, когато рецидиви не са настъпили 3-4 години след първата операция.

Ако лекарят, провеждайки превантивен преглед, разкри вторичната поява на раков тумор, възниква въпросът за втора операция. Провежда се за отстраняване на причините, които провокират рецидив. Ако операцията е безполезна, те прибягват до палиативно лечение, което запазва стабилността на благосъстоянието на пациента.

Ако пациентът има късмет и ракът напълно се е оттеглил, той трябва да осъзнае какво е преживял и да промени коренно отношението си към здравето. Само чрез превантивни мерки и редовни прегледи е възможно да се предотврати връщането на рак на червата.

Колко хора живеят с рак на ректума?

Прогнозирането и оцеляването при рак на ректума зависи от степента на тумора, мащаба на неговото проникване и наличието на регионални метастази. Често заболяването се възобновява през първите пет години след операцията. Ако ракът (карцином) не се е повторил след пет години, човек се счита за излекуван и наблюдението на лечението е доста успешно. Петгодишната преживяемост е пряко свързана със степента на рак на дебелото черво. Какви са прогнозата и продължителността на живота при рак на ректума?

Продължителността на живота в ректалната онкология зависи от навременността на започване на терапия за заболяването.

Общо за оцеляването

Петгодишната преживяемост е процент, базиран на статистически данни за хора, склонни към злокачествени тумори, които се развиват в рак на ректума. Това е коефициент, който определя броя на хората, които са живели пет или повече години след операцията. По принцип с ранното откриване на рак прогнозирането на лечението е успешно. По-специално, злокачествен тумор не се открива навреме. Причината е, че характерните симптоми и всякакви прояви на образуването на ракови клетки могат да бъдат слаби или изобщо да липсват..

Леки симптоми на рак: болка и парене в ануса, поява на примеси от кръв в изпражненията, разстроени изпражнения. Те са объркани с признаци на хемороиди, анални цепнатини и полипоза. Поради това онкологията не се открива навреме и шансовете за оцеляване значително намаляват. Когато се прави прогноза за оцеляване, трябва да се вземе предвид времето за откриване на болестта и степента на образуване на раковите клетки..

Етапи, прогноза на рака, колко дълго живеят?

Какво влияе върху степента на оцеляване?

Размерът на злокачествения тумор, неговото местоположение, местоположение и време на откриване влияят върху прогнозирания резултат и степента на оцеляване. Наличието на регионални метастази в няколко лимфни възли оказва значително влияние върху предсказуемостта на лечението. Големият размер на тумора и неговото унищожаване на близките органи ще влоши прогнозирания резултат. В случай, когато туморът е малък и метастазите присъстват само в един орган, лечението и операцията ще бъдат по-успешни..

Оцеляването в ректалната онкология зависи също от възрастта на пациента, здравословното състояние и адекватността на терапията.

Също така, успехът на лечението на рак зависи от възрастта на човека. Мъжете и жените в напреднала възраст са податливи на образуването на ракови клетки. Младите хора по-рядко се разболяват. При заболяване прогнозата за лечение е неблагоприятна, тъй като туморът расте в младо тяло многократно по-бързо и засяга едновременно няколко вътрешни органи. Наличието на хронични заболявания (сърдечни заболявания, церебрална парализа, захарен диабет) в комбинация със злокачествени новообразувания намаляват преживяемостта.

Значението на следоперативната диагностика

Следоперативната диагностика е най-важният фактор за наблюдение на състоянието на вътрешните органи и помага за предотвратяване на възможни усложнения след операцията. Диагностичният контрол, провеждан на тримесечие, се състои от:

 • Медицински преглед;
 • Ендоскопско изследване на ректума - ректоскопия;
 • Ректално дигитално изследване на ануса.

Веднъж на всеки шест месеца се препоръчва да се подлагат на такива диагностични мерки: ултразвуково изследване на коремните органи и флуорографско изследване на белите дробове. Ако има подозрителни симптоми на рецидив на заболяването, е важно, без да се чака обостряне, да се подложи на пълна диагностика с помощта на компютърно и магнитно резонансно изображение.

Как да удължим живота с рак на ректума?

За предотвратяване на рецидив на рак се използва химиотерапия - излагане на засегнатите области с химикали. Тези лекарства включват: "Калциев фолинат", "Левкофозин", "Неоворин". Използването на химиотерапия е показано, когато е невъзможно да се отстрани туморът по друг начин. Процедурата се счита за многократна употреба и отнема много време..

С разочароваща диагноза можете да удължите живота с диета и правилно хранене. Храненето трябва да бъде редовно, храна с високо качество и питателна. Струва си да се откажете от храни, които дразнят червата: пикантни, солени, мазни храни, пушени меса и консерви. Включете в диетата много пресни плодове и зеленчуци, млечни продукти, постно месо и риба. Ако спазвате стриктна диета и се придържате към медицинските препоръки, болестта ще отшуми и ще направи възможно удължаването на живота..

Степен на оцеляване при рак на ректума

Ракът на ректума е една от трите най-чести причини за смърт сред пациентите с рак. Учените все още не са установили точните причини за развитието на това заболяване, но ролята на наследствената предразположеност към този вид злокачествено новообразувание е съвсем очевидна. Повечето случаи са хора от семейства, при които ракът на ректума е добре известен от техния горчив опит. Разглеждат се предракови заболявания - дифузна полипоза, улцерозен колит, анални фисури и фистули, хроничен проктит.

Установена е връзка между онкологията, начина на живот (пушене, алкохол, работа в опасни производства) и храненето (изобилие от месо, мазни храни, недостатъчен прием на вода и растителни фибри). За да се оцени прогнозата за бъдещ живот, се използва 5-годишната степен на преживяемост на пациенти с рак на ректума - колко хора от 100 живеят 5 или повече години след операцията.

Какво е болест?

Туморът в червата се развива много бавно (около 10-15 години), през това време човек няма подозрения за такава страховита диагноза до късния стадий на заболяването.

Първите симптоми на рак се сбъркват с проява на хемороиди - болка по време на дефекация, дискомфорт в ануса, кръв на изпражненията.

В същото време те се обръщат с нежелание към лекар, като предпочитат самолечение. В резултат на това болестта продължава да прогресира, туморът нараства в дълбочина и ширина, появяват се метастази, процентът на благоприятен изход и степента на преживяемост намаляват всеки ден, което до голяма степен зависи от етапа на патологичния процес:

 • Първият стадий на рак на ректума има най-висока степен на оцеляване (най-малко 90%). Откриването на болестта през този период се счита за голям успех за пациента, тъй като няма очевидни симптоми, болестта едва започва да се развива, маскирайки се като друга патология - хемороиди, проктит, анална фисура. Ранното посещение на лекар ви позволява да премахнете изолиран тумор на ректума, след операцията прогнозата за бъдещето е благоприятна.
 • Вторият стадий на рак намалява степента на преживяемост до 70 - 75%, туморът нараства наполовина (2А) или малко повече от половината от слоевете в ректалната стена (етап 2В), но не излиза извън границите, не се разпространява в регионалните лимфни възли, метастази не се откриват. Прогнозата след операцията е благоприятна, ако туморът бъде успешно отстранен..
 • Третият етап А - ракът расте извън ректума, все още няма метастази, етап В - туморът е голям, има метастази в регионалните лимфни възли. Оцеляване до 5 години след операцията не повече от 45 -49%.
 • Четвъртият стадий на рак има най-лошата прогноза и ниска степен на преживяемост след хирургично лечение (5 -6%) поради факта, че туморът расте в съседни тъкани на съседни органи, не може да бъде отстранен, има множество метастази в белите дробове, черния дроб, мозъчните структури, костите на скелета... Палиативните операции се използват за облекчаване на състоянието на пациента, както и химиотерапия и лъчетерапия. Този етап се характеризира с тежки симптоми - обща слабост, загуба на тегло, кръв и гной в изпражненията, запек до чревна обструкция, постоянна болка в долната част на корема, уринарна инконтиненция, изпражнения от влагалището при жените (метастази в гениталиите) или уретрата (метастази в урината) балон). Лекарите дават на такива пациенти степен на преживяемост от няколко месеца до 3 години; подобренията след палиативна терапия временно облекчават състоянието. Ако метастазите са единични и пациентът е психологически склонен да продължи борбата, тогава се случва пациентите да живеят по-дълго, стига да имат достатъчно сила.

  Какви фактори влияят на прогнозата

  Шансовете за пълно излекуване зависят от сложността на заболяването:

 • Размерът на неоплазмата, дълбочината на покълване в стената на ректума, колко слоя участват в процеса.
 • Ракът се разпространява в регионалните лимфни възли - метастазите в повече от три възли значително намаляват степента на оцеляване.
 • Броят на метастазите в съседни и отдалечени органи, прогнозата зависи от това колко са засегнати и какъв размер на тумора.
 • Възрастта на пациента - колкото по-млад е пациентът, толкова по-лоша е степента на преживяемост след операцията, толкова по-бързо са метастазите на рака.
 • Наличието на хронични заболявания - захарен диабет, сърдечна недостатъчност, коронарна артериална болест, хипертония влошават прогнозата, дават по-малко шансове за благоприятен изход след хирургично лечение.
 • Обхватът и методите на лечение.
 • Появата на туморни рецидиви след операция - рано (първите месеци) или късно (след 2 - 2,5 години).
 • Рак на ректума, в който е започнало лечението.

  За да се предотвратят възможни рецидиви, е необходимо следоперативно проследяване на състоянието на пациенти с рак. То:

  • Редовни проктологични прегледи със сигмоидоскопия - на тримесечие;
  • Търсене на метастази - ултразвук на коремната кухина, малък таз, рентгенови изследвания на белите дробове - два пъти годишно;
  • Посещение на лекар, ако се появят оплаквания, независимо от периода на наблюдение;
  • При съмнение за рецидив - ЯМР, КТ, биопсия.

  Основното условие за благоприятна прогноза е отговорното и внимателно отношение на всеки към здравето си. Болестта в началния етап е по-лесна за излекуване, просто трябва да потърсите медицинска помощ навреме и да не се занимавате с физически и психически мъчения на тялото си. Дори в най-трудните ситуации не е необходимо да даваме отдушник на емоциите и самохипнозата, а да се доверяваме на професионалист.

  Прогноза за рак на ректума

  Ракът на ректума е онкологично заболяване с относително бавно развитие и протичане. Това обстоятелство дава възможност по-често да се диагностицира болестта на оперативните етапи..

  Прогнозата е пряко зависима от наличието и степента на регионални метастази и вторични злокачествени огнища. Общият критерий за оцеляване при рак на ректума се счита за преодоляване на петгодишния период.

  Ако през това време не се открият рецидиви на заболяването, лечението се счита за успешно. Компетентната и навременна терапия на всеки етап подобрява прогнозата за оцеляване, но зависи и от възрастта на пациента, общото състояние на имунната му система и наличието на съпътстващи заболявания.

  • Цялата информация на сайта е само с информационна цел и НЕ Е ръководство за действие!
  • Само ЛЕКАР може да предостави ТОЧНА ДИАГНОСТИКА!
  • Молим Ви да НЕ се самолекувате, а да се запишете при специалист!
  • Здраве на вас и вашите близки! Не се предавай

  Помислете за средната прогноза за преживяемост на различни етапи на заболяването.

  Снимка: Етапи на рак на ректума

  На етап 1

  На етап 1 на всяко онкологично заболяване симптомите по правило са имплицитни и неспецифични. В този случай пациентите могат да почувстват дискомфорт по време на изхождането или да имат повишена телесна температура. Туморът е малък и се намира в епителния слой на ректума.

  Няма проникване в околните тъкани, регионалните лимфни възли са чисти. Могат да се наблюдават първоначални признаци на храносмилателни разстройства - запек, промени в честотата на изпражненията. Понякога в изпражненията има и кървави отделяния, различни от кървене с хемороиди.

  Тези признаци могат да алармират човек, който е внимателен към здравето си. В клиниката въз основа на диагностични процедури - колоноскопия, биопсия и последващо хистологично изследване - диагнозата се потвърждава (или не се потвърждава).

  Откриването на рак на етап 1 гарантира най-благоприятния резултат от заболяването, тъй като навременното хирургично отстраняване на рак без признаци на метастази често (в 80-90% от случаите) дава ремисия през целия живот.

  С други думи, 90 от сто пациенти преживяват в рамките на 5-годишен период. Предпоставка е успешна хирургична процедура. Оцеляването след операция при рак на ректума зависи и от следоперативната терапия. Локализацията на тумора и неговата хистологична структура също са важни. Ако неоплазмата се намира на разстояние повече от 6-8 см от ануса, това позволява на лекарите да поддържат чревна приемственост.

  В противен случай ректумът трябва да бъде отстранен заедно със сфинктера, което налага създаването на колостома - изход от червата в илиачната област. Животът на пациентите с колостомия поради развитието на съвременната медицина е станал много по-лесен в сравнение с миналия век. Сега пациентите с нарушена чревна приемственост могат да живеят нормален живот, почти без да изпитват морален и физически дискомфорт.

  При „успешно“ локализиране на рака може да се извърши колоноскопска операция - отстраняване на тумора без отваряне на перитонеума. В ануса се вкарва колоноскоп - инструмент, оборудван с осветление, мини-камера и хирургически инструменти. Туморът и някои здрави тъкани се отстраняват. Тази операция е по-малко травматична и ви позволява да поддържате приемствеността на червата..

  Понякога можете да използвате лазерно унищожаване на тумора - аблация. Тази процедура се извършва, ако неоплазмата е малка и се намира директно в епителния слой на ректума..

  Тук са описани първите симптоми на рак на ректума.

  На етап 2

  Вторият стадий на рак на ректума се характеризира с увеличаване на размера на тумора.

  Новообразуването може да достигне 5 см, но не се простира отвъд ректума. Метастази или не се наблюдават, или има единични метастази в най-близките лимфни възли.

  Започват да се засягат здрави тъкани, което причинява увеличаване на симптомите. Почти винаги в етап 2 кървенето се увеличава и стомашното разстройство става по-трайно.

  • Запек;
  • Фалшиво желание за изхождане, по време на което излизат съсиреци от кръв и слуз. Като цяло благосъстоянието се влошава.

  В случай на ендофитен растеж на тумор, който причинява стесняване на чревния лумен, чревната проходимост може да бъде нарушена, което причинява болка и чревно разстройство. На етап 2 туморът може да блокира наполовина лумена на ректума.

  Болката от етап 2 не е постоянна и не е интензивна, въпреки че много зависи от местоположението на рака. Ако е разположен близо до ануса и туморът достигне сфинктера, симптомите на болката винаги са силни. Пациентът изпитва затруднения при дефекация и му е трудно да бъде в седнало положение. Най-често аноректалната област е засегната от плоскоклетъчен карцином с по-агресивен ход..

  Ракът на дебелото черво във втория етап също може да бъде излекуван с операция, но шансовете да живеете повече от 5 години са намалени до 52-65%, поради повишения риск от рецидив. Вероятността за благоприятен изход увеличава компетентната следоперативна терапия.

  Ако всички възможни огнища на метастази бъдат елиминирани с допълнителна химиотерапия, може да не се появи рецидив.

  Понякога преди операцията може да се проведе лъчева терапия, за да се намали размерът на неоплазмата и да се проведе операция, която запазва естествената проходимост на ректума. Също така допринася за увеличаване на постоперативните шансове. Отново фактори като местоположението на тумор от степен II влияят на прогнозата за оцеляване..

  Техниката на извършване на операцията зависи от това. Язвеният тип тумор, който расте вътре в чревните стени (екзофитен растеж) е по-опасен поради увеличената скорост на неговото разпространение.

  Прогноза за рак на ректума степен 3

  Ректален рак на етап 3 се характеризира с:

  • Метастази в регионални лимфни възли;
  • Размери над 5 см;
  • Покълване през всички слоеве на ректума;
  • Увреждане на съседни тъкани и органи.

  Туморът може да заема повече от половината от обиколката на червата и причинява тежки симптоми. Кървенето в етап 3 става по-редовно, частичното запушване на червата става постоянно.

  Пациентите страдат от болка, причинена от разпространението на злокачествено новообразувание и от хронични храносмилателни разстройства. Нараства фалшивото желание за дефекация - тенезми. В изпражненията се регистрират слуз и гной.

  Тактиката на лечение на пациенти с рак на ректума в стадий 3 зависи от естеството на метастази и други свързани фактори. Чест избор на лекари е операцията с изрязване на регионални лимфни възли и органи, частично засегнати от метастази..

  Почти винаги, на етап 3 от рак на ректума, лекарите трябва напълно да премахнат тази част от червата заедно с тумора и да създадат колостомия. Съвременната хирургия постоянно търси начини за решаване на проблема с отсъствието на ректума и се опитва да спаси пациентите от постоянно носене на колостомна торба. В някои случаи след периода на възстановяване на пациента е възможно да се извършат заместващи пластични операции, които позволяват да се възстановят червата.

  Степента на преживяемост при пациенти с рак 3 степен е около 40%.

  Всичко за лечението на рак на ректума със сода тук.

  Принципът на лъчева терапия за рак на ректума е описан подробно в тази статия..

  На етап 4

  Етап 4 е стадий на множество метастази. Засегнати са както близките органи - черен дроб, пикочен мехур, гениталии, така и отдалечени - белите дробове, костната система. Туморът достига голям размер и расте във всички слоеве на червата, нарушавайки проходимостта му.

  Симптоматологията на пациенти в стадий 4 на червата е тежка. Храносмилането е нарушено, синдромът на болката придружава пациентите постоянно. Поради интоксикацията на организма с продукти за разпадане на тумора и неадекватно усвояване на хранителните вещества, теглото на пациентите намалява, а общото благосъстояние също значително се влошава..

  Прогнозата за рак от степен 4 ни позволява да се надяваме на благоприятен изход само в 6-10% от случаите. Прогнозата за рак на ректума с множество метастази в черния дроб оставя пациентите с почти никакъв шанс за оцеляване.

  Лечението на този етап е палиативно - използва се курс на химиотерапия или лъчетерапия, извършват се и операции за подобряване качеството на живот на пациентите и избавяне от опасните симптоми.

  В такива израелски клиники като Ассута, Топ Ичилов, както и редица други, експерименталните методи за лечение на ректален и други видове рак се използват на 4 етапа - целенасочена терапия, имунна терапия. Използват се нови устройства за лъчетерапия, позволяващи точково въздействие върху тумора.

  Вече са регистрирани много случаи на дългосрочна стабилизация на пациенти без рецидив. Всичко това поражда надежда, че в бъдеще напредналите стадии на рака ще бъдат лечими..